1
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X

აბ აგ ად აე ავ აზ ათ აკ ალ ამ ან აპ აჟ არ ას ატ აუ აფ აქ აღ აშ ახ აჯ
ად ადა ადგ ადე ადვ ადმ ადჰ
selected terms: 84 page 3 of 5
ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელე
(employee of local authorities) პირი, რომელიც ინიშნება ან აირჩევა ადგილობრივი თვითმმართველობის დაწესებულების საშტატო (შტატით გათვალისწინებულ) თანამდებობაზე. ადგილობრივი თვითმმართველობის More…
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს ადმინისტრაციული უფლებამოსილება
(administrative authority of local self-government body) ადგილობრივი სამსახურის შექმნის, შესაბამისი სტრუქტურისა და პერსონალის ხელმძღვანელობის (სტრუქტურების შექმნა, რეორგანიზაცია, More…
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს დელეგირებული უფლებამოსილება
(delegated authority of local self-government body) სახელმწიფო ორგანოს უფლებამოსილება, რომელიც გადაცემული აქვს ადგილობრივი მმართველობის ორგანოებს და რომელიც ამ ორგანული კანონით დადგენილი More…
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს ექსკლუზიური უფლებამოსილება
(exclusive authority of local selfgovernment body) ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს უფლებამოსილება, რომელიც მას მინიჭებული აქვს და რომელსაც იგი ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობით More…
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს მარეგულირებელი უფლებამოსილება
(regulative authority of local self-government body) ფიზიკური და იურიდიული პირებისათვის შესასრულებლად სავალდებულო წესებისა და ინსტრუქციების დადგენის, აგრეთვე საქართველოს კანონმდებლობის More…
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს მომსახურებითი უფლებამოსილება
(servicing authority of local self-government body) ადგილობრივი მოსახლეობის პრობლემების შეფასების, სათანადო ზომების მიღებისა და ღონისძიებების განხორციელების, მომსახურების ობიექტების More…
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს ნებაყოფლობითი უფლებამოსილება
(free-will authority of local selfgovernment body) ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს უფლებამოსილება, საკუთარი ინიციატივით მიიღოს გადაწყვეტილება ყველა იმ საკითხზე, რომლებიც კანონის More…
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს საინვესტიციო უფლებამოსილება
(investment authority of local selfgovernment body) ადგილობრივი თვითმმართველობის ფუნქციების შესასრულებლად საჭირო საინვესტიციო პროგრამების განსაზღვრისა და დაფინანსების, საკუთარი მოძრავი და More…
ადგილობრივი მმართველობა
(local administration, municipal administration) 1. ადგილობრივი ორგანოებისათვის საქართველოს კანონმდებლობით მინიჭებული უფლება და დაკისრებული მოვალეობა, საერთო-სახელმწიფო ინტერესებიდან More…
ადგილობრივი მოსაკრებელი
(local dues) ადგილობრივ ბიუჯეტში ერთჯერადი სავალდებულო გადასახდელი, რომელსაც ფიზიკური და იურიდიული პირები იხდიან ადგილობრივი თვითმმართველობის (მმართველობის) ორგანოს მიერ განსაზღვრული ვადით More…
ადგილობრივი მოსაკრებლის სახეები
(types of local dues) 1. ადგილობრივი სალიცენზიო მოსაკრებლებია: ა) მოსაკრებელი მშენებლობის დაწყების ნებართვისთვის; ბ) მოსაკრებელი გარე ვაჭრობის ნებართვისთვის; გ) მოსაკრებელი გარე რეკლამის More…
ადგილობრივი ორგანოები
(local authorities) კანონით დადგენილი წესით შექმნილი თვითმმართველობისა და მმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები, რომლებიც უზრუნველყოფენ საქართველოს კანონმდებლობით მათ More…
ადგილობრივი საარჩევნო ოლქი
(local electoral/election district) საარჩევნო ოლქის ნაწილი, რომელიც იქმნება ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა არჩევნების ჩატარების მიზნით, თუ საარჩევნო ოლქი მოიცავს ადგილობრივი More…
ადგილობრივი სიმბოლიკის გამოყენებისათვის გადასახადი
(tax for using local symbolics) ადგილობრივ გადასახადს იხდიან იურიდიული და მეწარმე ფიზიკური პირები, რომლებიც იყენებენ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მიერ კანონმდებლობის შესაბამისად More…
ადგილსამყოფელი
(abode, fix, locality, location, site) 1. ადგილი, სადაც იმყოფება განსაზღვრული იურიდიული ან ფიზიკური პირი; 2. საწარმოს იურიდიული მისამართი (საქართველოს კანონი „მეწარმეთა შესახებ”, მუხლი More…
ადენდუმი
(addendum; addo ვუმატებ, ვურთავ) 1. საზღვაო ვაჭრობის ხელშეკრულების ან დოკუმენტის (კერძოდ, ჩარტერის) დამატება, რომელიც ცვლის ან ავსებს მის ამა თუ იმ პირობას. 2. დაზღვევის ან გადაზღვევის More…
ადეპტი
(adept; adepte მომხრე, მიმდევარი; adeptus მიღწეული) რომელიმე სწავლების, იდეის მიმდევარი, მომხრე. თავდაპირველად ადეპტი ეწოდებოდა რელიგიური მიმდევრობის, სექტის საიდუმლოებებს ზიარებულ პირს. More…
ადვენტისტები
(adventists; adventus მოსვლა) ამერიკაში, 1833 წელს უბრალო ფერმერის, უილიამ მილერის მიერ დაარსებული სექტა (პროტესტანტული), რომელიც ქადაგებდა სამყაროს უახლოეს ხანში დაღუპვასა და იესო ქრისტეს More…
ადვოკატთა ასოციაცია
(association of lawyers) საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია, აგრეთვე აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების ადვოკატთა ასოციაციები არიან პირთა წევრობაზე დაფუძნებული საჯარო სამართლის More…
ადვოკატთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭო
(executive council of association of lawyers) ადვოკატთა ასოციაციის აღმასრულებელი ორგანო, რომლის სხდომა იმართება სულ მცირე თვეში ერთხელ, შედგება 9 წევრისაგან. 6 წევრს ირჩევს საერთო კრება 3 More…
სამოქალაქო განათლების ლექსიკონი ლექსიკონები
to main page Top 10FeedbackLogin top of page
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9