1
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X

აბ აგ ად აე ავ აზ ათ აკ ალ ამ ან აპ აჟ არ ას ატ აუ აფ აქ აღ აშ ახ აჯ
selected terms: 479 page 3 of 24
ადამიანის უფლებათა დარღვევის მიზეზები
(Root causes of human rights violations) ადამიანის უფლებათა დარღვევის ხელშემწყობი ფაქტორები ხშირადაა დაკავშირებული სახელმწიფოსა და საზოგადოებას შორის არსებულ დაძაბულ ურთიერთობასთან. More…
ადამიანის უფლებათა დაცის სახელშეკრულებო მექანიზმები
(treaty-based mechanisms for the protection of human rights) ადამიანის უფლებების სფეროში მოქმედ უნივერსალურ და რეგიონალურ საერთაშორისო ხელშეკრულებათა საფუძველზე შექმნილი ორგანოები და More…
ადამიანის უფლებათა დოკუმენტების ნუსხა
(Inventory of human rights instruments) გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის მიერ 1988 წელს გამოცემული ადამიანის უფლებათა დოკუმენტების კრებული კონვენციების, დეკლარაციებისა და სხვა დოკუმენტების More…
ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო
(Euroopean Court of Human Rights) ევროპული კონვენციით ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის შესახებ შექმნილი ორგანო, რომელიც ზედამხედველობას უწევს ამ კონვენციის მონაწილე More…
ადამიანის უფლებათა ვერტიკალური მოქმედება
(Vertical effect of human rights) ადამიანის უფლებანი და თავისუფლებანი მხოლოდ და მხოლოდ ადამიანისა და სახელმწიფოს ურთიერთობის სფეროს მიეკუთვნება. ეს ამ ნორმათა ე.წ. ვერტიკალური მოქმედებაა . More…
ადამიანის უფლებათა თაობები
(Generations of Human Rights) ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა განვითარებამ განვლო რამდენიმე სტადია. ადამიანის უფლებათა თეორიაში მიღებულია ადამიანის უფლებათა თაობებად დაყოფა.პირველ თაობას More…
ადამიანის უფლებათა კლასიფიკაცია
(classification of Human Rights) გაეროს წესდებისა და 1948 წლის ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციის მიღებით, ადამიანის უფლებათა დადგენის ხარისხობრივად ახალი ეტაპი იწყება. დეკლარაციამ More…
ადამიანის უფლებათა კომიტეტი
(Human Rights Committee) შექმნილია საერთაშორისო პაქტით სამოქალაქო და პოლიტიკურ უფლებათა შესახებ (28–ე მუხ.) მისი მიზანია, ზედამხედველობა გაუწიოს პაქტის მონაწილე სახელმწიფოების მიერ პაქტით More…
ადამიანის უფლებათა პატივისცემა
(Respect fro Human Rights) საერთაშორისო სამართლის ერთ–ერთი ძირითადი პრინციპი. თანამედროვე საერთაშორისო სამართალი სულ უფრო მეტ აქტიურობას იჩენს ისეთ სფეროში, რომელიც, ერთი შეხედვით, თითქოს More…
ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ბილი
(International bill of human rights) 1) ადამიანთა უფლებების დეკლარაცია; 2) სამოქალაქო პაქტი სამოქალაქო და პოლიტიკურ უფლებათა შესახებ; 3) საერთაშორისო პაქტი ეკონომიკურ, სოციალურ და More…
ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალი
(International Law of Human Rights) საერთაშორისო სამართლის დარგი, რომელიც მიზნად ისახავს ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვას სახელმწიფოთა საერთაშორისო თანამეგობრობის ყოველი More…
ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია
(Universal Declaration of Human Rights) მიღებულია გაეროს გენერალური ასამბლეის მიერ 10.XII.1948 ამ დეკლარაციის მიღების თარიღი (10 დეკემბერი) ყოველწლიურად აღინიშნება როგორც ადამიანის უფლებათა More…
ადამიანის უფლებათა უხეში დარღვევები
(Gross human rights violations) ადამიანის უფლებათა ყველაზე სერიოზული დარღვევები თითოეული ადამიანის ფიზიკურ ხელშეუხებლობასთან, კერძოდ კი, სიცოცხლის უფლებასთან არის დაკავშირებული. მათ More…
ადამიანის უფლებათა წახალისება და დაცვა
(promotion and protection of human rights) ფორმულა, რომელიც გაეროს შექმნით დაწყებული ადამიანის უფლებათა პატივისცემის საერთაშორისო სამართლებრივი და სხვა საერთაშორისო აქტების (იხ. საერთაშორისო More…
ადამიანის უფლებათა ხელშეწყობა და დაცვა
(Promotion and protection of human rights) ა.უ.ხ.დ. მოიცავს იძულებით ზომებს, რომლებსაც უმრავლეს შემთხვევაში გადაუდებელი ხასიათი აქვს. ისინი მიმართულია ადამიანის უფლებათა დარღვევის თავიდან More…
ადამიანის უფლებათა ჰორიზონტალური მოქმედება
(Horizontal effect of human right) ა.უ.ჰ.მ. ნიშნავს დამიანის უფლებათა მეთოდოლოგიისა და ტერმინოლოგიის ადამიანთა შორის ურთიერთობებში გამოყენებას. თუმცა ამგვარმა მცდელობებმა არ გაამართლა და More…
ადამიანის უფლებები
(Human rights) ა.უ-ის კონცეფცია ბუნებითი კონცეფციის დოქტრინიდან გამომდინარეობს, რომლისთვისაც ძირითადია განუყოფელი, დაბადებითი ადამიანური ღირსების ცნება. ამ კონცეფციის მიხედვით საზოგადოების More…
ადამიანის უფლებები რომელთაგან გადახვევა დაუშვებელია
(Non-Derogatory human rights) ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართლის ნორმები მატი გამოყენების სფეროს მიხედვით ორ ჯგუფად იყოფა 1.ნორმები, რომლებიც გამოიყენება ნებისმიერ ვითარებაში, ანუ More…
ადამიანის უფლებების ევროპის სასამართლო
(European Court of Human Rights) 1950 წელს ევროკავშირის წევრმა ქვეყნებმა ხელი მოაწერეს ადამიანის უფლებების დაცვის სამართლებრივი გარანტირების ხელშეკრულებას, რათა ცხოვრებაში დამკვიდრებულიყო More…
ადამიანის ძირითადი უფლებები
(Fundamental Human Rights) მიეკუთვნება ყველაზე მთავარ, სასიცოცხლო მნიშვნელობის უფლებებს, რომელთა გარეშე არ შეიძლება იარსებოს საზოგადოების არცერთმა წევრმა. აძუ გამოიყენება ადამიანის More…
სამოქალაქო განათლების ლექსიკონი ლექსიკონები
to main page Top 10FeedbackLogin top of page
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9