1
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X

უდ უვ უზ უთ უი უკ ულ უმ უნ უო უპ ურ უს უტ უფ უქ უღ უც უძ უწ უხ
selected terms: 83 page 3 of 5
უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმი
(Most Favored Nation Treatment- eatment) უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმის შესახებ დებულებებს მოიცავს საქართველოსა და ევროგაერთიანებას შორის დადებული პარტნიორობისა და თანამშრომლობის შეთანხმება. More…
ურბანიზაცია
ერთმანეთთან მჭიდროდ დაკავშირებული და ურთიერთგანპირობებული სოციალურ–ეკონომიკური მოვლენების რთული შერწყმა, რაც გამოწვეულია ქალაქების მზარდი როლით საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში. უ–ის More…
ურბანიზაციის სოციოლოგია
დარგობრივი სოციოლოგიის სფერო, რომელიც სწავლობს სოციალურ–ტერიტორიული ერთობის აღმოცენების, ფუნქციონირებისა და განვითარების კანონზომიერებებს, მის სოციალურ–ეკონომიკურ ბუნებას, აღწარმოების More…
ურბანული ტერიტორია
(urbanized territory) ტერიტორია, სადაც ხდება ქალაქთმშენებლობისა და მოსახლეობის კონცენტრაცია. =მოხელის სამაგიდო ლექსიკონი / გაეროს განვითარების პროგრამა; [შემდგ.: სამსონ ურიდია და More…
ურთიერთდამოკიდებული პირები
(interdependent persons interfacing/interrelated persons) პირები, რომელთა შორის განსაკუთრებულ ურთიერთობათა არსებობას შეუძლია უშუალო გავლენა მოახდინოს მათ შორის დადებულ გარიგებების პირობებზე More…
ურთიერთთავსებადობის კრიტერიუმები
(Convergence Criteria) ეკონომიკური და სავალუტო კავშირის დაარსებისათვის წევრ სახელმწიფოთა ეკონომიკის მდგრადი ურთიერთთავსებადობის მისაღწევად მაასტრიხტის ხელშეკრულება ითვალისწინებს ხუთ More…
ურთიერთშენაცვლებადობა (სტანდარტებში)
(interchangeable (In standards)) ერთი პროდუქციის, პროცესის ან მომსახურების უნარი, გამოყენებულ იქნეს სხვა პროდუქციის, პროცესის ან მომსახურების ნაცვლად ერთი და იმავე მოთხოვნების შესასრულებლად. More…
ურჩი სახელმწიფო
(rouge state, pariah state), სახელმწიფო, რომელიც თავისი პოლიტიკური სისტემის ან ხელმძღვანელობის ქცევის გამო საერთაშორისო დიპლომატიურ იზოლაციაშია მოქცეული. ამ სახელმწიფოების მმართველობის More…
უსაფრთხოება
ძირითადი ფასეულობების მიმართ საფრთხის არარსებობა. სახელმწიფოსთან მიმართებაში უ–ის ცნება გულისხმობს სუვერენიტეტის, ტერიტორიული მთლიანობის, ეროვნული იდეოლოგიისა და კულტურული თვითმყოფადობის More…
უსაფრთხოების დილემა
საერთაშორისო ანარქიით გამოწვეული მდგომარეობა, როდესაც საკუთარი უსაფრთხოების გაზრდით დაინტერესებული სახელმწიფოები საყოველთაო უნდობლობის ვითარებასა და უზენაესი საერთაშორისო ხელისუფლების More…
უსაფრთხოების თანამეგობრობა
უსაფრთხოების სფეროში საერთაშორისო თანამშრომლობის ერთ–ერთი ფორმა, რომელიც შეიძლება ინტეგრაციის საფუძველი გახდეს. ამ ცნების ავტორის კარლ დოიჩის აზრით, უ. თ–ის შექმნისათვის აუცილებელია More…
უსაფრთხოების კომპლექსი
სახელმწიფოთა ჯგუფი, რომელთა უსაფრთხოების ძირითადი პრობლემები იმდენად მჭიდროდაა ერთმანეთზე გადაჯაჭვული, რომ თითოეული მათგანის ეროვნული უსაფრთხოების საკითხები დანარჩენისაგან მოწყვეტილად ვერ More…
უსაფრთხოების რეჟიმი
სახელმწიფოთა მიერ უსაფრთხოების სფეროში საერთო ინტერესების საფუძველზე შექმნილი წესებისა და გადაწყვეტილების მიღების პროცედურების ერთობლიობა, რომელიც უსაფრთხოების კომპლექსში შექმნილი More…
უტილიზაცია
(utilization; utilisation. utile სასარგებლო, ვარგისი; utilis სასარგებლო) რისამე გამოყენება სარგებლით, ხეირით. =მოხელის სამაგიდო ლექსიკონი / გაეროს განვითარების პროგრამა; [შემდგ.: More…
უტილიტარიზმი
სოციალურ მეცნიერებებში სარგებლიანობის თეორიის ერთ–ერთი ვარიანტი. მისი პრინციპია სოციალური ცხოვრებისა და პროცესების განხილვა სარგებლიანობასთან მიმართებაში, შესაბამისად, ყველა არსებული More…
უტოპია
(utopia; u უარ. + topos ადგილი) მეცნიერულ დასაბუთებას მოკლებული იდეალური საზოგადოებრივი წყობილება, რომელიც წარმოიშვა ინგლისელი ჰუმანისტის, თომას მორის მიერ შექმნილი (1516) ნაწარმოების More…
უტოპიზმი
შეხედულებები ალტერნატიულ საზოგადოებრივ მოწყობაზე, რომელშიც მოსპობილია ყველა საზოგადოებრივი ბოროტება და დამყარებულია საყოველთაო კეთილდღეობა, თავისუფლება და თანასწორობა. ტერმინი პოლიტიკურ More…
უტოპიური სოციალიზმი
XVII-XVIII სს–ის უტოპიური იდეები სოციალური პროტესტის მოძრაობაში, რევოლუციურ წრეებსა და პარტიებში, აგრეთვე საუკუნის ახალ გლობალურ პოლიტიკურ იდეებში, სამრეწველო და დემოკრატიულ რევოლუციებშიც More…
უტრირება
(exaggerate; Uotrer. outre ზე; ultra ზე, უფრო) რაიმეს ცალმხრივად, მხოლოდ ერთი თვისების ხაზგასმის მეშვეობით გადამლაშება (გადამეტება), დამახინჯება. =მოხელის სამაგიდო ლექსიკონი / გაეროს More…
უფლება
(right) პირის განსაზღვრული, სამართლის ნორმითა და საზოგადოებრივ ურთიერთობაში დამკვიდრებული მორალით განმტკიცებული შესაძლებლობა, შეასრულოს გარკვეული მოქმედება ან მოსთხოვოს სხვა პირს რაიმე More…
სამოქალაქო განათლების ლექსიკონი ლექსიკონები
to main page Top 10FeedbackLogin top of page
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9