1
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X

და დე დი დო დრ დს დუ
დაბ დაგ დად დავ დაზ დაი დაკ დამ დან დაპ დარ დას დაუ დაფ დაქ დაშ დაც დაწ დახ დაჯ
selected terms: 15 page 1 of 1
დაზვერვა
სახელმწიფოს მოღვაწეობის ერთ–ერთი სფერო, რომელიც საერთაშორისო პოლიტიკის სხვა მოქმედი პირების შესაძლებლობებისა და განზრახვების შესახებ ინფორმაციის შეგროვებას ითვალისწინებს. დ. შეიძლება იყოს More…
დაზვერვის სამსახური
(Intelligence agencies) სახელმწიფო ორგანიზაციები, რომლებიც სახელმწიფოს უსაფრთხოების დასაცავად, ან სახელმწიფოს შიდა და გარე ხიფათისაგან დაცვის მიზნით აგროვებენ ინფორმაციას პოტენციური More…
დაზღვევა
(insurance, assurance) ურთიერთობა, რომელიც მყარდება ფიზიკური და იურიდიული პირების პირადი და ქონებრივი ინტერესების დასაცავად სადაზღვევო შენატანებით (სადაზღვევო პრემიით) ფორმირებული ფულადი More…
დაზღვევა ავტომოტოტრანსპორტის მფლობელთა სამოქალაქო პასუხისმგებლობის
(insuranse of civil liability of automobile’s owner) 1. დაზღვევა, დაკავშირებული მძღოლის რისკის შეფასებასა და მისთვის შესაბამის სატარიფო კლასის მინიჭებასთან. ყოველი სადაზღვევო წლის ბოლოს More…
დაზღვევა გარდაცვალებისგან უვადო
(whole life insuranse) სიცოცხლის დაზღვევის ფორმა, რომელშიც სადაზღვევო შემთხვევას წარმოადგენს პირის გარდაცვალება. =მოხელის სამაგიდო ლექსიკონი / გაეროს განვითარების პროგრამა; [შემდგ.: More…
დაზღვევა გარკვეულ ასაკამდე გარდაცვალებისგან
(death before specific age insurance) სიცოცხლის დაზღვევის ფორმა, რომელშიც სადაზღვევო შემთხვევას წარმოადგენს გარკვეულ ასაკამდე გარდაცვალება. =მოხელის სამაგიდო ლექსიკონი / გაეროს More…
დაზღვევა გარკვეულ ასაკამდე მიღწევის
(specific age insurance) სიცოცხლის დაზღვევის ელემენტარული ფორმა, რომელშიც სადაზღვევო შემთხვევის დადგომის პირობას წარმოადგენს გარკვეულ ასაკამდე მიღწევა. =მოხელის სამაგიდო ლექსიკონი / More…
დაზღვევა ნებაყოფლობითი
(voluntary insuranse) დაზღვევა, რომელიც ხორციელდება მზღვეველსა და დამზღვევს შორის დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე. ამ ფორმის დაზღვევის სახეობა, პირობები და განხორციელების წესი დადგინდება More…
დაზღვევა პასუხისმგებლობის
(liability insuranse, responsibility insuranse) დაზღვევა, დაკავშირებული დაზღვეულის მიერ მესამე (ფიზიკური ან იურიდიული) პირისთვის ან მისი ქონებისთვის მიყენებულ ზიანთან (საქართველოს კანონი More…
დაზღვევა პირადი
(personal insurance) დაზღვევა, დაკავშირებული დაზღვეულის სიცოცხლესთან, ჯანმრთელობასთან, შრომისუნარიანობასთან, საპენსიო უზრუნველყოფასთან და სხვა პირად ინტერესთან (საქართველოს კანონი „დაზღვევის More…
დაზღვევა სავალდებულო
(obligatory insurance) დაზღვევის ფორმა, როდესაც დაზღვევის ობიექტი, სახეობები და განხორციელების წესი განისაზღვრება კანონით და სავალდებულოა მზღვეველსა და დამზღვევს შორის დაზღვევის More…
დაზღვევა სიცოცხლის
(life insuranse, life assurance; life-insurance) დაზღვევა, დაკავშირებული დაზღვევის გრძელვადიანი ხელშეკრულების დადებასთან, რომელიც ითვალისწინებს კომპენსაციის გადახდას სიცოცხლისთვის მიყენებული More…
დაზღვევა ქონების
(property insurance) დაზღვევა, დაკავშირებული ქონების ფლობასთან, განკარგვასთან და ქონებით სარგებლობასთან (საქართველოს კანონი „დაზღვევის შესახებ”, მუხლი 4, პუნქტი 1, ქვეპუნქტი ბ). More…
დაზღვევის ობიექტი
(object to insurance) ნებისმიერი ქონებრივი ან პირადი არაქონებრივი ინტერესი. დაზღვევის ობიექტის მიხედვით განასხვავებენ დაზღვევის სახეებსა და ფორმებს. =მოხელის სამაგიდო ლექსიკონი / More…
დაზღვევის სახეები და ფორმები
(types and forms of insurance) განარჩევენ დაზღვევის შემდეგ სახეებს: ავტოტრანსპორტის მფლობელთა სამოქალაქო პასუხისმგებლობის, ასაკამდე მიღწევის, გარკვეულ ასაკამდე გარდაცვალებისგან, More…
სამოქალაქო განათლების ლექსიკონი ლექსიკონები
to main page Top 10FeedbackLogin top of page
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9