1
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X

აბ აგ ად აე ავ აზ ათ აკ ალ ამ ან აპ აჟ არ ას ატ აუ აფ აქ აღ აშ ახ აჯ
აქს აქტ აქც
selected terms: 54 page 2 of 3
აქტუარი
(actuary; actuarius) მათემატიკური სტატისტიკის სპეციალისტი, რომელსაც სადაზღვევო ტარიფების გამოთვლის მეთოდების განსაზღვრა და ყოველგვარი გაანგარიშებადი პრობლემის (მათ შორის: სადაზღვევო რისკი, More…
აქტუარული ნამეტი
(actuarial surplus) სიტუაცია, რომლის დროსაც საპენსიო ფონდის შემოსავალი აღემატება ვალდებულებებს (აქტუარების გამოთვლის შესაბამისად), ანუ ჭარბი ფინანსირება. =მოხელის სამაგიდო ლექსიკონი / More…
აქცენტი
(accent; akzent; accentus გაძლიერება, მახვილი, ხმის აწევა) 1. არამშობლიურ ენაზე მოსაუბრისთვის დამახასიათებელი გამოთქმის თავისებურება;2. მახვილი სიტყვაში, მახვილის აღმნიშვნელი ნიშანი;3. რაიმე More…
აქცეპტანტი
(acceptor; acceptans (acceptantis) მიმღები) პირი, რომელსაც ეკისრება წარდგენილ ანგარიშზე, თამასუქზე გადახდის ვალდებულება. =მოხელის სამაგიდო ლექსიკონი / გაეროს განვითარების პროგრამა; More…
აქცეპტი
(acceptance; acceptus, მიღებული) 1. თანხმობა ხელშეკრულების დადებაზე; თუ შემოთავაზებული აქცეპტისთვის ვადა განსაზღვრულია, მაშინ იგი მხოლოდ ამ ვადაშია განხორციელებადი;2. გადამხდელის ხელმოწერა More…
აქცესიური
(accession; accession მიერთება; accessio მიერთება) აქცესიური ხელშეკრულება - სხვა სახელმწიფოებს შორის ადრე დადებული ხელშეკრულება, რომელსაც უერთდება სახელმწიფო. =მოხელის სამაგიდო More…
აქცესორული
(accessory; accessoire; accessorius დამატებითი) აქცესორული ვალდებულება - დამატებითი ვალდებულება, რომელიც მხოლოდ ძირითად ხელშეკრულებასთან ერთად არსებობს. =მოხელის სამაგიდო ლექსიკონი / More…
აქცესორული უფლება
(accessory right) უფლება, რომელიც ისეა დაკავშირებული სხვა უფლებასთან, რომ მის გარეშე არც შეიძლება არსებობდეს (საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი, მუხლი 153, ნაწილი 1). =მოხელის სამაგიდო More…
აქცია
(share; stock; action ფასიანი ქაღალდი) 1. ფასიანი ქაღალდი, რომელიც ადასტურებს სააქციო საზოგადოების ვალდებულებებს პარტნიორის (აქციონერის) მიმართ და აქციონერის უფლებებს სააქციო საზოგადოებაში More…
აქცია A ტიპის
((‘’A’’ Shares) აქცია, რომლის მფლობელს აქვს დივიდენდზე უფლება, თუმცაღა შეზღუდული აქვს (ან საერთოდ არ გააჩნია) ხმის მიცემის უფლება აქციონერთა კრებაზე (შდ. პრივილეგირებულ აქციებს). More…
აქცია B ტიპის
(‘’B’’ Shares) აქცია, რომლის მფლობელს ჩვეულებრივ აქციის მფლობელთან შედარებით არაპროპორციულად დიდი უფლება აქვს. =მოხელის სამაგიდო ლექსიკონი / გაეროს განვითარების პროგრამა; [შემდგ.: More…
აქცია გამოცხადებული
(announced share) აქცია, რომლის გამოშვებაც ნებადართულია მარეგულირებელი ორგანოს მიერ რეგისტრირებული ემისიის პროსპექტით. =მოხელის სამაგიდო ლექსიკონი / გაეროს განვითარების პროგრამა; More…
აქცია პრივილეგირებული (შეღავათიანი)
(cumulative preference share, preference share, privileged share, senior stock) სახელობითი აქცია, რომელიც უზრუნველყოფს დივიდენდის მიღებას დადგენილი განაკვეთით, რომლის ოდენობა და მიღების წესი More…
აქცია საწარმდგენლო
(bearer share) აქცია, რომელიც არ ფორმდება კონკრეტულ პირზე და რომლის მესაკუთრედ ითვლება ასეთი აქციის წარმდგენი. იგი თავისუფლად გადაეცემა სხვა პირს ან იყიდება საბაზრო ღირებულებით. More…
აქცია ფრაქციონალური
(fractional share) საერთო მფლობელობაში არსებული აქცია - ემიტენტის განკარგულებით განხორციელებული გლობალური ოპერაციის (ემიტენტის კაპიტალის სტრუქტურაზე ზეგავლენის მომხდენი ოპერაცია: აქციათა More…
აქცია ჩვეულებრივი
(ordinary share, equities, common stock, equity share, ordinaries) 1. აქცია, რომლის მფლობელსაც ენიჭება აქციონერის ყველა ქონებრივი უფლება. კერძოდ: მოგების სიდიდის მიხედვით დივიდენდის მიღების More…
აქცია ჩვეულებრივი სახელობითი
(ordinary registered share, ordinary nominal share) აქცია, რომელიც ფორმდება კონკრეტულ პირზე და მასზე აღინიშნება მესაკუთრის ვინაობა. მისი მოძრაობა ფიქსირებულია სააქციო საზოგადოების რეესტრში. More…
აქციათა დანაწევრება
(stock split) გამოშვებულ აქციათა საერთო რაოდენობის გაზრდა არსებულთან შედარებით გარკვეული კოეფიციენტით, რომლის შესაბამისადაც პროპორციულად მცირდება აქციის ნომინალური ღირებულება. დანაწევრების More…
აქციათა კონვერტაცია
(convert shares) ერთი კლასის ან კატეგორიის აქციების გარდაქმნა სხვა კლასის ან სხვა კატეგორიის ფასიან ქაღალდებად, რაც ხორციელდება ემიტენტის მმართველი უმაღლესი ორგანოს გადაწყვეტილებით ან More…
აქციათა კონსოლიდაცია
(consolidate shares) გამოშვებულ აქციათა საერთო რაოდენობის შემცირება არსებულთან შედარებით გარკვეული კოეფიციენტით, რომლის შესაბამისად პროპორციულად იზრდება აქციის ნომინალური ღირებულება. More…
სამოქალაქო განათლების ლექსიკონი ლექსიკონები
to main page Top 10FeedbackLogin top of page
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9