1
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X

აბ აგ ად აე ავ აზ ათ აკ ალ ამ ან აპ აჟ არ ას ატ აუ აფ აქ აღ აშ ახ აჯ
ად ადა ადგ ადე ადვ ადმ ადჰ
selected terms: 84 page 2 of 5
ადამიანის უფლებათა უხეში დარღვევები
(Gross human rights violations) ადამიანის უფლებათა ყველაზე სერიოზული დარღვევები თითოეული ადამიანის ფიზიკურ ხელშეუხებლობასთან, კერძოდ კი, სიცოცხლის უფლებასთან არის დაკავშირებული. მათ More…
ადამიანის უფლებათა წახალისება და დაცვა
(promotion and protection of human rights) ფორმულა, რომელიც გაეროს შექმნით დაწყებული ადამიანის უფლებათა პატივისცემის საერთაშორისო სამართლებრივი და სხვა საერთაშორისო აქტების (იხ. საერთაშორისო More…
ადამიანის უფლებათა ხელშეწყობა და დაცვა
(Promotion and protection of human rights) ა.უ.ხ.დ. მოიცავს იძულებით ზომებს, რომლებსაც უმრავლეს შემთხვევაში გადაუდებელი ხასიათი აქვს. ისინი მიმართულია ადამიანის უფლებათა დარღვევის თავიდან More…
ადამიანის უფლებათა ჰორიზონტალური მოქმედება
(Horizontal effect of human right) ა.უ.ჰ.მ. ნიშნავს დამიანის უფლებათა მეთოდოლოგიისა და ტერმინოლოგიის ადამიანთა შორის ურთიერთობებში გამოყენებას. თუმცა ამგვარმა მცდელობებმა არ გაამართლა და More…
ადამიანის უფლებები
(Human rights) ა.უ-ის კონცეფცია ბუნებითი კონცეფციის დოქტრინიდან გამომდინარეობს, რომლისთვისაც ძირითადია განუყოფელი, დაბადებითი ადამიანური ღირსების ცნება. ამ კონცეფციის მიხედვით საზოგადოების More…
ადამიანის უფლებები რომელთაგან გადახვევა დაუშვებელია
(Non-Derogatory human rights) ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართლის ნორმები მატი გამოყენების სფეროს მიხედვით ორ ჯგუფად იყოფა 1.ნორმები, რომლებიც გამოიყენება ნებისმიერ ვითარებაში, ანუ More…
ადამიანის უფლებების ევროპის სასამართლო
(European Court of Human Rights) 1950 წელს ევროკავშირის წევრმა ქვეყნებმა ხელი მოაწერეს ადამიანის უფლებების დაცვის სამართლებრივი გარანტირების ხელშეკრულებას, რათა ცხოვრებაში დამკვიდრებულიყო More…
ადამიანის ძირითადი უფლებები
(Fundamental Human Rights) მიეკუთვნება ყველაზე მთავარ, სასიცოცხლო მნიშვნელობის უფლებებს, რომელთა გარეშე არ შეიძლება იარსებოს საზოგადოების არცერთმა წევრმა. აძუ გამოიყენება ადამიანის More…
ადამიანური განზომილება
(Human dimension) ცნება, რომელიც ჩამოყალიბდა და განვითარდა ეუთოს ფარგლებში. ტერმინი აგ შემოღებულ იქნა 1989 წელს ვენის შეხვედრის დასკვნითი დოკუმენტით და გამოიყენება ყველა იმ საკითხის More…
ადამიანური ფაქტორები
See also: ერგონომიკა
ადამიანური ღირსება
(Human dignity) ერთ-ერთი ფუძემდებლური კონცეფცია (თანასწორ და განუყოფელ უფლებათა კონცეფციასთან ერთად), რომელსაც ადამიანის უფლებათა დაცვა ეყრდნობა. ა.ღ. ყველა ადამიანს მოეპოვება და არავის More…
ადაპტაცია
(adaptation; Adaptatio, adaptare შეგუება) 1. გარემო პირობების ცვლილებებთან ორგანიზმის შეგუება; 2. დამწყებ მკითხველთათვის უცხოენოვანი ტექსტის გამარტივება. =მოხელის სამაგიდო ლექსიკონი / More…
ადაპტაცია სოციალური
1. სოციალური გარემოს მატერიალურ პირობებთან, ნორმებთან და ღირებულებებთან ინდივიდის ან ინდივიდთა ჯგუფის აქტიური შეგუების მუდმივი პროცესი; 2. ამ პროცესის შედეგი. სოციალური გარემოს კომპონენტთა More…
ადაპტაცია სტრუქტურული
(structural adjustment) პროტექციონისტული პოლიტიკის შესუსტების შედეგად ეროვნული მრეწველობის გარდაქმნა. სტრუქტურული და სექტორული ადაპტაციის პროგრამის ფარგლებში, მსოფლიო ბანკი, საერთაშორისო More…
ადგილი საკურორტო
(health resort place) ტერიტორია, რომელიც შეიცავს ბუნებრივ სამკურნალო რესურსებს, ვარგისია მიზნობრივი ექპლუატაციისათვის და არ აქვს შესაბამისი შენობა-ნაგებობანი (საქართველოს კანონი „ტურიზმისა More…
ადგილობრივი
(local) 1. განსაზღვრულ ადგილთან დაკავშირებული (ადგილობრივი მოსახლეობა, ადგილობრივი ტრადიცია და სხვ.); 2. გარკვეული ტერიტორიის ფარგლებში მოქმედი (ადგილობრივი მრეწველობა, ადგილობრივი ბიუჯეტი). More…
ადგილობრივი დაცვის საშუალებების ამოწურვა
(Exhaustion of domestic remedies) ყველა ხელმისაწვდომ შიდასახელმწიფოებრივ საშუალებათა ამოწურვის მოთხოვნა. საერთაშორისო პაქტი სამოქალაქო და პოლიტიკურ უფლებათა შესახებ (1966) და ადამიანის More…
ადგილობრივი თვითმმართველობა
(local self-government) საქართველოს მოქალაქეთა კონსტიტუციით აღიარებული და კანონმდებლობით გარანტირებული უფლება, შესაძლებლობა და პასუხისმგებლობა, თვითმმართველობის ერთეულებში მათ მიერ შექმნილი More…
ადგილობრივი თვითმმართველობის დაწესებულება, რომლებში საქმიანობაც ითვლება საჯარო სამსახურად
(list of local authorities in which working is considered as public service) საკრებულო; გამგეობა; მერია; მუნიციპალიტეტი (საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურის შესახებ”, მუხლი 2.4). More…
ადგილობრივი თვითმმართველობის მოსამსახურე
(servant of local authorities) საჯარო მოსამსახურე, რომელიც სამსახურებრივ ურთიერთობაშია ადგილობრივი თვითმმართველობის ერთეულთან („საჯარო სამსახურის შესახებ“, საქართველოს კანონი, მუხლი 4). More…
სამოქალაქო განათლების ლექსიკონი ლექსიკონები
to main page Top 10FeedbackLogin top of page
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9