-
[

გ- გა გბ გდ გე გვ გზ გი გლ გმ გნ გო გრ გუ გძ გჳ
გობ გოდ გოვ გოზ გოი გოლ გომ გონ გორ გოს გოჯ
selected terms: 33 page 1 of 2
გობ-ი
მღვიმე, ორმო, თხრილი: =„მოკლა ლომი იგი გ ო ბ ს ა მას შინა“ II მფ. 23,20; „აღმოქმენით ნაღუარევსა მას გ ო ბ ე ბ ი“ IV მფ, 3,16. =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); More…
გოდება
«ტირილი», «ტყება», მოთქმა, «გლოვა», «ვალალაება»: =„გ ი გ ო დ ე ბ დ ი თ თქუენ“ მთ. 11,17; ტიროდეთ და გ ო დ ე ბ დ ე თ უბადრუკებათა მათთჳს“ იაკ• 5,1; „ი ტ ყ ე ბ დ ე ს; და გოდებდეს“ O – „ი გ ლ More…
გოდოლ-ი
კოშკი; «პირღო»: =„დაადგინა იგი გოდოლსა ზედა მის ტაძრისასა“ მთ. 4,5; „გ ო დ ლ ი თ გ ა ნ საებგუროჲთ ვიდრე ქალაქთა მათამდე ძნელთა“ IV მფ.; 18,8;„მეგობარი სარწუნოჲ გოდოლი არს ძლიერი“ ზირ. More…
გოდორ-ი
«კუელი», «სფჳრიდი», კალათი: =„აღიღეს... ნამუსრევი ათორმეტი გ ო დ ო რ ი“ ლ. 9,17; „აღავსეს ათორმეტი გ ო დ ო რ ი ნამუსრევითა“ DE, — „აღავსეს ნამუსრევითა; მით ათორმეტი კ უ ე ლ ი“ C, ი. 6,13; More…
გოვარ-ი
გვარი: =„მრავალნი კაცთაგანნი... იქადიან გ ო ვ ა რ ს ა და ტომობასა ქუეყანისა ნათესავთასა და იტყჳან: „მე იგი ვინმე ვარ და მისი შვილი; ვარ“ მ. სწ. 106,4. =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული More…
გოვზაკ-ი
სურა, დოქი, თასი: =„ქმნა... გ ო ვ ზ ა კ ე ბ ი, რომლითა შეწირის მით“ გამოსლ• 87,16; „აღიღე ჰოროლი ეგე და გ ო ვ ზ ა კ ი სთუნლით მაგისა“; I მფ, 26,11. =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული ენის More…
გოზა
შელესვა, ცხება: =„ესე აშენებს კედელსა და ესენი გ ო ზ ე ნ მას“ ეზეკ. 13,10; „ჰგოზა თიჴაჲ იგი ზედა თუალთა ბრმისა მის“ ი. 9,6. See also: განგოზა, დაგოზილ-ი, მგოზელ-ი, მოგოზა, ნაგოზ-ი, More…
გოინ-ი
სენი სიყვითლისა: =„იყოს ქუეყანასა ზედა... გ ო ი ნ ი გინა მკალი“ II ნშტ. 6,28. =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა „მეცნიერება“, თბილისი, 1973.
გოლად-ი, გოლათ-ი
სვეტის თავი: =„დასაფარველად ორთა მათ გ ო ლ ა დ თ ა ქოთარეთთასა“ II ნშტ. 4,13; „და მათ ზედა გ ო ლ ა თ ნ ი“ II ნშტ. 4,12. =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); More…
გოლგოლება
«ჴჳვილი», ხვიხვინი, ჭიხვინი: =„გამოჩნდეს გინებულებაჲ შენი, მრუშებაჲ და გ ო ლ გ ო ლ ე ბ ა ჲ შენი“ I,–„იხილოს გინებულება შენი და მრუშება შენი და ჴჳვილი; შენი“ pb., იერემ. 13,26. More…
გოლეულ-ი
თაფლი ფიჭისა: =„უტკბილეს არიან იგინი უფროჲს თაფლისა მის გოლეულისა“ ფს. 18,11. See also: გოლ-ი =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა „მეცნიერება“, More…
გოლიათ-ი
მხნე, გმირი, უძლეველი: =„იგი იყო გ ო ლ ი ა თ“ ქ. ცხ. 150,10; „იყო... კაცი ერთი გ ო ლ ი ა თ ი“ ქ. ცხ. 57,5. =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა More…
გოლ–ი
თაფლი ფიჭით, თაფლის კვერი; ტკბილი: =„მიუპყრეს მას... თაფლისა გ ო ლ ი“ DE, ლ. 24,42; „გ ო ლ ი თაფლისაჲ–სიტყუანი კეთილნი“ იგ. სოლ. 16,24, „დაუტკბნების ძილი; მათი უფროჲს თაფლისა გ ო ლ ი ს ა“ More…
გომიზ-ი, გუმიზ-ი
ფისი: =„გომიზი ხეთაჲ და სძე მისვე მზისა და მისვე მიზეზისაგან გამოვლენ“ ბ. კეს.-ექუს. დღ. 74,5; „მიჩუენეს მე გუ მ ი ზ ი უდაბნოისაჲ“; მრკ. 248r. =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული ენის More…
გომორ-ი
კოკა, «ღომორი»: =„ათი გუერდი არს გ ო მ ო რ“ O, – „ათნი კოტჳლნი არიან ღ ო მ ო რ“ pb., ეზეკ. 45,14. =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა „მეცნიერება“, More…
გონება
ფიქრი, მიჩნევა, ზრახვა; «მოგონება»; გულის-ზრახვა: =„რომელსა არა ჰ გ ო ნ ე ბ დ ე თ… მოვიდეს“ ლ. 12,40; „ვინ-იგი გ გ ო ნ ი ე მე ყოფად?“ საქ. მოც, 13,25; ჰ გ ო ნ ე ბ დ ე ს; ცვალებად ჟამთა და More…
გონებასა მოგება
გონს მოსვლა: =„გ ო ნ ე ბ ა ს ა თჳსსა მ ო ე გ ო ანტონი“ მრთ. A. ანტ. დ. 23r; „ვითარცა გ ო ნ ე ბ ა ს ა თჳსსა მ ო ე გ ო“ საქ. მოც. 12,11. =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ More…
გონებიერ–ი
See also: გონიერ-ი, გონებიერ-ი =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა „მეცნიერება“, თბილისი, 1973.
გონებითა ნაკლულევან-ი
ჭკუანაკლული: =„უმჯობეს არს გ ო ნ ე ბ ი თ ა ნ ა კ ლ უ ლ ე ვ ა ნ ი“ ზირ. 19,21. See also: განგონება, გაგონება, გონებიერ-ი, გონებულ-ი, გონიერ-ი, გონებიერ-ი, მოგონება 2., მოუგონებელ-ი, More…
გონებულ-ი
«გონიერი»: =„შემთხუევასა პირისასა საცნაურ არნ გ ო ნ ე ბ უ ლ ი“ O, – „შემთხუევითა პირისაჲთა იცნობების გ ო ნ ი ე რ ი“ pb., „ზირ. 19,26. See also: გონება 2. =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული More…
ძველი ქართული ენის ლექსიკონი (მასალები) ლექსიკონები
to main page Top 10FeedbackLogin top of page
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9