1
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X

ხა ხე ხო ხუ
ხელ
selected terms: 43 page 2 of 3
ხელშეკრულება საბანკო მომსახურების
(agreement/contract on bank service) ანგარიშსწორების ხელშეკრულება, რომლის მიხედვითაც საკრედიტო დაწესებულება ვალდებულია თავისი კლიენტის საანგარიშსწორებო ანგარიშიდან აწარმოოს გადახდები More…
ხელშეკრულება საერთაშორისო
(international agreement) საქართველოს მიერ უცხო სახელმწიფოსთან (სახელმწიფოებთან) ან საერთაშორისო ორგანიზაციასთან (ორგანიზაციებთან) წერილობითი ფორმით დადებული შეთანხმება, რომელიც რეგულირდება More…
ხელშეკრულება საინვესტიციო
(investment contract) ხელშეკრულება, რომლის მიხედვითაც ინვესტორი აძლევს სხვა პირს ფულს ან სხვა უფლებას საკუთრებაზე ეკონომიკურ საქმიანობაში დასაბანდებლად, შესაძლო შემოსავლის მიღების მიზნით More…
ხელშეკრულება საკუთრების მინდობის
(trust agreement) ხელშეკრულება, რომლის მიხედვითაც საკუთრების მიმნდობი გადასცემს ქონებას მინდობილ მესაკუთრეს, რომელიც იღებს და მართავს მას საკუთრების მიმნდობის ინტერესების შესაბამისად More…
ხელშეკრულება სამისდღეშიო რჩენის
(agrreement on lifelong/perpetualsupport/maintenance) ხელშეკრულება, რომლის მიხედვითაც მარჩენალი კისრულობს სამისდღეშიო სარჩოს გადახდას სარჩოს მიმღებისთვის (სარჩენისთვის) მთელი სიცოცხლის More…
ხელშეკრულება სატრანსპორტო ექსპედიციის
(contract on trucking/freight traffic/freight traffic activity (transport expedition)) ხელშეკრულება, რომლის მიხედვითაც ექსპედიტორი კისრულობს თავისი სახელითა და შემკვეთის ხარჯზე განახორციელოს More…
ხელშეკრულება სესხის
(loan contract/agreement) ხელშეკრულება, რომლის მიხედვითაც გამსესხებელი საკუთრებაში გადასცემს მსესხებელს ფულს ან სხვა გვაროვნულ ნივთს, ხოლო მსესხებელი კისრულობს დააბრუნოს იმავე სახის, More…
ხელშეკრულება ტურისტული მომსახურების
(contract on service of tourist/traveller) ხელშეკრულება, რომლის მიხედვითაც მოგზაურობის მომწყობი (ტურისტული საწარმო) მოვალეა გაუწიოს ტურისტს (მოგზაურს) შეთანხმებული მომსახურება. ტურისტი More…
ხელშეკრულება ფასიანი ქაღალდების შეთავაზების
(contract on „offer for sale“) ხელშეკრულება ფასიანი ქაღალდების შეთავაზების განმახორციელებელ ემიტენტსა და ერთ ან რამდენიმე საბროკერო კომპანიას შორის, რომლის მიხედვითაც საბროკერო More…
ხელშეკრულება ფორვარდული
(forward contract) საქონლის ან ფინანსური ინსტრუმენტის ყიდვა-გაყიდვის შესახებ შეთანხმება განსაზღვრულ მომავალში მიწოდებისა და ანგარიშსწორების განხორციელებით. =მოხელის სამაგიდო ლექსიკონი More…
ხელშეკრულება ფრენშაიზინგის
(franchise agreement) ხელშეკრულება, რომელიც წარმოადგენს გრძელვადიან ვალდებულებით ურთიერთობას და რომლითაც დამოუკიდებელი საწარმოები ორმხრივად კისრულობენ ვალდებულებას საჭიროების მიხედვით, More…
ხელშეკრულება ქირავნობის
(rent contract, agreement of hire) ხელშეკრულება, რომლის მიხედვითაც გამქირავებელი მოვალეა დამქირავებელს სარგებლობაში გადასცეს ნივთი განსაზღვრული ვადით. დამქირავებელი მოვალეა გამქირავებელს More…
ხელშეკრულება ქორწინების
(contract) ხელშეკრულება, რომლის მიხედვითაც განისაზღვრება მეუღლეების ქონებრივი უფლებები და მოვალეობები, როგორც ქორწინების განმავლობაში, ისე განქორწინებისას (საქართველოს „სამოქალაქო კოდექსი“, More…
ხელშეკრულება შუამავლობის
(intermediation/mediation contract/agreement) ხელშეკრულება, რომლის მიხედვითაც პირი სხვას ჰპირდება გასამრჯელოს ხელშეკრულების დასადებად გაწეული შუამავლობისათვის (საქართველოს „სამოქალაქო More…
ხელშეკრულება ჩარტერის
(charter) სატრანსპორტო საშუალების მფლობელსა და მის დამფრახტავს შორის ტრანსპორტის ან მისი ნაწილის გარკვეული ვადით იჯარაზე დადებული ხელშეკრულება (მაგალითად, რეისის განმავლობაში), ფრახტის More…
ხელშეკრულება ჩუქების
(deed of grant/donate) ხელშეკრულება, რომლის მიხედვითაც მჩუქებელი უსასყიდლოდ გადასცემს დასაჩუქრებულს ქონებას საკუთრებად მისი თანხმობით (საქართველოს „სამოქალაქო კოდექსი“, მუხლი 524). More…
ხელშეკრულებათა სიმარტივე
(Clarity of the Treaties) 1996-1997 წლების მთავრობათშორისმა კონფერენციამ პირველი ნაბიჯი გადადგა ევროპის გაერთიანებების დამფუძნებელ ხელშეკრულებათა გამარტივებისაკენ. ხელშეკრულებათა სირთულე More…
ხელშეკრულების დადება
(conclude a contract, award a contract, conclude a treaty, contract, covenant, enter into a treaty, enter into an agreement) ხელშეკრულებაში მონაწილე მხარეების მიერ მის ყოველ არსებით საკითხზე More…
ხელშეკრულების პირობები
(treaty provisions, terms of the treaty, contract terms) ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შესასრულებელი მოქმედება. =მოხელის სამაგიდო ლექსიკონი / გაეროს განვითარების პროგრამა; [შემდგ.: More…
ხელშეკრულების სტანდარტული პირობები
(standardized provisions of agreement) წინასწარ ჩამოყალიბებული, მრავალჯერადი გამოყენებისათვის გამიზნული პირობები, რომელთაც ერთი მხარე (შემთავაზებელი) უდგენს მეორე მხარეს და რომელთა More…
სამოქალაქო განათლების ლექსიკონი ლექსიკონები
to main page Top 10FeedbackLogin top of page
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9