1
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X

აბ აგ ად აე ავ აზ ათ აკ ალ ამ ან აპ აჟ არ ას ატ აუ აფ აქ აღ აშ ახ აჯ
აქს აქტ აქც
selected terms: 21 page 1 of 2
აქტი
(act; actus, agere კეთება, მოქმედება) 1. სხვადასხვა სახისა და იურიდიული ძალის მქონე ოფიციალური დოკუმენტი;2. რაიმე ფაქტის დამადასტურებელი დოკუმენტი, რომლითაც დადგენილია გარკვეული More…
აქტი ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი
(administrative-legal act) ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ კანონმდებლობის საფუძველზე გამოცემული სამართლებრივი აქტი (საქართველოს “ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი”, მუხლი 2). =მოხელის More…
აქტი ადმინისტრაციული
(administrative act) ადმინისტრაციულ ორგანოს მიერ ადმინისტრაციული კანონმდებლობის საფუძველზე გამოცემული ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი, რომელიც აწესებს, ცვლის, წყვეტს ან ადასტურებს პირის ან More…
აქტი აღმჭურველი ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი
(administrative-legal entitlement act) ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი, რომელიც დაინტერესებულ მხარეს ანიჭებს რაიმე უფლებას ან სარგებელს (საქართველოს “ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი”, მუხლი More…
აქტი ინდივიდუალური სამართლებრივი
(individual legal act) ნორმატიული აქტის საფუძველზე და მის მიერ დადგენილ ფარგლებში მიღებული (გამოცემული) ერთჯერადი სამართლებრივი აქტი, რომელიც შეესაბამება ნორმატიულ აქტს. ინდივიდუალური More…
აქტი ნორმატიული
(normative act) უფლებამოსილი სახელმწიფო ან ადგილობრივი თვითმმართველობის (მმართველობის) ორგანოს (თანამდებობის პირის) მიერ კანონმდებლობით დადგენილი წესით მიღებული (გამოცემული) სამართლებრივი More…
აქტი ნორმატიული ადგილობრივი თვითმმართველობის (მმართველობის) ორგანოთა და თანამდებობის პირთა
(normative act of local authority (administration) and officials) საკრებულოს გადაწყვეტილება, გამგეობის (მერიის, ქ.თბილისის მთავრობის) დადგენილება, გამგებლის (მერის) ბრძანება (საქართველოს More…
აქტი ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი
(notmative administrative-legal act) უფლებამოსილი ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ საკანონმდებლო აქტის საფუძველზე გამოცემული სამართლებრივი აქტი, რომელიც შეიცავს მისი მუდმივი ან დროებითი და More…
აქტი ნორმატიული აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
(normative act of Abxazia Autonomous Republic and Adjaria Autonomous Republic) ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუცია, ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი, ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს More…
აქტი ნორმატიული კანონქვემდებარე
(sub-legal normative acts) საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება, საქართველოს პარლამენტის დადგენილება, საქართველოს ეროვნული ბანკის საბჭოს დადგენილება, საქართველოს ფასიანი ქაღალდების კომისიის More…
აქტი ნორმატიული საქართველოს
(normative act of Georgia) საქართველოს კონსტიტუცია, საქართველოს კონსტიტუციური კანონი, საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულება და შეთანხმება, საქართველოს ორგანული კანონი, საქართველოს კანონი, More…
აქტი საკანონმდებლო საქართველოს
(legislative act of Georgia) საქართველოს კონსტიტუცია, კონსტიტუციური კანონი, ორგანული კანონი, კანონი, საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი საქართველოს პრეზიდენტის დეკრეტი (“ნორმატიული აქტების More…
აქტი სამართლებრივი
(legal act) უფლებამოსილი სახელმწიფო ან ადგილობრივი თვითმმართველობის (მმართველობის) ორგანოს, (თანამდებობის პირის) მიერ კანონმდებლობით დადგენილი წესით მიღებული (გამოცემული) შესასრულებლად More…
აქტი სამოქალაქო
(civil act) მოქალაქეთა სამოქალაქო და საოჯახო-სამართლებრივი სტატუსის განსაზღვრისთვის მნიშვნელოვანი ფაქტები (დაბადება, ქორწინება, განქორწინება, მამობის დადგენა, შვილად აყვანა, სახელის, მამის More…
აქტივი
(assets; activus, ქმედითი, აქტიური) 1. ეკონომიკური საქმიანობის სუბიექტების, იურიდიული და ფიზიკური პირების ნებისმიერი საკუთრება;2. სახელმწიფოს მიერ საზღვარგარეთიდან მიღებული შემოსავლების More…
აქტიური მოსმენა
აქტიური მოსმენა ეფექტური კომუნიკაციის საფუძველია. აქტიური მოსმენის დროს მსმენელი ამახვილებს ყურადღებას მოსაუბრესა და მის ნათქვამზე. კარგ მსმენელს უნდა შეეძლოს მოსმენილის შინაარსის საკუთარი More…
აქტიური საარჩევნო უფლება
(active elective rights/suffrage) See also: საარჩევნო უფლება აქტიური =მოხელის სამაგიდო ლექსიკონი / გაეროს განვითარების პროგრამა; [შემდგ.: სამსონ ურიდია და სხვ.; რედ.: ვაჟა გურგენიძე] More…
აქტორი
ნებისმიერი ერთეული, რომელიც ინდივიდუალურ როლს თამაშობს საერთაშორისო ურთიერთობებში და წარმოდგენილია დამოუკიდებელ მონაწილედ (სუბიექტად). ა–ებს წარმოადგენენ სახელმწიფოები, საერთაშორისო More…
აქტუალური
(actual, urgent; actuel; actualis ნამდვილი, საჭირბოროტო) 1. არსებული მომენტისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი;2. არსებული, სინამდვილეში გამოვლენილი. =მოხელის სამაგიდო ლექსიკონი / გაეროს More…
აქტუარი
(actuary; actuarius) მათემატიკური სტატისტიკის სპეციალისტი, რომელსაც სადაზღვევო ტარიფების გამოთვლის მეთოდების განსაზღვრა და ყოველგვარი გაანგარიშებადი პრობლემის (მათ შორის: სადაზღვევო რისკი, More…
სამოქალაქო განათლების ლექსიკონი ლექსიკონები
to main page Top 10FeedbackLogin top of page
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9