1
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X

აბ აგ ად აე ავ აზ ათ აკ ალ ამ ან აპ აჟ არ ას ატ აუ აფ აქ აღ აშ ახ აჯ
selected terms: 479 page 21 of 24
აუცილებელი მოგერიება
(necessary/ indispensable ward off/repulse) პირის მიერ, მართლსაწინააღმდეგო ხელყოფისას, ხელმყოფის დაზიანება თავისი ან სხვისი სამართლებრივი სიკეთის დასაცავად. აუცილებელი მოგერიების უფლება პირს More…
აფერა
(speculation, fraud; affaire საქმე) თაღლითური წამოწყება, სახიფათო საქმე, საეჭვო გარიგება; ყალთაბანდობა. =მოხელის სამაგიდო ლექსიკონი / გაეროს განვითარების პროგრამა; [შემდგ.: სამსონ More…
აფექტი
(affect, temporary insanity; affect; affectus სულიერი მღელვარება, ვნება, ჟინი) 1. ძლიერი აღელვების (მრისხანება, სასოწარკვეთილება) ხანმოკლე მდგომარეობა მკვეთრი მოძრაობების, ყვირილის, ტირილის More…
აფილაცია
(affiliation; affiliation მიერთება, (საზოგადოებაში, წრეში და სხვ.) მიღება) რაიმე თანამეგობრობის, ჯგუფის შემადგენლობაში წევრად მიღება. =მოხელის სამაგიდო ლექსიკონი / გაეროს განვითარების More…
აფილირებული კომპანია
(affiliate) 1. კომპანია, რომელსაც ნაწილობრივ (არა საკონტროლო პაკეტს) ფლობს სხვა კომპანია;2. ორგანიზაცია, რომელიც პარტნიორთან დაკავშირებულია უფრო საერთო ინტერესებით, ვიდრე საკუთრების უფლებით. More…
აფლუენცია
ტერმინს იყენებენ მდიდარი (სიუხვის) საზოგადოების (affluent society) აღსანიშნავად. იგი დამკვიდრდა XX ს–ის 50–60–იან წლებში ამ პერიოდის ბრიტანული და ამერიკული საზოგადოებების აღსაწერად. ამ More…
აფრიკული კავშირი
(African Union) რეგიონალური საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელიც აერთიანებს აფრიკის დამოუკიდებელ სახელმწიფოებს. დაარსდა 25.V.1963 აფრიკის დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა მესამე კონფერენციის More…
აქსიომა
(axiom, postulate; axioma) 1. უდავო ჭეშმარიტება, რომელიც არ საჭიროებს მტკიცებულებას;2. მოცემული თეორიის სხვა დებულებების მტკიცების საფუძველი, ამოსავალი, საწყისი დებულება, რომლის საზღვრებშიც More…
აქტი
(act; actus, agere კეთება, მოქმედება) 1. სხვადასხვა სახისა და იურიდიული ძალის მქონე ოფიციალური დოკუმენტი;2. რაიმე ფაქტის დამადასტურებელი დოკუმენტი, რომლითაც დადგენილია გარკვეული More…
აქტი ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი
(administrative-legal act) ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ კანონმდებლობის საფუძველზე გამოცემული სამართლებრივი აქტი (საქართველოს “ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი”, მუხლი 2). =მოხელის More…
აქტი ადმინისტრაციული
(administrative act) ადმინისტრაციულ ორგანოს მიერ ადმინისტრაციული კანონმდებლობის საფუძველზე გამოცემული ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი, რომელიც აწესებს, ცვლის, წყვეტს ან ადასტურებს პირის ან More…
აქტი აღმჭურველი ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი
(administrative-legal entitlement act) ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი, რომელიც დაინტერესებულ მხარეს ანიჭებს რაიმე უფლებას ან სარგებელს (საქართველოს “ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი”, მუხლი More…
აქტი ინდივიდუალური სამართლებრივი
(individual legal act) ნორმატიული აქტის საფუძველზე და მის მიერ დადგენილ ფარგლებში მიღებული (გამოცემული) ერთჯერადი სამართლებრივი აქტი, რომელიც შეესაბამება ნორმატიულ აქტს. ინდივიდუალური More…
აქტი ნორმატიული
(normative act) უფლებამოსილი სახელმწიფო ან ადგილობრივი თვითმმართველობის (მმართველობის) ორგანოს (თანამდებობის პირის) მიერ კანონმდებლობით დადგენილი წესით მიღებული (გამოცემული) სამართლებრივი More…
აქტი ნორმატიული ადგილობრივი თვითმმართველობის (მმართველობის) ორგანოთა და თანამდებობის პირთა
(normative act of local authority (administration) and officials) საკრებულოს გადაწყვეტილება, გამგეობის (მერიის, ქ.თბილისის მთავრობის) დადგენილება, გამგებლის (მერის) ბრძანება (საქართველოს More…
აქტი ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი
(notmative administrative-legal act) უფლებამოსილი ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ საკანონმდებლო აქტის საფუძველზე გამოცემული სამართლებრივი აქტი, რომელიც შეიცავს მისი მუდმივი ან დროებითი და More…
აქტი ნორმატიული აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
(normative act of Abxazia Autonomous Republic and Adjaria Autonomous Republic) ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუცია, ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი, ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს More…
აქტი ნორმატიული კანონქვემდებარე
(sub-legal normative acts) საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება, საქართველოს პარლამენტის დადგენილება, საქართველოს ეროვნული ბანკის საბჭოს დადგენილება, საქართველოს ფასიანი ქაღალდების კომისიის More…
აქტი ნორმატიული საქართველოს
(normative act of Georgia) საქართველოს კონსტიტუცია, საქართველოს კონსტიტუციური კანონი, საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულება და შეთანხმება, საქართველოს ორგანული კანონი, საქართველოს კანონი, More…
აქტი საკანონმდებლო საქართველოს
(legislative act of Georgia) საქართველოს კონსტიტუცია, კონსტიტუციური კანონი, ორგანული კანონი, კანონი, საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი საქართველოს პრეზიდენტის დეკრეტი (“ნორმატიული აქტების More…
სამოქალაქო განათლების ლექსიკონი ლექსიკონები
to main page Top 10FeedbackLogin top of page
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9