1
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X

აბ აგ ად აე ავ აზ ათ აკ ალ ამ ან აპ აჟ არ ას ატ აუ აფ აქ აღ აშ ახ აჯ
ად ადა ადგ ადე ადვ ადმ ადჰ
selected terms: 21 page 1 of 2
ადმინისტრატორი
(administrator, (personnel manager) executive, manager; Administrator მმართველი) 1. დაწესებულებაში (ორგანიზაციაში) პასუხისმგებელი განმკარგულებელი, რაიმეს მომწყობი; 2. ბანკის ან სხვა საკრედიტო More…
ადმინისტრაცია
1. მართვის სუბიექტი. 2. სახელმწიფო მმართველობის ცენტრალური ორგანოების, უმაღლესი თანამდებობის პირებისა და საშემსრულებლო ორგანოების ერთობლიობა (მაგ., აშშ-ის ადმინისტრაცია); 3. More…
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული (რეგიონალური) ავტონომია
(administrativeterritorial (regional) autonomy) უნიტარულ სახელმწიფოში ხელისუფლების დეცენტრალიზაციის ფორმა. ავტონომიის აღნიშნული ფორმის მატარებელ სუბიექტს არ გააჩნია სახელმწიფოს ნიშნები, აქვს More…
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეული
(administrative-territorial district) 1. ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული მოწყობის სტრუქტურული ნაწილები, რომლებსაც არ გააჩნიათ პოლიტიკური დამოუკიდებლობა და იმყოფებიან განსაზღვრული სახის More…
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული მოწყობა
(administrative-territorial system) უნიტარული სახელმწიფოს ან ფედერაციული სახელმწიფოს სუბიექტების ტერიტორიების დაყოფა განსაზღვრულ ნაწილებად (რაიონი, პროვინცია, გუბერნია, მხარე, რეგიონი, More…
ადმინისტრაციული
(administrative, executive) 1. ადმინისტრაციასთან, ადმინისტრაციულ ორგანოებთან დაკავშირებული (მაგალითად, რაიონის ადმინისტრაციული ცენტრი); 2. აღმასრულებელი ორგანოების განკარგულებით მომხდარი, More…
ადმინისტრაციული აქტი
(administrative act) საქართველოს კანონმდებლობით, ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ ადმინისტრაციული კანონმდებლობის საფუძველზე გამოცემული ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი, რომელიც აწესებს, ცვლის, More…
ადმინისტრაციული გარიგება
(administrative transaction) ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ ფიზიკურ ან იურიდიულ პირთან, აგრეთვე, სხვა ადმინისტრაციულ ორგანოსთან დადებული სამოქალაქო - სამართლებრივი გარიგება (საქართველოს More…
ადმინისტრაციული დაკავება
(Administrative detention) ადმინისტრაციული ორგანოების მიერ პიროვნების დაკავება ან ინტერნირება ბრალდების წარდგენის, ან დამოუკიდებელი სასამართლო ორგანოს გარეშე. ხშირად ამ ქმედებებს თან ახლავს More…
ადმინისტრაციული ერთეულები (საქართველოს)
(administrative districts) სოფელი, თემი, დაბა, ქალაქი და რაიონი (საქართველოს პრეზიდენტის 1999 წლის 14 მაისის №321 ბრძანებულება). =მოხელის სამაგიდო ლექსიკონი / გაეროს განვითარების More…
ადმინისტრაციული იუსტიცია
(administrative justice) სახელმწიფო მმართველობის სფეროში კანონიერების დაცვაზე კონტროლის განხორციელების მიზნით შექმნილი სპეციალური სასამართლო და კვაზისასამართლო ორგანოების სისტემა. უფრო ვიწრო More…
ადმინისტრაციული კოდექსი
(administrative code) კოდიფიცირებული საკანონმდებლო აქტი, რომელიც განსაზღვრავს ადმინისტრაციული ორგანოების მიერ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემისა და აღსრულების, ადმინისტრაციული More…
ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა
(administrative liability) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის მიმართ ადმინისტრაციული სახდელის შეფარდება კანონით დადგენილ საფუძველზე და წესით. =მოხელის სამაგიდო ლექსიკონი / გაეროს More…
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა (გადაცდომა)
(administrative offence) სახელმწიფო ან საზოგადოებრივი წესრიგის, საკუთრების, მოქალაქეთა უფლებებისა და თავისუფლების, მმართველობის დადგენილი წესის ხელმყოფი მართლსაწინააღმდეგო, ბრალეული More…
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი
(administrative offence record, administrative offence report, a statement of the administrative offence case) საამისოდ უფლებამოსილი თანამდებობის პირის ან საზოგადოებრივი ორგანიზაციისა თუ More…
ადმინისტრაციული სამართალი
(administrative law) სამართლებრივი ნორმების ერთობლიობა, რომელიც აწესრიგებს სახელმწიფო მმართველობის სფეროში ადმინისტრაციულ-საზოგადოებრივ ურთიერთობებს, განსაზღვრავს მმართველობის ორგანოების More…
ადმინისტრაციული სახდელი
(official reprimand) ადმინისტრაციული სახდელი წარმოადგენს პასუხისმგებლობის ზომას და გამოიყენება ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩამდენის აღსაზრდელად კანონების დაცვის, საერთო ცხოვრების More…
ადმინისტრაციული წარმოება
(administrative office work) ადმინისტრაციული ორგანოს საქმიანობა ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტის მომზადების, გამოცემისა და აღსრულების, აგრეთვე, ადმინისტრაციული საჩივრის გადაწყვეტის More…
ადმინისტრაციული ხარჯები
(administrative costs) საწარმოს მართვისა და მისი საქმიანობის კონტროლთან დაკავშირებული ხარჯები. იგი მოიცავს: დირექტორის ხელფასს, პერსონალის შრომის ანაზღაურების, სათავსის იჯარის, განათების, More…
ადმინისტრირება
(administer; administrare მართვა, გამგებლობა) 1. მართვა, ხელმძღვანელობა; 2. ბრძანებებისა და მითითებების გაცემის მეშვეობით ბიუროკრატიული მართვა. =მოხელის სამაგიდო ლექსიკონი / გაეროს More…
სამოქალაქო განათლების ლექსიკონი ლექსიკონები
to main page Top 10FeedbackLogin top of page
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9