1
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X

აბ აგ ად აე ავ აზ ათ აკ ალ ამ ან აპ აჟ არ ას ატ აუ აფ აქ აღ აშ ახ აჯ
selected terms: 479 page 23 of 24
აქცია საწარმდგენლო
(bearer share) აქცია, რომელიც არ ფორმდება კონკრეტულ პირზე და რომლის მესაკუთრედ ითვლება ასეთი აქციის წარმდგენი. იგი თავისუფლად გადაეცემა სხვა პირს ან იყიდება საბაზრო ღირებულებით. More…
აქცია ფრაქციონალური
(fractional share) საერთო მფლობელობაში არსებული აქცია - ემიტენტის განკარგულებით განხორციელებული გლობალური ოპერაციის (ემიტენტის კაპიტალის სტრუქტურაზე ზეგავლენის მომხდენი ოპერაცია: აქციათა More…
აქცია ჩვეულებრივი
(ordinary share, equities, common stock, equity share, ordinaries) 1. აქცია, რომლის მფლობელსაც ენიჭება აქციონერის ყველა ქონებრივი უფლება. კერძოდ: მოგების სიდიდის მიხედვით დივიდენდის მიღების More…
აქცია ჩვეულებრივი სახელობითი
(ordinary registered share, ordinary nominal share) აქცია, რომელიც ფორმდება კონკრეტულ პირზე და მასზე აღინიშნება მესაკუთრის ვინაობა. მისი მოძრაობა ფიქსირებულია სააქციო საზოგადოების რეესტრში. More…
აქციათა დანაწევრება
(stock split) გამოშვებულ აქციათა საერთო რაოდენობის გაზრდა არსებულთან შედარებით გარკვეული კოეფიციენტით, რომლის შესაბამისადაც პროპორციულად მცირდება აქციის ნომინალური ღირებულება. დანაწევრების More…
აქციათა კონვერტაცია
(convert shares) ერთი კლასის ან კატეგორიის აქციების გარდაქმნა სხვა კლასის ან სხვა კატეგორიის ფასიან ქაღალდებად, რაც ხორციელდება ემიტენტის მმართველი უმაღლესი ორგანოს გადაწყვეტილებით ან More…
აქციათა კონსოლიდაცია
(consolidate shares) გამოშვებულ აქციათა საერთო რაოდენობის შემცირება არსებულთან შედარებით გარკვეული კოეფიციენტით, რომლის შესაბამისად პროპორციულად იზრდება აქციის ნომინალური ღირებულება. More…
აქცია–რეაქცია
საერთაშორისო ურთიერთობების ორ აქტორს შორის ისეთი დამოკიდებულება, როცა ერთი მათგანის მოქმედებას დაუყოვნებლივ მოსდევს მეორის პასუხი. ტერმინი უფრო ხშირად გამოიყენება კონფლიქტური სიტუაციების More…
აქციების ინდექსი
(index of stock, index of shares) რიცხობრივი (სტატისტიკური) მაჩვენებელი, რომელიც აერთიანებს ინფორმაციას საბაზისო პერიოდთან შედარებით ბირჟაზე კოტირებული აქციების კურსის ცვლილების თაობაზე. More…
აქციების საკონტროლო პაკეტი
(control packet of shares, controlling interest) აქციების ნაწილი, რომელიც ანიჭებს მათ მფლობელს სააქციო საზოგადოების ფაქტობრივად მართვის შესაძლებლობას. ითვლება, რომ ამის საშუალებას იძლევა More…
აქციზი
(excise tax) საერთო-სახელმწიფოებრივი არაპირდაპირი გადასახადი, რომელიც გადაიხდება აქციზური საქონლის მიწოდებისას მის ფასთან ერთად. საქართველოში აქციზური საქონლის წარმოება ან იმპორტი იბეგრება More…
აქციზის გადამხდელი
(excise tax payer) ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელიც აწარმოებს აქციზურ საქონელს ან ეწევა მის იმპორტს საქართველოში. დამკვეთის მიერ მიწოდებული ნედლეულისაგან საქართველოში წარმოებულ საქონელზე More…
აქციზის გადახდა
(payment of excise tax) აქციზური გადასახადი ექვემდებარება გადახდას დასაბეგრი ოპერაციის განხორციელებიდან მომდევნო თვის 10 რიცხვისთვის; საქონლის იმპორტისას აქციზი გადაიხდევინება საბაჟო More…
აქციზის განაკვეთი
(excise tax rate) აქციზის განაკვეთი წარმოადგენს ფიქსირებულ ან პროცენტულ სიდიდეს, დიფერენცირებულია საქონლის დასახელების, საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის სასაქონლო ნომენკლატურის კოდის და More…
აქციზის დაბეგვრის ობიექტი
(taxable to excise) აქციზური საქონლის იმპორტი, საქართველოში წარმოებული აქციზური საქონლის მიწოდება, და/ან საწარმოს საწყობიდან საქონლის გატანა, მათ შორის, დამკვეთის ნედლეულით დამზადებული More…
აქციზის საგადასახადო შეღავათები
(exemption from excise tax) აქციზის გადასახადისაგან თავისუფლდება: ა) ფიზიკური პირის მიერ საკუთარი მოხმარებისათვის წარმოებული და მოხმარებული ალკოჰოლური სასმელები; ბ) ფიზიკური პირის მიერ More…
აქციზური მარკა
(excise mark) აქციზური გადასახადის ბიუჯეტში ამოღების ერთ-ერთი ფორმა. აქციზურ საქონელზე დაკრული მარკა აღნიშნავს კონკრეტულ საქონელზე გადასახადის გადახდას. =მოხელის სამაგიდო ლექსიკონი / More…
აქციის გადაცემა
(trasfer of share) აქციის მფლობელობის უფლებების გადაცემა, რაც რეესტრში ცვლილებებს ახალი მფლობელის სახელის დაფიქსირებით იწვევს (საქართველოს პრეზიდენტის 1998 წლის 18 ივნისის №375 ბრძანებულება, More…
აქციის კურსი
(stock prise) ფასი, რომლითაც მოცემულ მომენტში ხდება კონკრეტული სააქციო საზოგადოების აქციების ყიდვა-გაყიდვა საფონდო ბირჟებზე, სასაქონლო ბირჟების საფონდო განყოფილებებში, ბანკებსა და საბროკერო More…
აქციის სერტიფიკატი
(share certificate) სერტიფიკატი, რომელსაც გამოცხადებული ღირებულება აქვს, მაგრამ იგი წმინდად ნომინალურია, რადგან არ არსებობს ამ ღირებულების გადახდის სათანადო ვალდებულება. =მოხელის More…
სამოქალაქო განათლების ლექსიკონი ლექსიკონები
to main page Top 10FeedbackLogin top of page
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9