1
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X

ტა ტე ტი ტო ტრ ტუ
selected terms: 116 page 3 of 6
ტერორი
(terror; terreur; terror შიში, საშინელება) 1. პოლიტიკური ან სხვა მოტივების საფუძველზე ფიზიკური ანგარიშსწორება (ან მუქარა);2. ვინმეს დაშინება ფიზიკური ძალადობის გამოყენებით (ან მუქარით). More…
ტერორიზმი
(Terrorism) არაერთჯერადი ძალადობრივი ქმედება, რომელსაც ახორციელებს არალეგალურ, ან ნახევრად ლეგალურ მდგომარეობაში მყოფი პირი, პირთა ჯგუფი, ან ის პირები, რომლებიც მოქმედებენ სახელმწიფოს More…
ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლა
(Fight Against Terrorism) ამსტერდამის ხელშეკრულების ძალაში შესვლის შემდეგ ევროკავშირის დამფუძნებელი ხელშეკრულების 29-ე მუხლი კონკრეტულად მიუთითებს ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაზე, რაც წევრ More…
ტერორისტული აქტი
(act of terrorism; terreur; terror შიში, საშინელება) აფეთქება, ცეცხლის წაკიდება, იარაღის გამოყენება ან სხვა ქმედება, რაც ქმნის ადამიანის სიცოცხლის მოსპობის, მნიშვნელოვანი ქონებრივი ზიანის ან More…
ტესტი
სტრუქტურირებული ინსტრუმენტი, რომელიც იქმნება მოსწავლის განვითარების მოცემულ ეტაპზე ცოდნის და უნარ-ჩვევების გასაზომად ანუ შესაფასებლად. ტესტი შესაძლოა ეფუძნებოდეს ნორმას ან რაიმე კრიტერიუმს, More…
ტექნიკურ საცნობარო აპარატი
ეს არის გამოცემის საცნობარო სისტემა, რომელშიც შედის სარჩევი, ლექსიკონი, სქოლიო და ტექსტთან დაკავშირებული სხვა დამატებითი ინფორმაცია. =განმარტებითი ლექსიკონი/ეროვნ. სასწ. გეგმებისა და More…
ტექნიკურ-ეკონომიკური ინფორმაციის კლასიფიკატორი
(technicoeconomic information classifier) დოკუმენტი, რომელიც ადგენს საკლასიფიკაციო ობიექტებისათვის ან საკლასიფიკაციო ჯგუფებისათვის დასახელებებისა და კოდების სისტემატიზებულ ნუსხას. More…
ტექნიკური დახმარების სამსახური
(TAIEX AIEX) TAIEX-ი შეიქმნა მას შემდეგ, რაც კომისიის თეთრმა წიგნმა დააყენა ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების ევროპის ერთიან ბაზარზე ინტეგრაციისათვის მომზადების საკითხი. ევროპის More…
ტექნიკური თანამშრომლობა
(Technical cooperation) მთავრობათაშორისი საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ დანერგილი პრაქტიკა, რომლის მიზანია, დაეხმაროს ცალკეულ სახელმწიფოებში ადამიანის უფლებათა წახალისებისა და დაცვას More…
ტექნიკური რეგლამენტი
(technical regulation) 1. დოკუმენტი, რომელშიც განსაზღვრულია საქონლის მახასიათებლები ან მასთან დაკავშირებული გადამუშავებისა და წარმოების მეთოდები, შესაბამისი ადმინისტრაციული დებულებების More…
ტექნოკრატია
მართვის უმაღლეს ფუნქციონერთა შემადგენლობაში მყოფ ტექნიკურ სპეციალისტთა ფენა. =სოციალურ და პოლიტიკურ ტერმინთა ლექსიკონი–ცნობარი / [სარედ.: ჯგუფი: ედუარდ კოდუა და სხვ. ; გამომც.: ლაშა More…
ტექნოკრატიზმი
1. ტექნოკრატიული მმართველობის პოსტულატთა პრაქტიკულად მარეალიზებელი პოლიტიკური რეჟიმი; 2. თეორიული კონცეფცია (ან იდეოლოგია), რომელიც საზოგადოების ცხოვრებაში წამყვან როლს ანიჭებს ტექნიკას, More…
ტექნოლოგია
(technology; Techne ოსტატობა, ხელობა, ხელოვნება და logos მოძღვრება) 1. მეცნიერება ნედლეულის, ნაკეთობათა, ნახევარფაბრიკატების დამუშავების ფიზიკური, ქიმიური და სხვა ხერხების შესახებ;2. More…
ტიპიზაცია
(typification) 1. ერთ გარკვეულ ტიპზე დაყვანა (მანქანების, დეტალების და სხვ.);2. კლასიფიკაცია ტიპების მიხედვით;3. ხელოვნებაში: ტიპობრივის შერჩევა და კონკრეტული მხატვრული ფორმებით More…
ტიპოლოგია
(typology; Typos ანაბეჭდი და logos მოძღვრება) საგნების ან მოვლენების კლასიფიკაცია მათი საერთო ნიშან-თვისებების მიხედვით. =მოხელის სამაგიდო ლექსიკონი / გაეროს განვითარების პროგრამა; More…
ტირანია
კლასიკურ ფილოსოფიაში - მონარქიის დამახინჯებული ფორმა, როდესაც მონარქი სახელმწიფოს საკუთარი ინტერესების შესაბამისად მართავს. უფრო ფართო მნიშვნელობით. იძულების უფლების ბოროტად გამოყენება, More…
ტირაჟი
(drawing up) საგამომცემლო ნაწარმი, ფასიანი ქაღალდის და სხვათა ერთჯერადი გამოცემის რაოდენობა. =მოხელის სამაგიდო ლექსიკონი / გაეროს განვითარების პროგრამა; [შემდგ.: სამსონ ურიდია და More…
ტიტული
(title; titulus წარწერა, საპატიო წოდება, სამართლებრივი საფუძველი) 1. მემკვიდრეობითი ან მიღებული საპატიო წოდება;2. საქმიანობის რაიმე სფეროში დამსახურების, წარმატებისთვის მინიჭებული წოდება;3. More…
ტოკიოს პროცესი
(Tokyo Trial) იაპონიის საერთაშორისო სამხედრო დამნაშავეთა სასამართლო პროცესი, რომლებმაც საერთაშორისო დანაშაული ჩაიდინეს მშვიდობის, ადამიანურობის, ომის კანონებისა და ჩვეულებათა წინააღმდეგ. ეს More…
ტოლერანტობა
(Tolerance) See also: შემწყნარებლობა =ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალი : ლექსიკონი-ცნობარი / [ავტ.: ლ. ალექსიძე (რედ.), ლ. გიორგაძე, მ. კვაჭაძე და სხვ.] - თბ., 2005 - 283გვ. More…
სამოქალაქო განათლების ლექსიკონი ლექსიკონები
to main page Top 10FeedbackLogin top of page
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9