1
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X

აბ აგ ად აე ავ აზ ათ აკ ალ ამ ან აპ აჟ არ ას ატ აუ აფ აქ აღ აშ ახ აჯ
selected terms: 479 page 5 of 24
ადგილობრივი მმართველობა
(local administration, municipal administration) 1. ადგილობრივი ორგანოებისათვის საქართველოს კანონმდებლობით მინიჭებული უფლება და დაკისრებული მოვალეობა, საერთო-სახელმწიფო ინტერესებიდან More…
ადგილობრივი მოსაკრებელი
(local dues) ადგილობრივ ბიუჯეტში ერთჯერადი სავალდებულო გადასახდელი, რომელსაც ფიზიკური და იურიდიული პირები იხდიან ადგილობრივი თვითმმართველობის (მმართველობის) ორგანოს მიერ განსაზღვრული ვადით More…
ადგილობრივი მოსაკრებლის სახეები
(types of local dues) 1. ადგილობრივი სალიცენზიო მოსაკრებლებია: ა) მოსაკრებელი მშენებლობის დაწყების ნებართვისთვის; ბ) მოსაკრებელი გარე ვაჭრობის ნებართვისთვის; გ) მოსაკრებელი გარე რეკლამის More…
ადგილობრივი ორგანოები
(local authorities) კანონით დადგენილი წესით შექმნილი თვითმმართველობისა და მმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები, რომლებიც უზრუნველყოფენ საქართველოს კანონმდებლობით მათ More…
ადგილობრივი საარჩევნო ოლქი
(local electoral/election district) საარჩევნო ოლქის ნაწილი, რომელიც იქმნება ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა არჩევნების ჩატარების მიზნით, თუ საარჩევნო ოლქი მოიცავს ადგილობრივი More…
ადგილობრივი სიმბოლიკის გამოყენებისათვის გადასახადი
(tax for using local symbolics) ადგილობრივ გადასახადს იხდიან იურიდიული და მეწარმე ფიზიკური პირები, რომლებიც იყენებენ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მიერ კანონმდებლობის შესაბამისად More…
ადგილსამყოფელი
(abode, fix, locality, location, site) 1. ადგილი, სადაც იმყოფება განსაზღვრული იურიდიული ან ფიზიკური პირი; 2. საწარმოს იურიდიული მისამართი (საქართველოს კანონი „მეწარმეთა შესახებ”, მუხლი More…
ადენდუმი
(addendum; addo ვუმატებ, ვურთავ) 1. საზღვაო ვაჭრობის ხელშეკრულების ან დოკუმენტის (კერძოდ, ჩარტერის) დამატება, რომელიც ცვლის ან ავსებს მის ამა თუ იმ პირობას. 2. დაზღვევის ან გადაზღვევის More…
ადეპტი
(adept; adepte მომხრე, მიმდევარი; adeptus მიღწეული) რომელიმე სწავლების, იდეის მიმდევარი, მომხრე. თავდაპირველად ადეპტი ეწოდებოდა რელიგიური მიმდევრობის, სექტის საიდუმლოებებს ზიარებულ პირს. More…
ადვენტისტები
(adventists; adventus მოსვლა) ამერიკაში, 1833 წელს უბრალო ფერმერის, უილიამ მილერის მიერ დაარსებული სექტა (პროტესტანტული), რომელიც ქადაგებდა სამყაროს უახლოეს ხანში დაღუპვასა და იესო ქრისტეს More…
ადვოკატთა ასოციაცია
(association of lawyers) საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია, აგრეთვე აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების ადვოკატთა ასოციაციები არიან პირთა წევრობაზე დაფუძნებული საჯარო სამართლის More…
ადვოკატთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭო
(executive council of association of lawyers) ადვოკატთა ასოციაციის აღმასრულებელი ორგანო, რომლის სხდომა იმართება სულ მცირე თვეში ერთხელ, შედგება 9 წევრისაგან. 6 წევრს ირჩევს საერთო კრება 3 More…
ადვოკატთა ასოციაციის ეთიკის კომისია
(ethics commission of association of lawyers) შედგება 3 წლის ვადით არჩეული 9 წევრისგან. 7 წევრს ირჩევს საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის საერთო კრება, ხოლო თითო წევრს ირჩევენ აფხაზეთისა და More…
ადვოკატი (ვექილი)
(barrister, solicitor; councel, lawyer; Advocatus, advocare დახმარების თხოვნა; advoco მიწვევა) 1. თავისუფალი პროფესიის პირი, რომელიც ემორჩილება მხოლოდ კანონსა და პროფესიული ეთიკის ნორმებს და More…
ადმინისტრატორი
(administrator, (personnel manager) executive, manager; Administrator მმართველი) 1. დაწესებულებაში (ორგანიზაციაში) პასუხისმგებელი განმკარგულებელი, რაიმეს მომწყობი; 2. ბანკის ან სხვა More…
ადმინისტრაცია
1. მართვის სუბიექტი. 2. სახელმწიფო მმართველობის ცენტრალური ორგანოების, უმაღლესი თანამდებობის პირებისა და საშემსრულებლო ორგანოების ერთობლიობა (მაგ., აშშ-ის ადმინისტრაცია); 3. More…
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული (რეგიონალური) ავტონომია
(administrativeterritorial (regional) autonomy) უნიტარულ სახელმწიფოში ხელისუფლების დეცენტრალიზაციის ფორმა. ავტონომიის აღნიშნული ფორმის მატარებელ სუბიექტს არ გააჩნია სახელმწიფოს ნიშნები, აქვს More…
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეული
(administrative-territorial district) 1. ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული მოწყობის სტრუქტურული ნაწილები, რომლებსაც არ გააჩნიათ პოლიტიკური დამოუკიდებლობა და იმყოფებიან განსაზღვრული სახის More…
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული მოწყობა
(administrative-territorial system) უნიტარული სახელმწიფოს ან ფედერაციული სახელმწიფოს სუბიექტების ტერიტორიების დაყოფა განსაზღვრულ ნაწილებად (რაიონი, პროვინცია, გუბერნია, მხარე, რეგიონი, More…
ადმინისტრაციული
(administrative, executive) 1. ადმინისტრაციასთან, ადმინისტრაციულ ორგანოებთან დაკავშირებული (მაგალითად, რაიონის ადმინისტრაციული ცენტრი); 2. აღმასრულებელი ორგანოების განკარგულებით მომხდარი, More…
სამოქალაქო განათლების ლექსიკონი ლექსიკონები
to main page Top 10FeedbackLogin top of page
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9