1
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X

და დე დი დო დრ დს დუ
selected terms: 336 page 2 of 17
დაზღვევა პირადი
(personal insurance) დაზღვევა, დაკავშირებული დაზღვეულის სიცოცხლესთან, ჯანმრთელობასთან, შრომისუნარიანობასთან, საპენსიო უზრუნველყოფასთან და სხვა პირად ინტერესთან (საქართველოს კანონი „დაზღვევის More…
დაზღვევა სავალდებულო
(obligatory insurance) დაზღვევის ფორმა, როდესაც დაზღვევის ობიექტი, სახეობები და განხორციელების წესი განისაზღვრება კანონით და სავალდებულოა მზღვეველსა და დამზღვევს შორის დაზღვევის More…
დაზღვევა სიცოცხლის
(life insuranse, life assurance; life-insurance) დაზღვევა, დაკავშირებული დაზღვევის გრძელვადიანი ხელშეკრულების დადებასთან, რომელიც ითვალისწინებს კომპენსაციის გადახდას სიცოცხლისთვის მიყენებული More…
დაზღვევა ქონების
(property insurance) დაზღვევა, დაკავშირებული ქონების ფლობასთან, განკარგვასთან და ქონებით სარგებლობასთან (საქართველოს კანონი „დაზღვევის შესახებ”, მუხლი 4, პუნქტი 1, ქვეპუნქტი ბ). More…
დაზღვევის ობიექტი
(object to insurance) ნებისმიერი ქონებრივი ან პირადი არაქონებრივი ინტერესი. დაზღვევის ობიექტის მიხედვით განასხვავებენ დაზღვევის სახეებსა და ფორმებს. =მოხელის სამაგიდო ლექსიკონი / More…
დაზღვევის სახეები და ფორმები
(types and forms of insurance) განარჩევენ დაზღვევის შემდეგ სახეებს: ავტოტრანსპორტის მფლობელთა სამოქალაქო პასუხისმგებლობის, ასაკამდე მიღწევის, გარკვეულ ასაკამდე გარდაცვალებისგან, More…
დაიჯესტი
(digest მოკლე შინაარსი, რეზიუმე; digerere გაყოფა) 1. ადაპტირებული მხატვრული ნაწარმოების გამოცემა;2. სხვა გამოცემებიდან მასალების მიმოხილვითი ან შემოკლებული ფორმით გადმობეჭდილი პერიოდული More…
დაკავება
(Detention) პირადი თავისუფლების აღკვეთა, იმ შემთხვევის გარდა, როდესაც თავისუფლების აღკვეთა ჩადენილი სამართალდარღვევის გამო მისჯილი სასჯელის შედეგია. სისხლის სამართლის კოდექსი დ-ს More…
დაკვირვება
ფართო მნიშვნელობით, სამყაროს შემეცნების ხერხი. ყოველდღიური, ჩვეულებრივი დ. ადამიანებს გარე სამყაროს შესახებ ინფორმაციის მიღების საშუალებას აძლევს. მეცნიერული დ. მიმართულია გარკვეული მიზნის More…
დაკვირვების ჩანაწერები
მასწავლებელი აკვირდება მოსწავლეებს (მათი კომენტარები, აზრები, ქცევები) არა მხოლოდ კლასში, არამედ დასვენებაზე, სათამაშო მოედანზე და ა.შ. იგი აკეთებს ჩანაწერებს, გარკვეულ აღნიშვნებს მათ More…
დაკითხვა
(Interrogation) კითხვების საშუალებით ინფორმაციის მიღების პროცედურა. კითხვებს უსვამენ პირს, რომელიც ეჭვმიტანილია კანონმდებლობის დარღვევაში, ანდა - პირს, რომელსაც შესაძლებელია ჰქონდეს More…
დამაკვალიანებელი შეკითხვები
დამაკვალიანებელი შეკითხვების დასმის დროს მასწავლებელმა შესაძლოა წინასწარ უბიძგოს მოსწავლეს გარკვეული პასუხისაკენ. ზოგიერთი შეკითხვა ასევე მასწავლებლის გარკვეულ კრიტიკულ დამოკიდებულებასაც More…
დამამზადებელი
(producer, maker) რეალიზაციის ან გაცვლის მიზნით პროდუქციის მწარმოებელი საწარმო, ორგანიზაცია, დაწესებულება, ან მოქალაქე-მეწარმე (საქართველოს კანონი „მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ”). More…
დამატებითი ღირებულება
(value added) საქონლის (მომსახურების) გასაყიდ ფასსა და მის წარმოებაზე დახარჯული რესურსების ფასს შორის სხვაობა. =მოხელის სამაგიდო ლექსიკონი / გაეროს განვითარების პროგრამა; [შემდგ.: More…
დამატებული ღირებულების გადასახადი
(value added tax) როგორც არაპირდაპირი გადასახადი არის საქართველოს ტერიტორიაზე საქონლის, სამუშაოს, მომსახურების წარმოებისა და მიმოქცევის პროცესში შექმნილი ღირებულების ნაწილის, აგრეთვე, More…
დამატებული ღირებულების გადასახადით დაბეგვრის ობიექტი
(value added taxable) დასაბეგრი ოპერაცია და დასაბეგრი იმპორტი. დასაბეგრი ოპერაციებია პირის მიერ საქონლის (სამუშაოს, მომსახურების) მიწოდება, მათ შორის უსასყიდლოდ, თუ ისინი ითვლება More…
დამატებული ღირებულების გადასახადის გადამხდელი
(value added tax payer) პირი, რომელიც რეგისტრირებულია ან ვალდებულია გატარდეს რეგისტრაციაში, აგრეთვე, პირი, რომელიც ახორციელებს საქონლის დასაბეგრ იმპორტს საქართველოში, ითვლება დღგ-ის More…
დამატებული ღირებულების გადასახადის გადამხდელის რეგისტრაცია
(registration of value added tax payer) 1. დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაცია ევალება: ა) პირს, რომელიც ეწევა ეკონომიკურ საქმიანობას და ნებისმიერი უწყვეტი 12 კალენდარული თვის განმავლობაში More…
დამატებული ღირებულების გადასახადის განაკვეთი
(value added tax rate) დღგ-ის განაკვეთი შეადგენს დასაბეგრი ბრუნვის ან დასაბეგრი იმპორტის 20 პროცენტს. დასაბეგრი ბრუნვა წარმოადგენს საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული დასაბეგრი ოპერაციების More…
დამნაშავეთა გადაცემა
See also: ექსტრადიცია =ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალი : ლექსიკონი-ცნობარი / [ავტ.: ლ. ალექსიძე (რედ.), ლ. გიორგაძე, მ. კვაჭაძე და სხვ.] - თბ., 2005 - 283გვ. ; 23სმ. - ISBN More…
სამოქალაქო განათლების ლექსიკონი ლექსიკონები
to main page Top 10FeedbackLogin top of page
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9