1
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X

შა შე შვ ში შო შპ შრ შტ შუ
selected terms: 106 page 2 of 6
შეთავაზება
(bid) გამოშვებული ან გამოსაშვები ფასიანი ქაღალდის ან მასზე საკუთრების უფლების გაყიდვის ან ანაზღაურებით გასხვისების ნებისმიერი ცდა. იგი არ გულისხმობს საბროკერო კომპანიისათვის ან საბროკერო More…
შეთავსებადობა (სტანდარტებში)
(conformance (in standards)) პროდუქციის, პროცესების ან მომსახურების ვარგისიანობა გარკვეულ პირობებში ერთობლივი გამოყენებისათვის, რომლებიც აკმაყოფილებენ შესაბამის მოთხოვნებს და არ იწვევენ More…
შეთანხმება სოციალური პოლიტიკის შესახებ
(Social Policy Agreement) შეთანხმება სოციალური პოლიტიკის შესახებ ერთვის სოციალური პოლიტიკის ოქმს, რომელიც თავად ევროკავშირის ხელშეკრულების თანდართული დოკუმენტი იყო. შეთანხმებას ხელი მოაწერა More…
შეიარაღების კონტროლი
სამხედრო ძალების მშენებლობის, განლაგების ან გამოყენების ნებაყოფილობითი შეზღუდვის პოლიტიკა. შ.კ-ის პოლიტიკა გულისხმობს, რომ სამხედრო ძალა საერთაშორისო პოლიტიკის ინსტრუმენტს წარმოადგენს და More…
შეიარაღებული თავდასხმა
(Armed attack) ორგანიზებული შეიარაღებული ჯგუფის, ან სახელმწიფოს მიერ (ან მისი თანხმობით) ძალის გამოყენების შეტევითი ხასიათის აქტი, რომლის მიზანია სხვა შეიარაღებული ჯგუფის, ან სახელმწიფოს More…
შეიარაღებული კონფლიქტი
(armed conflict) კონფლიქტები შეიძლება მიმდინარეობდეს იარაღის გამოყენებით, ან მის გარეშე. \nშ.კ. გულისხმობს სპეციფიკურ ქმედებებს საერთაშორისო თანამეგობრობის ძალების მოსაზიდად. საერთაშორისო More…
შეკავების პოლიტიკა
შეერთებული შტატების პოლიტიკის წარმმართველი პრინციპი მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, რომელიც საბჭოთა კავშირის გავლენის გავრცელებას ისახავდა მიზნად. შ.პ. მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში მოქმედებდა. More…
შეკვეთა
(booking, order) კომერციული დოკუმენტი, რომელშიც მყიდველი დაწვრილებით მიუთითებს შეკვეთის ყველა აუცილებელ პირობას, გარიგების დადებისთვის საჭირო ყველა არსებით ელემენტს. =მოხელის სამაგიდო More…
შეკრება და მანიფესტაცია
(assembly and manifestation) ადამიანის ერთერთი მნიშვნელოვანი პოლიტიკური უფლება. საქართველოს კონსტიტუციის 25-ე მუხლის თანახმად, ყველას, გარდა იმ პირებისა, რომლებიც არიან სამხედრო ძალების, More…
შემეცნების განვითარების საფეხურები
ყველა ბავშვი გონებრივი განვითარების მსგავს ეტაპებს მსგავსი თანმიმდევრობით გაივლის. ყოველი ეტაპი შემეცნების თვისებრივად განსხვავებული ფორმით ხასიათდება.ჟ. პიაჟეს მიხედვით, არსებობს More…
შემეცნების სოციოლოგია
სოციოლოგიის განყოფილება, რომელიც შეისწავლის შემეცნების, მათ შორის გაგების, ცოდნის სოციალურ პრობლემებს. საყოველთაოდ მიღებული აზრით, შ.ს. მრავალი სოციოლოგიური თეორიის განუყოფელი ნაწილია. More…
შემთანხმებელი კომიტეტი
(Conciliation Committee) მინისტრების საბჭოსა და პარლამენტს შორის თანაგადაწყვეტილების პროცედურის შესაბამისად, შესაძლებელია შემთანხმებელი კომიტეტის შექმნა, რომელიც შედგება საბჭოს წევრებისაგან More…
შემთხვევის ანალიზი (შესწავლა)
შემთხვევის შესწავლა არის თვისებრივი კვლევის მეთოდი და ასევე, ზოგადად, კვლევითი სტრატეგია, რომლის მიზანია ცალკეული ფენომენის ემპირიული შესწავლა რეალურ ცხოვრებისეულ სიტუაციაში სხვადასხვა More…
შემოსავალი
(income, yield, revenue, profit, return, proceeds, gainings) ფულადი ან მატერიალური ფორმით მიღებული დოვლათი. =მოხელის სამაგიდო ლექსიკონი / გაეროს განვითარების პროგრამა; [შემდგ.: სამსონ More…
შემოსავალი ერთობლივი
(gross/total income) ეკონომიკური საქმიანობით მიღებული ყველა შემოსავალი, მათ შორის:ა) ხელფასის სახით მიღებული შემოსავლები;ბ) ეკონომიკური საქმიანობით მიღებული შემოსავლები, რომლებიც არ არის More…
შემოქმედებითი აზროვნება
რთული სააზროვნო უნარ-ჩვევა. იგი არის რაიმეს ახალი გზით კეთება ან დანახვა; შემოქმედებითი აზროვნება ხასიათდება იდეების მრავალრიცხოვნებით, მრავალფეროვნებით (მოქნილობა, საკითხის სხვადასხვა More…
შემოქმედებითი კავშირი
(creative union) საჯარო სამართლის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი - ლიტერატურისა და ხელოვნების ერთი ან რამდენიმე სფეროს არანაკლებ 50 შემოქმედი მუშაკის პროფესიულ-შემოქმედებითი More…
შემოწმება
ცალკეული მოსწავლის ან მასწავლებლის წარმატებისა და მიღწევების დადგენა. =განმარტებითი ლექსიკონი/ეროვნ. სასწ. გეგმებისა და შეფასების ცენტრი. - [თბ., 2008]. - 20სმ. [MFN: 76027] ნაწ. 1: More…
შემწყნარებლობა
(Tolerance) განსხვავებული ეროვნული თუ ეთნიკური, ენობრივი თუ რელიგიური წარმომავლობის, რასისა თუ კანის ფერის, მოქალაქეობისა თუ სხვა ნიშნებით გამორჩეული ადამიანების მიმართ დამოკიდებულება, More…
შენგენი (შეთანხმება და კონვენცია)
(Schengen (Agreement and Convention)) ქალაქ შენგენში 1985 წლის 14 ივნისს ხელმოწერილი შეთანხმებით ბელგია, გერმანია, საფრანგეთი, ლუქსემბურგი და ნიდერლანდები შეთანხმდენენ, თანდათანობით More…
სამოქალაქო განათლების ლექსიკონი ლექსიკონები
to main page Top 10FeedbackLogin top of page
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9