1
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X

და დე დი დო დრ დს დუ
selected terms: 336 page 4 of 17
დანაშაულის სოციოლოგია
მეცნიერული დისციპლინა, რომელიც აღწერს და ხსნის დანაშაულს სოციოლოგიური თეორიისა და მეთოდების დახმარებით. მისი კვლევის საგანია ადამიანის ქცევის გარკვეული ფორმები საზოგადოებაში არსებულ More…
დანაშაულში თანამონაწილეობა
(complicity in crime) ორი ან მეტი პირის განზრახ ერთობლივი მონაწილეობა განზრახი დანაშაულის ჩადენაში. თანამონაწილეობის სახეებია: ორგანიზატორი - ის, ვინც მოაწყო დანაშაულის ჩადენა ან More…
დანახარჯი
(expenses, cost, charges, outlay, outgoing, outgo) ნებისმიერი სახის რესურსის გამოყენებით ამა თუ იმ საქმიანობის დროს გაწეული ხარჯი. =მოხელის სამაგიდო ლექსიკონი / გაეროს განვითარების More…
დანახარჯი ზღვრული
(marginal cost) პროდუქციის დამატებითი ერთეულის წარმოებაზე გაწეული დანახარჯი. გაიანგარიშება როგორც მთლიანი დანახარჯების ნაზარდის შეფარდება პროდუქციის რაოდენობის ზრდის მაჩვენებელთან. More…
დანახარჯი მუდმივი
(fix (constant) cost) საწარმოს დანახარჯები იმ რესურსებზე (წარმოების ფაქტორებზე), რომელთა რაოდენობა არ არის დამოკიდებული მოკლევადიან პერიოდში წარმოების მოცულობაზე. იგი მოიცავს: ამორტიზაციის More…
დანახარჯი ცვლადი
(variable costs) საწარმოს მიერ გაწეული ხარჯები იმ რესურსებზე (წარმოების ფაქტორებზე), რომელთა გამოყენების ოდენობა დამოკიდებულია გამოშვებული პროდუქციის რაოდენობაზე. =მოხელის სამაგიდო More…
დაპატიმრება
(Imrisonment) პირადი თავისუფლების აღკვეთის ფორმა, რომელიც, როგორც წესი, კომპეტენტური ორგანოს მიერ გამოტანილი განაჩენის შედეგია ჩადენილი დანაშაულისათვის. See also: დაკავება, პატიმარი More…
დარბევა
(Pogrom) ექსტრემისტული ორგანიზაციების, ან რეაქციული ხელისუფლების პოლიციის მიერ ორგანიზებული აშკარად ძალადობრივი, სპონტანური ქმედება, რომელიც მიმართულია რელიგიური, ნაციონალური, ან რასობრივი More…
დარვინიზმი
(darwinism) მატერიალისტური თეორია ცოცხალი ბუნების ისტორიული განვითარების, მცენარეების, ცხოველების სახეობათა წარმოშობის შესახებ ბუნებრივი შერჩევის გზით [მე-19 ს-ის ინგლისელი ბუნებისმეტყველის More…
დარღვევა
(Violation) სამართლის აღსრულებაში ჩარევა, ან კანონის ხელყოფა. See also: ადამიანის უფლებათა დარღვევების კლასიფიკაცია =ადამიანის უფლებათა ლექსიკონი / [შეადგინა ფრიდონ საყვარელიძემ ; More…
დასავლეთ ევროპული კავშირი
(Western European Union (WEU)) დასავლეთ ევროპული კავშირი 1948 წელს შეიქმნა თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობისათვის. იგი 4 სხვადასხვა სტატუსის მქონე 28 ქვეყნისაგან შედგება: More…
დასავლეთ ევროპული კავშირის ასოცირებული პარტნიორები
(WEU associate partners) ასოცირებული პარტნიორის სტატუსი 1994 წელს შეიქმნა ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის 10 ქვეყნისათვის, რომლებმაც ევროკავშირთან ასოციაციის შეთანხმება გააფორმეს. მას More…
დასავლეთ ევროპული კავშირის ასოცირებული წევრები
(WEU associate members) 1991 წლის 10 დეკემბრის მაასტრიხტის დეკლარაციით დასავლეთ ევროპული კავშირის წევრმა სახელმწიფოებმა ასოცირებულ წევრებად მიიწვიეს ნატო-ს წევრი ევროპული სახელმწიფოები, More…
დასავლეთ ევროპული კავშირის დამკვირვებლები
(WEU observers) დასავლეთ ევროპული კავშირის წევრმა სახელმწიფოებმა 1991 წლის 10 დეკემბრის მაასტრიხტის დეკლარაციით განაცხადეს ევროკავშირის სხვა წევრი სახელმწიფოების დასავლეთ ევროპულ კავშირში More…
დასაიდუმლოება
(scrambling, classify as secret, place on secret list, admit to secret work) სახელმწიფო საიდუმლოების შემცველ ცნებებთან დაშვებისა და მათი გავრცელების შეზღუდვები (საქართველოს კანონი More…
დასაქმება
(Employment) დასაქმება ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრობლემაა. უმუშევრობამ 2000 წლის მაჩვენებლებით 11%-ს მიაღწია. ამ პრობლემის დასაძლევად 1993 წელს More…
დასაქმების კომიტეტი
(Employment Committee) ამსტერდამის ხელშეკრულების საფუძველზე დაარსდა დასაქმების კომიტეტი, რომელმაც მანამდე არსებული დასაქმებისა და შრომის ბაზრის კომიტეტი შეცვალა კომიტეტი შედგება თითოეული More…
დასაქმების კოორდინირებული სტრატეგია
(Coordinated Strategy of Employment) ამსტერდამის ხელშეკრულებამ შემოიღო დასაქმების კოორდინირებული სტრატეგიის ცნება, რომელიც 1994 წლის დეკემბერის ესსენის ევროპული საბჭოს გადაწყვეტილებით More…
დასაშვებობა საჩივრის, განაცხადის
(Admissibility of communications) ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო სამართლებრივი მექანიზმების მიერ საჩივარი (განაცხადი) განსახილველად მიიღება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ იგი აკმაყოფილებს More…
დასვენების დრო
(time of rest) კალენდარული დროის ის ნაწილი, რომლის დროსაც მუშაკი განთავისუფლებული უნდა იყოს შრომითი მოვალეობის შესრულებისაგან. დასვენების დრო მუშაკს შეუძლია თავისუფლად გამოიყენოს თავისი More…
სამოქალაქო განათლების ლექსიკონი ლექსიკონები
to main page Top 10FeedbackLogin top of page
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9