(

მა მბ მგ მდ მე მვ მზ მთ მი მო
მაბ მაგ მად მაე მავ მაზ მათ მაი მაკ მალ მამ მან მარ მას მატ მაუ მაფ მაქ მაღ მაყ მაშ მაჩ მაც მაძ მაწ მაჭ მახ მაჯ მაჰ
selected terms: 13 page 1 of 1
მალ-
«განკჳრვება», გაოცება: =„ჰ მ ა ლ დ ა მოძღურებაჲ იგი მისი“ C, — „გ ა ნ უ კ ჳ რ დ ე ბ ო დ ა და იტყოდეს“ DE, მრ. 6,2. =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); More…
მალაკ-ი
წყლის ჭურჭელი, მათარა; აბგა: ="აღიღო ბერმან მ ა ლ ა კ ი ჩემი... და მომართუა მე იგი, სავსე წყლითა“ მ. ცხ. 302r; „წარმობერტყა ყოველი მ ა ლ ა კ ე ბ ი ჩუენი; და პოვა მცირე ნატეხი პურისა“ More…
მალას-ი
ბალღმისებრი სითხე ორგანიზმში, pituita: =„უძღებმან აღუძრის მ ა ლ ა ს ი“ O, ზირ. 37, 33. =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა „მეცნიერება“, თბილისი, More…
მალე
ჩქარი, მსუბუქი, სწრაფი: =„მ ა ლ ე არიან ფერჴნი მათნი“ ჰრომ. 3,15; „ვიდოდიან მოციქულნი მ ა ლ ე ნ ი“ I, ეს. 18, 2; „ნუ ივლტინ მ ა ლ ჱ და ნუ; განერებინ ძლიერი“ I, იერემ, 46,6; „შუენიერი კაცი More…
მალე(დ)მსრბოლ-ი
«დიასპანი», შიკრიკი, მოციქული: =„წარვიდეს მ ა ლ ე (დ) მ ს რ ბ ო ლ ნ ი იგი წიგნებითა მეფისა მიერ“ M, II ნშტ. 30,6; „წარუძღუანეს წიგნები იგი ჴელითა; მ ა ლ ე დ მ ს რ ბ ო ლ თ ა გ ა ნ“ M,— More…
მალემწერალ-ი
ჩქარა მწერალი: =„აღიყვანა მის თანა მ ა ლ ე მ წ ე რ ა ლ ი და ჰრქუა მას... აღწერე მტკიცედ ყოველივე სიტყუაჲ, რომელი გამოვალს პირით მისით“ მ. ცხ. 297v. See also: მწერალ-ი =აბულაძე ილია, More…
მალვა
«ფარვა»: =„ი მ ა ლ ვ ი დ ა (ი ფ ა რ ვ ი დ ა DE) თავსა თჳსსა ხუთ თთუე“ ლ. 1,24; „რომელი მ ი მ ა ლ ა ვ ს სიტყუათა“; M, იობ 38,2; „რომელი ი მ ა ლ ვ ი დ ე ს მტერობასა, შეჰკრებს იგი ზაკუვასა“ More…
მალთ-ი
ნავთი, ფისი: =„მღჳმენი იყვნეს მ ა ლ თ ი ს ა ნ ი“ O, დაბ. 14,10. =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა „მეცნიერება“, თბილისი, 1973.
მალიად
საჩქაროდ: =„ნავი მ ა ლ ი ა დ ვიდოდა“ მ. ცხ. 319r; „წარმოსდგამს მ ა ლ ი ა დ ტაბლასა“ მ. ცხ. 18v; „მ ა ლ ი ა დ წარჴდების“ მ. ცხ. 8,4r;; „მ ა ლ ი ა დ წარმავალ არს დღე“ მ. სწ. 255,26. See More…
მალიად-ი
ჩქარი: =„იქცევის ძრვითა მ ა ლ ი ა დ ი თ ა“ გრ. ნოს.–კაც. აგებ. 144,6. See also: მალიად =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა „მეცნიერება“, თბილისი, 1973
მალიად-მეტყუელება
ჩქარი მეტყველება: ="მ ა ლ ი ა დ-მ ე ტ ყ უ ე ლ ე ბ ი თ ვჴმობ“ H—341,7. See also: მეტყუელება =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა „მეცნიერება“, More…
მალულ-ი
დამალული: =„რაჟამს გამოვიდეს მ ა ლ უ ლ ნ ი იგი“ H — 341,641. =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა „მეცნიერება“, თბილისი, 1973.
მალხინებელ-ი
შემნდობელი: ="მ ა ლ ხ ი ნ ე ბ ე ლ ექმენ ცოდვასა ერისა შენისა“ M, II ნშტ. 6,25. See also: ლხინება =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა More…
ძველი ქართული ენის ლექსიკონი (მასალები) ლექსიკონები
to main page Top 10FeedbackLogin top of page
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9