1
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X

და დე დი დო დრ დს დუ
selected terms: 336 page 1 of 17
დაბა
(small city) დადგენილი წესით რეგისტრირებული, არანაკლებ 3000 მოსახლისაგან შემდგარი დასახლება, რომელსაც აქვს სამრეწველო საწარმოები, კომუნალური მეურნეობა, სამკურნალო და სოციალურ-კულტურულ More…
დაბალი ინტენსივობის კონფლიქტი
(Lower-intensity conflict) შეიარაღებული დაპირისპირება სახელმწიფოთა შორის პოლიტიკური მოტივებით იმ დონეზე დაბლა, რომელსაც ომს უწოდებენ (1000 კაცის სიკვდილი წელიწადში) და იმ დონეზე მაღლა, More…
დაბალი პოლიტიკა
ქვეყნის საგარეო პოლიტიკის საკითხები, რომლებიც ეროვნული ინტერესების უმნიშვნელოვანეს პრობლემას არ წარმოადგენს. დ. პ–ის საკითხებს არა სახელმწიფოს უმაღლესი პირები, არამედ ბიუროკრატია უძღვება. More…
დაბეგვრა
(Taxation) მიუხედავად ერთიანი ბაზრის და ეკონომიკური და ფულადი კავშირის არსებობისა, ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებს ჯერ კიდევ არ აქვთ ერთიანი საგადასახადო პოლიტიკა. ცალკეული დებულებები More…
დაბეგვრა რეგრესიული
(regresive taxation/tax assessment) დაბეგვრის სახე, რომლის დროსაც საგადასახადო ბაზის ზრდის შესაბამისად მცირდება გადასახადის განაკვეთი. თანამედროვე ეტაპზე იგი ნაკლებ გამოიყენება. ეკონომიკური More…
დაბეგვრის ერთეული
(unit of taxation) დაბეგვრის მასშტაბის ერთეული, რომელიც გამოიყენება დაბეგვრის ბაზის რაოდენობრივი გამოსახვისთვის. მისი შერჩევის დროს გათვალისწინებულია გათვლის სიმარტივე და ქვეყანაში არსებული More…
დაგეგმვისა და დროული შეტყობინების დანაყოფი
(Planning and Early Warning Unit) ერთიანი საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის ფარგლებში დაგეგმვისა და დროული შეტყობინების დანაყოფის ჩამოყალიბება ეფუძნება იმ მოსაზრებას, რომ ერთიანი საგარეო და More…
დაგირავება
(to pawn, to pledge) ნივთის გადაცემა სხვა პირისთვის დროებით სარგებლობაში, მისგან ფულადი ან სხვა სახის აქტივების მიღების მიზნით. იგი უნდა დააბრუნოს დამგირავებელმა წინასწარ შეთანხმებულ ვადაში, More…
დაგროვილი პროცენტი
(accrued charges/interest) პროცენტის ჯამი, რომელიც ობლიგაციის კუპონების მიხედვით დაგროვდა დივიდენდების უკანასკნელი გადახდის ან პროცენტის მომტანი ფასიანი ქაღალდების შეძენის შემდეგ. ფასიანი More…
დადგენილება
(resolution) კოლეგიური საჯარო დაწესებულების მიერ გამოცემული ნორმატიული აქტი, რომლის იურიდიული ძალაც განისაზღვრება კანონით (გამონაკლისია მხოლოდ ის დადგენილება, რომელიც ეხება საკადრო და More…
დავალება
(commission, errand, instruction, message, mission, order) See also: ხელშეკრულება დავალების =მოხელის სამაგიდო ლექსიკონი / გაეროს განვითარების პროგრამა; [შემდგ.: სამსონ ურიდია და სხვ.; More…
დაზვერვა
სახელმწიფოს მოღვაწეობის ერთ–ერთი სფერო, რომელიც საერთაშორისო პოლიტიკის სხვა მოქმედი პირების შესაძლებლობებისა და განზრახვების შესახებ ინფორმაციის შეგროვებას ითვალისწინებს. დ. შეიძლება იყოს More…
დაზვერვის სამსახური
(Intelligence agencies) სახელმწიფო ორგანიზაციები, რომლებიც სახელმწიფოს უსაფრთხოების დასაცავად, ან სახელმწიფოს შიდა და გარე ხიფათისაგან დაცვის მიზნით აგროვებენ ინფორმაციას პოტენციური More…
დაზღვევა
(insurance, assurance) ურთიერთობა, რომელიც მყარდება ფიზიკური და იურიდიული პირების პირადი და ქონებრივი ინტერესების დასაცავად სადაზღვევო შენატანებით (სადაზღვევო პრემიით) ფორმირებული ფულადი More…
დაზღვევა ავტომოტოტრანსპორტის მფლობელთა სამოქალაქო პასუხისმგებლობის
(insuranse of civil liability of automobile’s owner) 1. დაზღვევა, დაკავშირებული მძღოლის რისკის შეფასებასა და მისთვის შესაბამის სატარიფო კლასის მინიჭებასთან. ყოველი სადაზღვევო წლის ბოლოს More…
დაზღვევა გარდაცვალებისგან უვადო
(whole life insuranse) სიცოცხლის დაზღვევის ფორმა, რომელშიც სადაზღვევო შემთხვევას წარმოადგენს პირის გარდაცვალება. =მოხელის სამაგიდო ლექსიკონი / გაეროს განვითარების პროგრამა; [შემდგ.: More…
დაზღვევა გარკვეულ ასაკამდე გარდაცვალებისგან
(death before specific age insurance) სიცოცხლის დაზღვევის ფორმა, რომელშიც სადაზღვევო შემთხვევას წარმოადგენს გარკვეულ ასაკამდე გარდაცვალება. =მოხელის სამაგიდო ლექსიკონი / გაეროს More…
დაზღვევა გარკვეულ ასაკამდე მიღწევის
(specific age insurance) სიცოცხლის დაზღვევის ელემენტარული ფორმა, რომელშიც სადაზღვევო შემთხვევის დადგომის პირობას წარმოადგენს გარკვეულ ასაკამდე მიღწევა. =მოხელის სამაგიდო ლექსიკონი / More…
დაზღვევა ნებაყოფლობითი
(voluntary insuranse) დაზღვევა, რომელიც ხორციელდება მზღვეველსა და დამზღვევს შორის დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე. ამ ფორმის დაზღვევის სახეობა, პირობები და განხორციელების წესი დადგინდება More…
დაზღვევა პასუხისმგებლობის
(liability insuranse, responsibility insuranse) დაზღვევა, დაკავშირებული დაზღვეულის მიერ მესამე (ფიზიკური ან იურიდიული) პირისთვის ან მისი ქონებისთვის მიყენებულ ზიანთან (საქართველოს კანონი More…
სამოქალაქო განათლების ლექსიკონი ლექსიკონები
to main page Top 10FeedbackLogin top of page
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9