1
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X

აბ აგ ად აე ავ აზ ათ აკ ალ ამ ან აპ აჟ არ ას ატ აუ აფ აქ აღ აშ ახ აჯ
არა არბ არგ არე არი არკ არმ არო არს არტ არქ არშ არჩ
selected terms: 61 page 1 of 4
არაბულ სახელმწიფოთა ლიგა
(League of Arab States) რეგიონალური საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელიც შეიქმნა 22.III.1945 კაიროს კონცეფციაზე. 1950 წელს ლიგის წევრებმა წესდების დამატებით ხელი მოაწერეს თავდაცვისა და More…
არადისკრიმინაციის პრინციპი
(Non-discrimination Principle) ამ პრინციპის მიზანია, უზრუნველყოს ადამიანთა თანაბარი უფლებები განურჩევლად მათი ეროვნების, სქესის, ეთნიკური წარმომავლობის, რელიგიის, რწმენის, ქმედუნარიანობის, More…
არალეგალური იმიგრაცია
(Illegal immigration) საერთაშორისო ხასიათის დანაშაული, რომელიც ხელყოფს სახელმწიფოს ეკონომიკურ და სოციალურ განვითარებას, აგრეთვე მის სუვერენიტეტს. 1949 წლის კონვენცია „მიგრანტი მუშების More…
არამართლზომიერი დაპატიმრება
(Arbitrary arrest) პირადი თავისუფლების აღკვეთა, რომელსაც კანონით დადგენილი ოფიციალური პროცედურების დარღვევით ახორციელებს თანამდებობის პირი, ან სხვა პირი, რაც ცნობილია თანამდებობის პირისათვის More…
არამართლზომიერი სიკვდილით დასჯა
(Arbitrary execution) See also: ჯგუფური სიკვდილით დასჯა, პოლიტიკური მკვლელობა =ადამიანის უფლებათა ლექსიკონი / [შეადგინა ფრიდონ საყვარელიძემ ; რედ.: ანა ჭაბაშვილი] - თბ. : დასი, 1999 - More…
არამატერიალური აქტივი
(intangible assets, intangibles) ეკონომიკური საქმიანობის სუბიექტების ნებისმიერი უფლება და მოთხოვნა, რომლებიც შეიძლება გადაეცეს სხვა პირებს ან გამიზნულია მათი მფლობელის მატერიალური More…
არამატერიალური მომსახურება
(nonmaterial service) შრომის სპეციფიკური ეკონომიკური ფორმა, რომლის სასარგებლო ეფექტიც არამატერიალური მომსახურებით ვლინდება. იგი ორ ჯგუფად შეიძლება დაიყოს: ა) პირადი მომსახურება, რომლის More…
არაპირდაპირი დისკრიმინაცია
(Indirect discrimination) ეს მოვლენა აღინიშნება იმ შემთხვევებში, როდესაც ისეთი ფაქტორები, როგორებიცაა: სამართლებრივი ნორმები, კრიტერიუმები და პრაქტიკა, ერთი შეხედვით, არ არის შემზღუდველი More…
არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულება
(depositary institution) იურიდიული პირი, რომელიც არ წარმოადგენს კომერციულ ბანკს და უფლებამოსილია მიიღოს დეპოზიტები და მათი გამოყენებით თავისი სახელით აწარმოოს კანონმდებლობით განსაზღვრული More…
არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულება - საკრედიტო კავშირი
(nonbank depositary institution-credit union) კოოპერატივის ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმით რეგისტრირებული საწარმო, რომელიც მხოლოდ თავისი წევრებისაგან იღებს ანაბრებს, აძლევს მათ სესხს, More…
არასაგადასახადო შემოსავალი
(nontax income) შემოსავალი, რომელიც საგადასახადო კოდექსით არ არის გათვალისწინებული. მას მიეკუთვნება: ლიცენზირებისა და სხვა სახის მომსახურების გაწევიდან მიღებული მოსაკრებლები და საფასური, More…
არასაერთაშორისო შეიარაღებული კონფლიქტები
(Non-international armed conflicts) საერთაშორისო შეიარაღებული კონფლიქტებისგან განსხვავებით, აშკ მიმდინარეობს ერთი სახელმწიფოს საზღვრებს შიგნით სახელმწიფოსა და სხვა ორგანიზებულ შეიარაღებულ More…
არასათანადო ზემოქმედება და არასამართლებრივი ჩარევა
(inappropriate influence and non-legal intervention) პირის ქმედება, კერძოდ, ზემოქმედება, ჩარევა, ხელის შეშლა ან სხვაგვარი ზეგავლენა დამოუკიდებელ მარეგულირებელ ორგანოში მიმდინარე განხილვების More…
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი
(non-entrepreneurship (uncommercial) non-profit legal person) იურიდიული პირი, რომლის მიზანსაც არ შეადგენს სამეწარმეო საქმიანობა და მოგების მიღება. საქართველოში ასეთი იურიდიული პირის More…
არასამთავრობო საერთაშორისო ორგანიზაცია
(Non governmental international organization) რამდენიმე სახელმწიფო საზოგადოებრივი ჯგუფის, კავშირის ან კერძო პირტა მიერ შექმნილი გაერთიანება პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, კულტურულ, სამეცნიერო თუ More…
არასატარიფო შეზღუდვა
(non-tariff restriction/limit) ეროვნული სავაჭრო პოლიტიკის ეკონომიკური და ადმინისტრაციული ღონისძიებების ერთობლიობა: სახელმწიფოს მონაწილეობა საგარეო სავაჭრო ოპერაციებში; საბაჟო და More…
არასრულწლოვანი
პირი, რომელსაც 18 წელი არ შესრულებია (საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი, მუხლი 44). =მოხელის სამაგიდო ლექსიკონი / გაეროს განვითარების პროგრამა; [შემდგ.: სამსონ ურიდია More…
არაფორმალური პროფესიული განათლება
არაფორმალურ პროფესიულ განათლებას პირი იღებს პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებისაგან დამოუკიდებლად ან არააკრედიტირებული საგანმანათლებლო პროგრამის ათვისების შედეგად. არაფორმალური More…
არაცნობიერი
ჯერ კიდევ გაუცნობიერებელი გამოცდილებების, მოთხოვნილებების, მოტივებისა და სხვა შინაარსების ერთობლიობა. ფსიქოანალიზში ა. ნიშნავს განდევნილ, ლტოლვაზე დამოკიდებულ აზრებს, სურვილებს, მოგონებებსა More…
არაცნობიერი მოტივაცია
ე. გიდენსის სტრუქტურაციის თეორიაში – სუბიექტურობის არაცნობიერი დონე, რომელიც ხსნის, თუ რატომ მიმართავენ აქტორები პრაქტიკების რეპროდუქციას ან შეცვლას. აღნიშნულ დონეზე არ ხორციელდება კონტროლი More…
სამოქალაქო განათლების ლექსიკონი ლექსიკონები
to main page Top 10FeedbackLogin top of page
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9