(

მა მბ მგ მდ მე მვ მზ მთ მი მო
მაბ მაგ მად მაე მავ მაზ მათ მაი მაკ მალ მამ მან მარ მას მატ მაუ მაფ მაქ მაღ მაყ მაშ მაჩ მაც მაძ მაწ მაჭ მახ მაჯ მაჰ
selected terms: 15 page 1 of 1
მაგალით-ი
«იგავი»; ნიმუში; «პირმშო»: =„ვეზრახი მას ხილვით და არა მ ა გ ა ლ ი თ თ ა მიერ“ G,— „ვეტყოდი მას ხილვით და არა ი გ ა ვ ი თ“ pb., რიცხ. 12,8; „მხატვარნი ანუ მწერალნი პ ი რ მ შ ო ს ა მას More…
მაგარ-ი
(მაგრისა) «ძნელოვანი», «მტკიცე»: =„ყოველნი ქალაქნი მ ა გ ა რ ნ ი... (მოვიხუენით)“G,— „ყოველი ესე ქალაქები ძ ნ ე ლ ო ვ ა ნ ე ბ ი... (მოვიღეთ)“ M, — „ყოველი ქალაქები მ ტ კ ი ც ე... More…
მაგებელ-ი
მარჯვე: =„იყო კაცი მ ა გ ე ბ ე ლ“ O, დაბ. 39,2. See also: გება =აბულაძე ილია. „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი (მასალები)“. გამომცემლობა „მეცნიერება“; თბილისი, 1973.
მაგზეგელ-ი
ამნთებელი: =„კაცი მტყუვარი მარადის მ ა გ ზ ე ბ ე ლ არს ძმათა შორის შფოთისა და ლალვისა“ მ. სწ 241,31. See also: გზება, გზნება =აბულაძე ილია. „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი (მასალები)“. More…
მაგიერ
მაგ; მანდედან: =„გარდამოჴედ მ ა გ ი ე რ ჯუარით“ მთ. 27,40; „არცა მ ა გ ი ე რ ჩუენდამო წიაღმოსლვად (ჴელეწიფების)“ ლ. 16,26. =აბულაძე ილია. „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი (მასალები)“. More…
მაგით
See also: ეგე =აბულაძე ილია. „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი (მასალები)“. გამომცემლობა „მეცნიერება“; თბილისი, 1973.
მაგინებელ-ი
შეურაცხმყოფელი, მტერი, დამძრახველი: =„სიბერისა მ ა გ ი ნ ე ბ ე ლ ო“ ფლკტ. 142,18; „მართალსა სჯულ არა უც, არამედ... უღირსთა და ბილწთა, მამის მ ა გ ი ნ ე ბ ე ლ თ ა“ I ტიმ. 1,9;; „უკუეთუ More…
მაგის-ი:
=„არა მ ა გ ი ს ი ბრალი არს და არცა მშობელთა მ ა გ ი ს თ ა ი“ ი. 9,8. See also: ეგე =აბულაძე ილია. „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი (მასალები)“. გამომცემლობა „მეცნიერება“; თბილისი, 1973.
მაგისგან
See also: ეგე =აბულაძე ილია. „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი (მასალები)“. გამომცემლობა „მეცნიერება“; თბილისი, 1973.
მაგისტროს-ი, მაგისტრიანოს-ი
მთავარი: =„იყო ვინმე მ ა გ ი ს ტ რ ო ს ი, რომელი წარვლენილ იყო სადამე სამეუფოთათჳს განსაგებელთა... კუალად უკუე სხუასა ჟამსა წარივლინა იგივე მ ა გ ი ს ტ რ ო ს ი სამეუფოთათჳს; More…
მაგისტრუთჳნ-ი
«ზედამდგომელობა ყოველთა»: =„ზედამდგომელობაჲ ყოველთაჲ“, რომელი იწოდების მ ა გ ი ს ტ რ უ თ ჳ ნ ი“ მრთ. C, ევს. კეს.-საეკლ. უწყ. 1221. =აბულაძე ილია. „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი More…
მაგრა
მაგრამ, სამაგიეროდ; მაშინ, იმ შემთხვევაში: =„კელარნი კულა სამხრად ყოვლადვე სატრაპეზოს მივიდიან... მ ა გ რ ა კელართა მწუხრსა თუ რაჲმე ეჴმარებინ, შინა იჴმარიან“ ი.-ე. 43,18; „უკუეთუ მამაჲ More…
მაგრიად
ძლიერ, ღონივრად: =„საბლარდნელი ჩემი განვყარე მ ა გ რ ი ა დ“ O, ნეემ. 5,13. See also: მაგარ-ი =აბულაძე ილია. „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი (მასალები)“. გამომცემლობა „მეცნიერება“; More…
მაგრიად მოისარ-ი
ძლიერად, მარჯვედ მსროლელი ისრისა: =„ძენი ეფრემისნი, ძლიერნი და მ ა გ რ ი ა დ მ ო ი ს ა რ ნ ი“ Ⴀ,––„ძენი ეფრემისნი, მომრთხმელნი და მ ო ი ს ა რ ნ ი მშჳლდებითა“ ფს. 77,9; „მ ა გ რ ი ა დ; მ ო More…
მაგრილობელ-ი
გრილი, საჩრდილობელი: =„იყო ღრუბელი მ ა გ რ ი ლ ო ბ ე ლ ა დ მათა“ C,—„იყო ღრუბელი და ა გ რ ი ლ ო ბ დ ა მათ“ DE, .მრ. 9,6; „რაჟამს... შთამოჰჴსნოდინ კრეტსაბმელსა მ ა გ რ ი ლ ო ბ ე ლ ს ა; More…
ძველი ქართული ენის ლექსიკონი (მასალები) ლექსიკონები
to main page Top 10FeedbackLogin top of page
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9