1
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X

პა პე პი პლ პო პრ პუ
selected terms: 399 page 19 of 20
პროტექტორატი
(protectorate; protektorat; protector დამცველი) დამოკიდებულობის ფორმა, როცა უფრო სუსტი მხარე, სახელმწიფო წყობილების ფორმალურად შენარჩუნებით, ფაქტობრივად ექვემდებარება ძლიერ სახელმწიფოს. More…
პროტექტორი
(protector, patron; protector) 1. საუბ. პირი, რომელიც პროტექციას უწევს ვისმე;2. ავტომობილის და მისთ. საბურავის გარეთა ზედაპირის უფრო სქელი და მაგარი ნაწილი. =მოხელის სამაგიდო More…
პროტექცია
(patronage; protectio დაცვა, შეფარება) გავლენიანი პირისგან ვინმეს მფარველობა, ვინმეზე მზრუნველობა, მის მიერ რაიმე საქმეში გაწეული დახმარება. =მოხელის სამაგიდო ლექსიკონი / გაეროს More…
პროტექციონიზმი
შიდა ბაზრის იმპორტისაგან დაცვის პოლიტიკა, რომელიც ამ მიზნით იყენებს ტარიფებს, კვოტებს, სუბსიდიებსა და სხვა საშუალებებს. პ-ის მთავარი ამოცანა სამამულო წარმოების განვითარებაა. პ–ს შეიძლება More…
პროტო...,
(protos პირველი) 1. პირველადის, პირველდაწყებითის;2. საეკლესიო წოდებასთან მიმართებით უფროსობა;3. სიტყვის ფუძის მნიშვნელობის გაძლიერების აღმნიშვნელი რთული სიტყვების პირველი შემადგენელი ნაწილი. More…
პროტოკოლი
(protocol; protocol; protokoll; protokollon პაპირუსის გრაგნილის ზედა მხარეზე მიკრული ქაღალდი გადამწერის (მწერლის) სახელისა და თარიღის აღნიშვნით. protos პირველი + kollao ვაწებებ, ვაკრავ) More…
პროტოპრესვიტერი
საკათედრო ტაძრის წინამძღვარი. თეთრი სამღვდელოების უმაღლესი წოდება. საქართველოში პროტოპრესვიტერის წოდება მიღებულია სიონის საკათედრო ტაძარში. =მოხელის სამაგიდო ლექსიკონი / გაეროს More…
პროტოტიპი
(prototype; prototype; protos პირველი + typos ანაბეჭდი, ფორმა, ტიპი) 1. პირველსახე, უპირატესად რეალურად არსებული პირი, რომელიც ლიტერატურული პერსონაჟის წყაროს წარმოადგენს;2. რისამე (მაგ. More…
პროფანაცია
(profanation; profanation ; profanus გაუნათლებელი, ბნელი, საქმეში ჩაუხედავი) შეურაცხმყოფელი, უმეცარი დამოკიდებულებით რისამე დამახინჯება. =მოხელის სამაგიდო ლექსიკონი / გაეროს More…
პროფესია
(Beruf, berufen, berufene მოწოდებული) შეძენილი (დასწავლის შედეგად მიღებული) უნარებისა და ჩვევების ერთობლიობა, რომელიც საჭიროა სპეციფიკური სამუშაოს შესასრულებლად და რომელიც ინდივიდს More…
პროფესიონალი
(professional; professionel ; proffesio) 1. რაიმე პროფესიასთან დაკავშირებული;2. ცოდნის, საქმიანობის მოცემულ სფეროში კარგი მცოდნე, ღირებული უნარ-ჩვევების მატარებელი. =მოხელის სამაგიდო More…
პროფესიული განათლება
სახელობო ან/და პროფესიული უმაღლესი განათლების მიზანია პირის მომავალი პროფესიული საქმიანობისათვის მომზადება. საქართველოში პროფესიული განათლების სახეებია: სახელობო განათლება და პროფესიული More…
პროფესიული განვითარება
პროფესიული განვითარება გულისხმობს უწყვეტი განათლების საშუალებით საკუთარი მოღვაწეობის სფეროში ცოდნის გაღრმავებასა და უნარების განვითარებას. იგი ასევე გულისხმობს პიროვნული განვითარებისათვის More…
პროფესიული კავშირები
მუშათა საზოგადოებრივი ორგანიზაციები, რომლის ძირითადი ამოცანაა დაქირავებულსა და დამქირავებელს შორის ინდივიდუალური ხელშეკრულების სისტემის კოლექტიური სისტემით შეცვლა. პროფკავშირების ძირითად More…
პროფესიული კავშირი
(Trade union) როგორც წესი ერთი პროფესიის ადამიანთა ასოციაცია, რომლებიც სოციალური პირობების გასაუმჟობესებლად და საკუთარ ინტერესთა დასაცავად გაერთიანდნენ. თავისუფალი შეკრებების და ასოციაციების More…
პროფესიული საგანმანათლებლო სტანდარტი
ეს არის დოკუმენტი, რომელიც ადგენს სტანდარტული სახელობო საგანმანათლებლო პროგრამის შექმნის პირობებსა და წესს. =განმარტებითი ლექსიკონი/ეროვნ. სასწ. გეგმებისა და შეფასების ცენტრი. - More…
პროფესიული სტანდარტი
ეროვნული პროფესიული სააგენტოს მიერ დამტკიცებული, პროფესიულ კვალიფიკაციათა ჩარჩოს შემადგენელი დოკუმენტი, რომლითაც განსაზღვრულია ის პროფესიული ცოდნა, უნარ-ჩვევები და კომპეტენციები, რომლებსაც More…
პროფესიული სტუდენტი
პირი, რომელიც სწავლობს სახელობო საგანმანათლებლო პროგრამით. =განმარტებითი ლექსიკონი/ეროვნ. სასწ. გეგმებისა და შეფასების ცენტრი. - [თბ., 2008]. - 20სმ. [MFN: 76027] ნაწ. 2: განათლების More…
პროფესიული სწავლების ცენტრი/პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულება
საჯარო ან კერძო სამართლის სამეწარმეო ან არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი, რომელიც ახორციელებს სახელობო საგანმანათლებლო პროგრამებს. =განმარტებითი ლექსიკონი/ეროვნ. სასწ. More…
პროფესორი
(professor; Professor; professor ზედამხედველი) უმაღლეს სასწავლო დაწესებულებაში მასწავლებლის უმაღლესი სამეცნიერო წოდება; აგრეთვე, ამ წოდების მატარებელი პირი. =მოხელის სამაგიდო More…
სამოქალაქო განათლების ლექსიკონი ლექსიკონები
to main page Top 10FeedbackLogin top of page
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9