1
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X

ფა ფე ფი ფლ ფო ფრ ფს ფუ
selected terms: 174 page 3 of 9
ფასი შეთანხმების
(contract price (when option transactions exist)) ფასი, რომლის საშუალებითაც ოფციონის არსებობის შემთხვევაში მის მფლობელს ენიჭება მომავალში განსაზღვრულ დროს აქციის (ან რაიმე სხვა აქტივის) More…
ფასი წონასწორული
(equilibrium price) ფასი, რომელიც ყალიბდება ბაზარზე მოთხოვნისა და მიწოდების გათანაბრების დროს. =მოხელის სამაგიდო ლექსიკონი / გაეროს განვითარების პროგრამა; [შემდგ.: სამსონ ურიდია და More…
ფასიანი ქაღალდების ბაზარი
(securities market) ბაზარი, სადაც ხდება ფასიანი ქაღალდების მიმოქცევა. მისი საშუალებით საწარმოთა დროებით თავისუფალი ფულადი სახსრებისა და მოსახლეობის დანაზოგების მობილიზაციით შესაძლებელია More…
ფასიანი ქაღალდების ბაზარი მეორადი
(secondary market of securities) ბაზარი, სადაც ინვესტორები, საფინანსოსაკრედიტო ინსტიტუტები და შუამავლები იმ ფასიანი ქაღალდებით ვაჭრობენ, რომლებიც ემიტენტის მიერ უკვე გაყიდულია პირველად More…
ფასიანი ქაღალდების ბაზარი პირველადი
(primary market of securities) ბაზარი, სადაც ემიტირებული ფასიანი ქაღალდები იყიდება. როგორც წესი, ემიტენტი მის მიერ გამოშვებულ ფასიან ქაღალდებს ავრცელებს ბანკებისა და სხვა საფინანსო More…
ფასიანი ქაღალდების ბაზრის მონაწილე
(participant of securities market) ინვესტორი, ემიტენტი, აუდიტორი, ფასიანი ქაღალდების ბაზრის რეგულირებადი მონაწილე (საფონდო ბირჟა, ცენტრალური დეპოზიტარი, სხვა თვითრეგულირებადი ორგანიზაცია, More…
ფასიანი ქაღალდების დეპოზიტარიუმი
(securities depositary; depositaire დეპოზიტარი, შემნახველი) ორგანიზაცია, რომელიც კლიენტების დავალებით ინახავს ფასიან ქაღალდებს და ახდენს კლიენტის უფლების რეალიზაციას ამ ქაღალდებზე. More…
ფასიანი ქაღალდების კლასი
(class of securities) ემიტენტის ყველა ის ფასიანი ქაღალდი, რომლებიც საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ეროვნული კომისიის წესების შესაბამისად ადასტურებს იდენტურ უფლება-მოვალეობებს („ფასიანი More…
ფასიანი ქაღალდების რეესტრი
(register of securities; regictrin) რეესტრი, რომელსაც აწარმოებს ემიტენტი ან ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორი და რომელშიც აღნიშნულია რეგისტრირებული მფლობელებისა და მათ მფლობელობაში არსებული More…
ფასიანი ქაღალდების ყიდვა გადაცემის გარეშე
(buy up securities without transfer deed) ფასიანი ქაღალდების ყიდვა, მათი იმავდროული გადაცემის გარეშე, ფასიანი ქაღალდების გადაცემა ხორციელდება გარკვეული პერიოდის შემდეგ. =მოხელის More…
ფასიანი ქაღალდი
(capital, capital issues, equity, issues, securities) 1. ნიმუშის ფორმით დადგენილი საფინანსო დოკუმენტი, რომელშიც აისახება მისი მფლობელის გარკვეული ქონებრივი უფლებები და რომლის რეალიზაცია More…
ფასიანი ქაღალდი არამატერიალიზებული
(book entry securities, inscribed/registered stock) ფასიანი ქაღალდი, რომელიც არ არსებობს ქაღალდის ფორმით, მაგრამ არსებობს ჩანაწერის სახით ფასიანი ქაღალდების რეესტრში ან ცენტრალურ დეპოზიტარში More…
ფასიანი ქაღალდი მატერიალიზებული
(certificate, share certificate) ფასიანი ქაღალდი, რომელიც გამოშვებულია დოკუმენტური ფორმით. =მოხელის სამაგიდო ლექსიკონი / გაეროს განვითარების პროგრამა; [შემდგ.: სამსონ ურიდია და სხვ.; More…
ფასიანი ქაღალდი პირადი
(personal securities) განსაზღვრული პირის სახელზე შედგენილი დოკუმენტი, რომელიც გაიცემა იმ პირობით, რომ მოვალეს გადახდა დაეკისრება მხოლოდ ამ პირის დოკუმენტის ჩაბარების სანაცვლოდ (საქართველოს More…
ფასიანი ქაღალდი სასესხო
(debt security) ფასიანი ქაღალდი, რომელიც ადასტურებს უფლებას განსაზღვრული ძირითადი თანხის პროცენტით ან უპროცენტოდ მიღებაზე. =მოხელის სამაგიდო ლექსიკონი / გაეროს განვითარების პროგრამა; More…
ფასიანი ქაღალდი სახელმწიფო
(governments, government securities) სახელმწიფო ვალის ფორმა, მოკლევადიანი, საშუალოვადიანი ან გრძელვადიანი პროცენტიანი, უპროცენტო, მიზნობრივი ვალის შესახებ სასესხო ვალდებულება (ხელშეკრულება) More…
ფასიანი ქაღალდი საჯარო
(public securities, registered securities) იმ კლასის ფასიანი ქაღალდები, რომელიც დაშვებულია სავაჭროდ საფონდო ბირჟაზე ან/და რომელსაც ჩანაწერით ფლობს ფასიანი ქაღალდების 50-ზე მეტი მფლობელი More…
ფასიანი ქაღალდის სახეები
(forms of securities) განასხვავებენ ფასიანი ქაღალდების შემდეგ სახეებს: საგადასახადო დოკუმენტები (ჩეკი, თამასუქი, აკრედიტივი და სხვ.), საფონდო ფასეულობები (აქცია, ობლიგაცია და სხვ.), More…
ფასილიტაცია
ნებისმიერი აქტივობა, რომელიც გულისხმობს რაიმე პროცესების ხელშეწყობას, ან სხვისი დავალებების გაადვილებას. ადამიანს, რომელიც კისრულობს ამ როლს, ეწოდება ფასილიტატორი. ტერმინი ფასილიტატორი More…
ფასის (გარიგების) ვალუტა
(currency of price (contract, deal) ვალუტა, რომელშიც ფიქსირდება გარიგების ღირებულება. =მოხელის სამაგიდო ლექსიკონი / გაეროს განვითარების პროგრამა; [შემდგ.: სამსონ ურიდია და სხვ.; რედ.: More…
სამოქალაქო განათლების ლექსიკონი ლექსიკონები
to main page Top 10FeedbackLogin top of page
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9