1
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X

ეგ ედ ევ ეთ ეი ეკ ელ ემ ენ ეპ ერ ეს ეტ ეუ ეფ ექ ეშ ეჭ
selected terms: 267 page 12 of 14
ეტატიზმი
სახელმწიფოს ჩარევა საზოგადოების ეკონომიკურ, სოციალურ და კულტურულ ცხოვრებაში, სამეცნიერო და სხვ. საქმიანობაში. ე. საზოგადოების პოლიტიზაციის ერთ–ერთი გამოვლინებაა, როდესაც პოლიტიკა რაციონალური More…
ეტიკეტი
(etiquette; Etiquette; ethos ჩვევა, ხასიათი) თავაზიანი მოქცევის, მოპყრობის ფორმების მიღებული წესი. =მოხელის სამაგიდო ლექსიკონი / გაეროს განვითარების პროგრამა; [შემდგ.: სამსონ ურიდია More…
ეტიკური და ემიკური მიდგომები
კულტურათა საკვლევი მიდგომები. ტერმინები ეკუთვნის ლინგვისტ კ. პაიკს, რომელსაც ისინი ლინგვისტური ცნებების – ფონეტიკურისა და ფონემიკურის ანალოგიით შექმნა (ლინგვისტიკაში ფონეტიკა შეისწავლის იმ More…
ეტიმოლოგია
(etymology; etymologia, etymon ჭეშმარიტება, სიტყვის ძირითადი მნიშვნელობა + logos სიტყვა) 1. სიტყვათა წარმოშობის შემსწავლელი ენათმეცნიერების დარგი;2. ამა თუ იმ სიტყვის ან გამოთქმის წარმოშობა, More…
ეუთო
(OSCE) (ევროპაში უშიშროებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაცია ) - უსაფრთხოების რეგიონალური საერთაშორისო ორგანიზაცია. რომლის წევრი 55 სახელმწიფო განლაგებულია ვანკუვერიდან ვლადივოსტოკამდე More…
ეუთოს 1975 წლის დასკვნითი აქტი
(OSCE, Helsinki Final Act of 1975) იხ.: ეუთო, ძირითადი პრინციპები საერთაშორისო სამართლისა. =ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალი : ლექსიკონი-ცნობარი / [ავტ.: ლ. ალექსიძე (რედ.), More…
ეფექტი
(effect; effectus მოქმედება) 1. მოქმედება, რისამე შედეგი. მაგ., მკურნალობის ე.;2. შთაბეჭდილების მოხდენა ვინმეზე, ვინმეს მიერ, რითიმე;3. საშუალება გარკვეული შთაბეჭდილების მოხდენის მიზნით. More…
ეფექტიანი
(efficacious, effective; effectivus) გარკვეული ეფექტის მომცემი, ქმედითი მაგ., ე. ზომები. =მოხელის სამაგიდო ლექსიკონი / გაეროს განვითარების პროგრამა; [შემდგ.: სამსონ ურიდია და სხვ.; More…
ექს ...,
(ex - ყოფილი; ex - დან, გან) სიტყვისთვის ყოფილის მნიშვნელობის მიმნიჭებელი თავსართი. =მოხელის სამაგიდო ლექსიკონი / გაეროს განვითარების პროგრამა; [შემდგ.: სამსონ ურიდია და სხვ.; რედ.: More…
ექსკლუზიური
(exclusive; excludere გამორიცხვა) განსაკუთრებული, განკერძოებული კუთვნილების შემადგენელი. =მოხელის სამაგიდო ლექსიკონი / გაეროს განვითარების პროგრამა; [შემდგ.: სამსონ ურიდია და სხვ.; More…
ექსკურსი
(excursus; excursus გადახრა, გადახვევა) მთავარი თემიდან გადახვევა, გზადაგზა წამოჭრილი საკითხების გასაშუქებლად. =მოხელის სამაგიდო ლექსიკონი / გაეროს განვითარების პროგრამა; [შემდგ.: More…
ექსკურსია
(excursion; excursion - გამგზავრება, მგზავრობა, მოგზაურობა) 1. რისამე კოლექტიური დათვალიერება (მუზეუმის, გამოფენის, ღირსშესანიშნავი ადგილების და მისთ.), გასეირნება სასწავლო, სამეცნიერო, More…
ექსპანსია
(expansion; expansion; expansion; expansio - გადაშლილობა, გადაჭიმულობა) 1. სხვა ქვეყნების ეკონომიკურ და პოლიტიკური დამორჩილებისაკენ, გავლენის სფეროების გაფართოებისაკენ და უცხო ქვეყნის More…
ექსპანსია (პოლიტიკური)
პოლიტიკური ექსპანსია გულისხმობს რომელიმე სახელმწიფოს ტერიტორიის გაფართოებას, გავლენის სფეროს გავრცელებას სხვა ქვეყნებისა და ხალხების ხარჯზე. სხვადასხვა ეპოქაში პ.ე–ს განსხვავებული ფორმა More…
ექსპატრიაცია
(expatriation; expatriation; expatriation; ex-დან + patria სამშობლო, მამული) სამშობლოდან ნებაყოფლობითი ან ძალდატანებით გასახლება, რომელსაც ჩვეულებრივ შედეგად მოქალაქეობის დაკარგვა მოსდევს. More…
ექსპედიცია
(expedition; Expedition; expeditio) 1. ტვირთების მიღება- გაგზავნა;2. აღნიშნული მიზნებისთვის არსებული დაწესებულება ან დაწესებულების განყოფილება;3. სპეციალური ამოცანის შესასრულებლად პირთა More…
ექსპერიმენტი
ცდა. მეცნიერებაში არის ობიექტური სინამადვილის შემეცნების ერთ–ერთი ფორმა. ის სოციოლოგიური გამოკვლევის მნიშვნელოვანი მეთოდია. მისი მიზანია კვლევის ჰიპოთეზების შემოწმება ე–ული პირობების More…
ექსპერტი
გამოცდილი, კონმპეტენტური პირი, რომელსაც კვლევის ობიექტთან დაკავშირებულ სფეროში ცოდნა და გამოცდილება აქვს. იგი მონაწილეობს სოციოლოგიურ გამოკვლევაში როგორც სოციალური ინფორმაციის წყარო ან More…
ექსპერტიზა
(appraisal, expert advice; exretise) გამორკვევის, განხილვის პროცესი, რომელიც ხორციელდება სპეციალისტების (ექსპერტების) მიერ რაიმე საკითხის თაობაზე კვალიფიციური დასკვნების მიცემის მიზნით. More…
ექსპლიციტური
(explicit; explicite; explicitus გამორკვეული, წესრიგში მოყვანილი) აშკარად, განსაზღვრულად, არაორაზროვნად გამოხატული. =მოხელის სამაგიდო ლექსიკონი / გაეროს განვითარების პროგრამა; More…
სამოქალაქო განათლების ლექსიკონი ლექსიკონები
to main page Top 10FeedbackLogin top of page
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9