1
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X

აბ აგ ად აე ავ აზ ათ აკ ალ ამ ან აპ აჟ არ ას ატ აუ აფ აქ აღ აშ ახ აჯ
ანა ანგ ანდ ანე ანთ ანი ანკ ანო ანტ ანუ
selected terms: 19 page 1 of 1
ანაბარი
((bank) deposits, (calculation) bank deposit) 1. დანაზოგი, ბანკში შესანახად შეტანილი ფულადი სახსრები, რომელსაც ჩვეულებისამებრ პროცენტი ერიცხება; 2. კომერციულ ბანკში ან არასაბანკო სადეპოზიტო More…
ანაბარი ვადიანი
((bank) fixed-term deposit, term deposit, time deposit) საკრედიტო დაწესებულებაში ფულადი თანხის შენატანი (ანაბარი) განსაზღვრული ვადით, რომელსაც ერიცხება პროცენტი. საკრედიტო დაწესებულება ამ More…
ანაბარი მიზნობრივი
(purposeful deposit, purpose saving) ფულადი თანხა, რომელიც შეტანილია საკრედიტო დაწესებულებაში (ბანკში) გარკვეული მიზნით. =მოხელის სამაგიდო ლექსიკონი / გაეროს განვითარების პროგრამა; More…
ანაბარი მოთხოვნამდე
(sight deposit, current account balance, checking account) ბანკის დეპოზიტი; მეანაბრის პირველი მოთხოვნისთანავე ბანკის საჩეკო ანგარიშზე არსებული საშუალებები. =მოხელის სამაგიდო ლექსიკონი More…
ანაბარი მომგებიანი
(lottery/premium deposit) ფულადი შენატანი, რომელზეც შემოსავალი გადაიხდება რეგულარულად ჩატარებული ტირაჟიდან მიღებული მოგების მეშვეობით. =მოხელის სამაგიდო ლექსიკონი / გაეროს More…
ანაბარი პირობითი
(deposit with condition/treaty provisions) დეპოზიტი, რომელიც შეტანილია მეანაბრის სახელზე სხვა პირის მიერ, ანგარიშის გახსნის დროისთვის დათქმული კანონიერი პირობის შესრულების მოთხოვნით. More…
ანაბარი უვადო
(termless on-demand deposit) საკრედიტო დაწესებულებაში ფულადი თანხის შენატანი (ანაბარი) განუსაზღვრელი ვადით, რომელსაც ერიცხებაპროცენტი და რომელიც შეიძლება მოთხოვნისთანავე, ნებისმიერ დროს, More…
ანაგრამა
(anagram; Anagramme; ana .... წინა + gramma წერილობითი ნიშანი, ასო) სხვა სიტყვის შემადგენელი ასოების გადაადგილებით წარმოქმნილი სიტყვა ან სიტყვათშეთანხმება. =მოხელის სამაგიდო ლექსიკონი More…
ანაზღაურება
(offset, refund, repayment, erplasement, return, (economics) consideration, (legal) compensation, reimbursment) გაწეული სამუშაოს, მიყენებული ზარალისა და ხარჯების სანაცვლოდ მიღებული ფულადი ან More…
ანალიზი
(analysis; Analysis; analysis დაშლა, დანაწევრება) 1. მეცნიერული კვლევის მეთოდი, რომელიც დამყარებულია რაიმე მთლიანის შემადგენელ ნაწილებად ფაქტობრივად ან წარმოსახვით დაშლაზე; 2. რაიმეს More…
ანალიზის დონეები
მეთოდოლოგიურ პრობლემასთან დაკავშირებული ცნება საერთაშორისო ურთიერთობების თეორიაში. პრობლემის არსი ისაა, რომ საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევისას საჭიროა დადგენა იმისა, თუ რომელ დონეზე უნდა More…
ანალოგია
(analogy; analogie; analogie; analogia შესაბამისობა, შესატყვისობა) საგნებს, მოვლენებს, ცნებებს შორის არსებული რაიმე მსგავსება. =მოხელის სამაგიდო ლექსიკონი / გაეროს განვითარების More…
ანალოგია კანონის
(analogy of legal act) კანონში პირდაპირ გაუთვალისწინებელი კერძოსამართლებრივი ურთიერთობის მოსაწესრიგებლად ყველაზე მსგავსი ურთიერთობის მარეგულირებელი სამართლის ნორმის გამოყენება (საქართველოს More…
ანალოგია სამართლის
(analogy of law/jurisprudence) კანონში პირდაპირ გაუთვალისწინებული კერძოსამართლებრივი ურთიერთობის მოწესრიგება სამართლის მთელი სისტემისა და ზოგადი პრინციპების საფუძველზე, კანონის ანალოგიის More…
ანარქია
ცალკეული პირების ადამიანთა ჯგუფების მიერ ხელისუფლებისადმი დაუმორჩილებლობით გამოწვეული უწესრიგობა და მასობრივი არეულობა. ა-ის წყარო ქვეყანაში, როგორც წესი, არსებული ხელისუფლების More…
ანარქიზმ-სინდიკალიზმი
(anarchosyndicalism) მუშათა მოძრაობის მიმდინარეობა, რომელიც განიცდის ანარქიზმის იდეოლოგიურ და პოლიტიკურ გავლენას; უარყოფს პოლიტიკურ ბრძოლას და მშრომელთა ორგანიზაციის უმაღლეს ფორმად აღიარებს More…
ანარქიზმი
საზოგადოებრივ-პოლიტიკური მოძრაობა, რომლის მთავარ მიზანსაც წარმოადგენს სახელმწიფოს მოსპობა და იძულებითი ძალაუფლების შეცვლა მოქალაქეთა ნებისმიერი ფორმის თავისუფალი და ნებაყოფლობითი More…
ანარქისტული ფემინიზმი
ქალთა მოძრაობის აქტივისტების იდეოლოგია, რომლებიც გამოდიან ნებისმიერი სახელმწიფო სტრუქტურის, იერარქიის, ძალაუფლების წინააღმდეგ. ისინი რეფორმების გასატარებლად ქალთა რევოლუციურ ქმედებას More…
ანაქრონიზმი
(anachronism; anachronismos ana ... პირიქით, უკან, წინააღმდეგ + chronos დრო) 1. მოვლენის, ფაქტის სხვა დროისთვის, სხვა ეპოქისათვის მიკუთვნება, ქრონოლოგიური შეცდომა (შეუსაბამობა); 2. More…
სამოქალაქო განათლების ლექსიკონი ლექსიკონები
to main page Top 10FeedbackLogin top of page
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9