1
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X

ეგ ედ ევ ეთ ეი ეკ ელ ემ ენ ეპ ერ ეს ეტ ეუ ეფ ექ ეშ ეჭ
ერა ერგ ერე ერთ ერი ერო ერუ
selected terms: 19 page 1 of 1
ერთ პირთან მოლაპარაკება
(be in negotiations with a person, carry on conduct/to hold negotiations with a person, carry to conduct/to hold negotiations with a person, bargain with a person) საჯარო შესყიდვა ერთ More…
ერთგანზომილებიანი ადამიანი
კონცეფცია, თეორია, რომელმაც სახელწოდება მიიღო ჰ. მარკუზეს ამავე სახელწოდების წიგნის მიხედვით (1964). კონცეფციის ჩამოყალიბებაში არსებითი როლი ითამაშა ფროიდის, რაიხის, ჰორნის, ჰორკჰაიმერის, More…
ერთეული ვეტოს სისტემა
საერთაშორისო სისტემის ერთ–ერთი ჰიპოთეზური ტიპი ამერიკელი მეცნიერის მ. კაპლანის ტიპოლოგიის მიხედვით. ასეთ სისტემაში საერთაშორისო ურთიერთობების ყველა აქტორი – სახელმწიფო – აბსოლუტურად More…
ერთიანი ევროპული აქტი
(Single European Act) 1985 წლის სექტემბერში დაწყებული ევროგაერთიანების წევრ სახელმწიფოთა მთავრობათშორისი კონფერენცია 1986 წლის იანვარში ერთიანი ევროპული აქტის მიღებით დასრულდა. ამ დოკუმენტით More…
ერთიანი ინსტიტუციური ჩარჩო
(Single Institutional framework) ერთიანი ინსტიტუციური ჩარჩო გულისხმობს ევროკავშირის სტრუქტურათა სისტემის ერთიანობას. წევრი სახელმწიფოები, რომელთაც სურთ თანამშრომლობა შემდგომი ინტეგრაციის More…
ერთიანი პოზიცია
(Common Position) ერთიან პოზიციას ევროკავშირის მინისტრების საბჭო ერთხმად იღებს ერთიანი საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის სფეროში. ამ საგარეო პოლიტიკური ინსტრუმენტის მიზანია, უფრო სისტემატური More…
ერთიანი საარჩევნო პროცედურა და ევროპის პარლამენტის შემადგენლობა
(Uniform electoral procedure and composition of the European Parliament) ევროგაერთიანების ხელშეკრულების 190-ე მუხლის თანახმად, ევროპის პარლამენტს ევალება, წარმოადგინოს წინადადებები ყველა More…
ერთიანი საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკა
(Common Foreign and Security Policy) ერთიანი საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკას ითვალისწინებს ევროკავშირის ხელშეკრულების მეხუთე თავი. მან მანამდე არსებული ევროპის პოლიტიკური თანამშრომლობა More…
ერთიანი საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის უმაღლესი წარმომადგენელი
(High Representative for the CFSP) ერთიანი საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის უმაღლესი წარმომადგენლის თანამდებობა ამსტერდამის ხელშეკრულებით შეიქმნა. ეს თანამდებობა უკავია მინისტრების საბჭოს More…
ერთიანი სავაჭრო პოლიტიკა
(Common Commercial Policy) ევროპის გაერთიანებას ექსკლუზიური კომპეტენცია აქვს ერთიან სავაჭრო პოლიტიკაში (ევროგაერთიანების ხელშეკრულების 133-ე მუხლი). ამ პოლიტიკის ფარგლებში დაარსდა საბაჟო More…
ერთიანი სატრანსპორტო პოლიტიკა
(Common Transport Policy) ერთიანი სატრანსპორტო პოლიტიკის მიზანია ისეთი საერთო წესების შემუშავება, რომელიც გავრცელდება ყველა სახის საერთაშორისო ტრანსპორტზე, რომელიც გადაადგილდება ევროკავშირის More…
ერთიანი სოფლის მეურნეობის პოლიტიკა
(Common Agricultural Policy (CAP)) ერთიანი სოფლის მეურნეობის პოლიტიკა მთლიანად ევროგაერთიანების კომპეტენციას წარმოადგენს. ევროგაერთიანების ხელშეკრულების 33-ე მუხლის თანახმად ამ პოლიტიკის More…
ერთიანი სტრატეგია
(Common Strategy) ერთიანი სტრატეგია ახალი ინსტრუმენტია, რომელიც ერთიანი საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის სფეროში მოქმედებს ამსტერდამის ხელშეკრულების ძალაში შესვლის შემდეგ \nევროკავშირის More…
ერთმმართველობა
(absolute rule) მმართველობის პრინციპი, რაც ნიშნავს რომელიმე ორგანოს, საწარმოს, დაწესებულების ხელმძღვანელისათვის ისეთი უფლებამოსილების მინიჭებას, რაც აუცილებელია მისი ფუნქციების More…
ერთობა (სოციალური)
ადამიანთა შედარებით მყარი ერთობლიობა, რომელიც გამოირჩევა მეტ–ნაკლებად ერთნაირი ნიშნებით (ცხოველმოქმედების ყველა ან ზოგიერთი ასპექტით), ცხოვრების პირობებითა და წესით, მასობრივი ცნობიერების, More…
ერთობლივი პოზიცია (ევროკავშირის ხელშეკრულება, მეექვსე თავი)
(Joint position (EU Treaty, Title VI)) ერთობლივი პოზიციის გამოხატვა განსაზღვრულია მაასტრიხტის ხელშეკრულებით და მართლმსაჯულებისა და შინაგანი საქმეების სფეროში წევრ სახელმწიფოებს შორის More…
ერთობლივი ქმედება (ერთიანი საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკა)
(Joint Action (CFSP)) ერთობლივი ქმედება წარმოადგენს ევროპის კავშირის ხელშეკრულების მეხუთე თავში მოცემულ სამართლებრივ ინსტრუმენტს, რომელიც ითვალისწინებს წევრ სახელმწიფოთა კოორდინირებულ More…
ერთობლივი ქმედება (მართლმსაჯულება და შინაგანი საქმეები)
(Joint Action (Justice and Home Affairs)) ერთობლივი ქმედება წარმოადგენდა ევროკავშირის ხელშეკრულების მეექვსე თავის სამართლებრივ ინსტრუმენტს, რომელიც 1993-1999 წლებში გამოიყენებოდა. ეს More…
ერთხმივობა
(Unanimity) ტერმინი ერთხმივობა გულისხმობს მოთხოვნას, რომლის მიხედვითაც მინისტრების საბჭოში გადაწყვეტილების მიღებამდე ყველა წევრმა სახელმწიფომ უნდა მიაღწიოს შეთანხმებას. ეს პროცედურა აფერხებს More…
სამოქალაქო განათლების ლექსიკონი ლექსიკონები
to main page Top 10FeedbackLogin top of page
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9