1
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X

აბ აგ ად აე ავ აზ ათ აკ ალ ამ ან აპ აჟ არ ას ატ აუ აფ აქ აღ აშ ახ აჯ
ად ადა ადგ ადე ადვ ადმ ადჰ
selected terms: 84 page 1 of 5
ად ვალორემი
(ad valorem) ძვირფასი ტვირთების გადაზიდვის ან საბაჟო გადასახადების გამოთვლის მეთოდი, რომლის დროსაც მხედველობაში მიიღება ტვირთის ფასი (პროცენტი ფასიდან) და არა წონა. =მოხელის სამაგიდო More…
ადათი
ჩვეულება, ჩვეულებითი სამართალი ისლამის აღმსარებელ ხალხებში. მომდინარეობს გვაროვნული წეს-წყობილებიდან. აწესრიგებს საზოგადოებრივი ცხოვრების მრავალ მხარეს (სათემო მართვა-გამგებლობა, საოჯახო More…
ადამიანის აბსოლუტური უფლებები
(absolute human rights) იხ. ადამიანის ხელშეუხებელი უფლებები, რომელთაგანაც გადახვევა არ შეიძლება (Non – derogatory human rights). See also: ადამიანის ძირითადი უფლებები =ადამიანის More…
ადამიანის განვითარების ინდექსი
(Human development index) ინდექსი, რომელსაც გაეროს კვლევითი პროგრამა ადამიანის პროგრესის განსაზღვრისათვის იყენებს, ა.გ.ი სამ ძირითად ელემენტს ეყრდნობა: ადამიანის სიცოცხლის ხანგრძლივობა, More…
ადამიანის გატაცება
(kidnapping) ადამიანისთვის ნების გარეშე თავისუფლების აღკვეთა. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი ითვალისწინებს ადამიანის გატაცების სამ შემადგენლობას: თავისუფლების უკანონო აღკვეთას – 143–ე More…
ადამიანის კულტურული უფლებები
(Cultural human rights) უფლებები, რომლებიც მინიჭებული აქვს ნებისმიერი ინდივიდს და რომლებიც მოიცავს კულტურულ ცხოვრებაში მონაწილეობისა და სამეცნიერო აღმოჩენათა შედეგებით სარგებლობის უფლებას. More…
ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის ევროპული კონვენცია
(European Convention for the protection of Human Rights and Fundamental Freedoms) ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართლებრივი გარანტიების შესახებ, ევროსაბჭოს წევრი ქვეყნების მიერ 1950 წელს More…
ადამიანის უფლებათა დარღვევების კლასიფიკაცია
(Classification oh human rights violations) ა.უ.დ.კ-ის სხვადასხვა მეთოდი არსებობს. აქ მნიშვნელოვანია: 1. რამდენად სერიოზულია დარღვევა (რომელი უფლება დაირღვა, მაგალითად, განათლების უფლება, More…
ადამიანის უფლებათა დარღვევის მიზეზები
(Root causes of human rights violations) ადამიანის უფლებათა დარღვევის ხელშემწყობი ფაქტორები ხშირადაა დაკავშირებული სახელმწიფოსა და საზოგადოებას შორის არსებულ დაძაბულ ურთიერთობასთან. More…
ადამიანის უფლებათა დაცის სახელშეკრულებო მექანიზმები
(treaty-based mechanisms for the protection of human rights) ადამიანის უფლებების სფეროში მოქმედ უნივერსალურ და რეგიონალურ საერთაშორისო ხელშეკრულებათა საფუძველზე შექმნილი ორგანოები და More…
ადამიანის უფლებათა დოკუმენტების ნუსხა
(Inventory of human rights instruments) გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის მიერ 1988 წელს გამოცემული ადამიანის უფლებათა დოკუმენტების კრებული კონვენციების, დეკლარაციებისა და სხვა დოკუმენტების More…
ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო
(Euroopean Court of Human Rights) ევროპული კონვენციით ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის შესახებ შექმნილი ორგანო, რომელიც ზედამხედველობას უწევს ამ კონვენციის მონაწილე More…
ადამიანის უფლებათა ვერტიკალური მოქმედება
(Vertical effect of human rights) ადამიანის უფლებანი და თავისუფლებანი მხოლოდ და მხოლოდ ადამიანისა და სახელმწიფოს ურთიერთობის სფეროს მიეკუთვნება. ეს ამ ნორმათა ე.წ. ვერტიკალური მოქმედებაა . More…
ადამიანის უფლებათა თაობები
(Generations of Human Rights) ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა განვითარებამ განვლო რამდენიმე სტადია. ადამიანის უფლებათა თეორიაში მიღებულია ადამიანის უფლებათა თაობებად დაყოფა.პირველ თაობას More…
ადამიანის უფლებათა კლასიფიკაცია
(classification of Human Rights) გაეროს წესდებისა და 1948 წლის ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციის მიღებით, ადამიანის უფლებათა დადგენის ხარისხობრივად ახალი ეტაპი იწყება. დეკლარაციამ More…
ადამიანის უფლებათა კომიტეტი
(Human Rights Committee) შექმნილია საერთაშორისო პაქტით სამოქალაქო და პოლიტიკურ უფლებათა შესახებ (28–ე მუხ.) მისი მიზანია, ზედამხედველობა გაუწიოს პაქტის მონაწილე სახელმწიფოების მიერ პაქტით More…
ადამიანის უფლებათა პატივისცემა
(Respect fro Human Rights) საერთაშორისო სამართლის ერთ–ერთი ძირითადი პრინციპი. თანამედროვე საერთაშორისო სამართალი სულ უფრო მეტ აქტიურობას იჩენს ისეთ სფეროში, რომელიც, ერთი შეხედვით, თითქოს More…
ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ბილი
(International bill of human rights) 1) ადამიანთა უფლებების დეკლარაცია; 2) სამოქალაქო პაქტი სამოქალაქო და პოლიტიკურ უფლებათა შესახებ; 3) საერთაშორისო პაქტი ეკონომიკურ, სოციალურ და More…
ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალი
(International Law of Human Rights) საერთაშორისო სამართლის დარგი, რომელიც მიზნად ისახავს ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვას სახელმწიფოთა საერთაშორისო თანამეგობრობის ყოველი More…
ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია
(Universal Declaration of Human Rights) მიღებულია გაეროს გენერალური ასამბლეის მიერ 10.XII.1948 ამ დეკლარაციის მიღების თარიღი (10 დეკემბერი) ყოველწლიურად აღინიშნება როგორც ადამიანის უფლებათა More…
სამოქალაქო განათლების ლექსიკონი ლექსიკონები
to main page Top 10FeedbackLogin top of page
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9