1
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X

სა სე სვ სი სკ სლ სნ სო სპ სრ სტ სუ სფ სქ სც სწ სხ
საა საბ საგ სად საე სავ საზ სათ საი საკ სალ სამ სან საო საპ სარ სას სატ საფ საქ საყ საშ საჩ საც საწ სახ საჯ საჰ
selected terms: 490 page 4 of 25
საბაჟო რეჟიმი „ტრანზიტი“
(custom regime: „transit“) საქონლისა და/ან სატრანსპორტო საშუალებების უცხო სახელმწიფოთა (ან ერთი სახელმწიფოს ტერიტორიულ ერთეულებს) შორის გადაადგილება საქართველოს ტერიტორიის გავლით საქონლის More…
საბაჟო რეჟიმი „უარის თქმა სახელმწიფოს სასარგებლოდ“
(custom regime: „refusal/rejection for the benefit of state“) პირის მიერ საქონელზე მესაკუთრის ან მფლობელის უფლებებზე უარის თქმა, მის მიმართ ეკონომიკური პოლიტიკის ღონისძიებათა გამოუყენებლად. More…
საბაჟო რეჟიმი „უბაჟო ვაჭრობა“
(custom regime: „duty-free trade“) საქონლის გაყიდვა უბაჟო საცალო ვაჭრობის ობიექტებში საბაჟო კონტროლის ქვეშ, საქართველოს საბაჟო კონტროლის ზონებში (აეროპორტებში, ნავსადგურებსა და სხვა More…
საბაჟო შეღავათები
(exemptions from custom duty) უპირატესობა, რომელიც ეძლევა იურიდიულ ან ფიზიკურ პირებს საქონლის ქვეყანაში შემოტანისას ან ქვეყნიდან გატანისას. საბაჟო კონტროლს არ ექვემდებარება საქართველოს More…
საბიუჯეტო (საფინანსო) წელი
(budget (finance) year) 1. 12 თვისგან შემდგარი დროის მონაკვეთი, რომლისთვისაც დგება ბიუჯეტი. იგი ან შეიძლება ემთხვეოდეს კალენდარულ წელს ან არა. მაგალითად, დიდ ბრიტანეთში საბიუჯეტო წელი More…
საბიუჯეტო კლასიფიკაცია
(budget classification) 1. ბიუჯეტის შემოსავლისა და ხარჯების ასახვის ერთიანი ეკონომიკური და ფუნქციონალური კლასიფიკაცია. იგი პასუხობს სახელმწიფო ფინანსების საერთაშორისო სტატისტიკის ნორმებს და More…
საბიუჯეტო მოწყობა
(budget device) საბიუჯეტო სისტემის ორგანიზაცია და მისი აგების პრინციპები, რომელიც ეფუძნება საბიუჯეტო სისტემაში შემავალი ყველა ბიუჯეტის ერთიანობას, სისრულეს, რეალურობას, საჯაროობასა და More…
საბიუჯეტო ორგანიზაცია
(budget organization) მხარჯავი დაწესებულება ან მის დაქვემდებარებაში მყოფი ერთეული, რომელიც ახორციელებს საკუთარი ბიუჯეტის პროექტის მომზადებას, ბიუჯეტის შესრულებასა და ანგარიშგებას დადგენილი More…
საბიუჯეტო პროცესი
(budget process) საქართველოს საბიუჯეტო სისტემის განუყოფელი ნაწილი, საბიუჯეტო სისტემის მონაწილეთა საქმიანობა, რომელიც მოიცავს ბიუჯეტის პროექტის მომზადებას, წარდგენას, განხილვას, დამტკიცებას, More…
საბიუჯეტო სისტემა
(budget sistem) 1. ბიუჯეტების ერთიანობა, რომელიც ეფუძნება ქვეყნის ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ მოწყობას, ეკონომიკურ ურთიერთობებსა და იურიდიულ ნორმებს;2. საქართველოს საბიუჯეტო სისტემა არის More…
საბიუჯეტო შეზღუდვა
(budget restriction) სხვადასხვა მიზეზით გამოწვეული ბიუჯეტის ხარჯების შეზღუდვა, (მაგალითად, შემოსავლების სიმცირის გამო). =მოხელის სამაგიდო ლექსიკონი / გაეროს განვითარების პროგრამა; More…
საბოტაჟი
(sabotage; Sabotage, saboter ფეხსაცმლებით ბრახუნი) სამუშაოს შესრულების გარეგნული ფორმების დაცვით სამუშაოს ბოროტი განზრახვით ჩაშლა, რაიმეს შესრულებისთვის ფარულად ხელის შეშლა, დაბრკოლებების More…
საბრალდებო დასკვნა
(indictment) პროცესუალური დოკუმენტი, რომელშიც შეჯამებულია წინასწარი გამოძიების შედეგები, გაკეთებულია მტკიცებულებათა ანალიზი და შეფასება, მოცემულია დანაშაულის იურიდიული კვალიფიკაცია. More…
საბჭოს სხდომების გამჭვირვალეობა
(Transparency of Council proceedings oceedings) საბჭოს სხდომების გამჭვირვალეობის შესახებ საუბრისას ყურადღება ორ საკითხზე მახვილდება \n საბჭოს სხდომების საჯაროობა \n საბჭოს სხდომათა იმ More…
საბჭოში ხმების რაოდენობა
(Weighting of Votes otes in the Council) ევროკავშირის მინისტრების საბჭოში გადაწყვეტილების მიღებისას თითოეული სახელმწიფო ხმების გარკვეულ რაოდენობას ფლობს. ერთ-ერთი ფაქტორი, რომელიც More…
საგადასახადო აღრიცხვა
(tax accounting) გადასახადის გადახდისათვის შემოსავლებისა და ხარჯების აღრიცხვა, რომელიც წარმოებს დარიცხვის ან საკასო მეთოდით - იმ პირობით, რომ იგი ერთსა და იმავე მეთოდს გამოიყენებს More…
საგადასახადო ბაზა
(taxable) მთლიანი ფულადი ფონდი, რომელიც უნდა დაიბეგროს. მაგალითად, საშემოსავლო გადასახადის ბაზა არის ამ გადასახადის დაბეგვრას დაქვემდებარებული მთლიანი შემოსავლები, ხოლო მოგების გადასახადის More…
საგადასახადო ვალდებულება
(taxliability/ obligation) გადასახადის გადამხდელის ვალდებულება, გადაიხადოს კანონით დაწესებული გადასახადი (საქართველოს „საგადასახადო კოდექსი”, მუხლი 28.1). =მოხელის სამაგიდო ლექსიკონი More…
საგადასახადო ვალდებულების შესრულება
(discharge/perform of tax obligation) გადასახადის თანხის გადახდა დადგენილ ვადაში, რომელიც სრულდება უშუალოდ გადასახადის გადამხდელის მიერ, თუ საგადასახადო კანონმდებლობა სხვა რამეს არ More…
საგადასახადო ვალდებულების შესრულების წესი
(the rule of discharging/ performance of tax obligation) საგადასახადო ბაზის, გადასახადის განაკვეთისა და საგადასახადო შეღავათების გათვალისწინებით გადასახადის გადამხდელი დამოუკიდებლად More…
სამოქალაქო განათლების ლექსიკონი ლექსიკონები
to main page Top 10FeedbackLogin top of page
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9