1
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X

ია იდ იე ივ იზ ილ იმ ინ იო იპ ირ ის იუ იღ იძ იჯ
ინა ინგ ინდ ინე ინვ ინი ინკ ინო ინჟ ინს ინტ ინფ ინც
selected terms: 26 page 1 of 2
ინდემნიტეტი
(indemnity; indemnitat; indemnite; indemnitas ზარალის ანაზღაურება, ზარალისგან თავდაცვა) ზარალის ანაზღაურება, კომპენსაცია. =მოხელის სამაგიდო ლექსიკონი / გაეროს განვითარების პროგრამა; More…
ინდექსაცია
(indexation; indexation) ინფლაციისგან თავდაცვის მიზნით ფასების ინდექსის ცვლილების პროპორციულად ვალდებულებით გადასახდელი (პროცენტი, ფიქსირებული დივიდენდი, შრომის ანაზღაურება და სხვ.) თანხის More…
ინდექსი
სპეციალურად შექმნილი რაოდენობრივი მაჩვენებელი, რომელიც აღნიშნავს კავშირს, ინდიკატორების კომბინაციას, გარკვეული ჰიპოთეზის შემოწმებისა და დასაბუთების საშუალებაა. ი–ის მეშვეობით დგინდება More…
ინდექსი საბირჟო
(exchange index) დროის განსაზღვრული მომენტისთვის გაანგარიშებული ფასიანი ქაღალდების ბაზრის საერთო მახასიათებელი. ცნობილია Dow Jones Industrial Avarage, DJIA, NIKKEI, S&9500, FTSE100 და More…
ინდივიდი
(individual; Individuum; individuus განუყოფელი, დაუცალკევებადი) პირთა წრეში ცალკე პიროვნება, ადამიანი. =მოხელის სამაგიდო ლექსიკონი / გაეროს განვითარების პროგრამა; [შემდგ.: სამსონ More…
ინდივიდუალიზმი
მსოფლმხედველობრივი პოზიცია, ქცევის პრინციპი, რომელიც ინდივიდს აბსოლუტური ღირებულების სახით გამოარჩევს. ხასიათდება ინდივიდუალური ინტერესებსი პრიმატით კოლექტივისტურთან მიმართებაში. ი–ის More…
ინდივიდუალური მეწარმე
(individual entrepreneur/undertaker, sole proprietor) ინდივიდუალური საწარმოს მფლობელი და მმართველი. იგი არის ფიზიკური პირი. =მოხელის სამაგიდო ლექსიკონი / გაეროს განვითარების პროგრამა; More…
ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა
სასწავლო გეგმა, რომელიც შემუშავებულია განსაკუთრებული საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე კონკრეტული მოსწავლისთვის და ეფუძნება ეროვნულ სასწავლო გეგმას. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა More…
ინდივიდუალური საწარმო
(individual enterprise) ფიზიკური პირის სამეწარმეო საქმიანობის ორგანიზაციულ-სამართლებრივი მოწყობის ფორმა. ინდივიდუალური საწარმო არ წარმოადგენს იურიდიულ პირს. =მოხელის სამაგიდო More…
ინდივიდუალური საწარმოს რეგისტრაციის პირობები
(provisions forы registration of individual enterprise’s) კანონით დადგენილი პირობები, რომლის შესრულება ევალება ფიზიკურ პირს ინდივიდუალურ მეწარმედ რეგისტრაციისათვის. ამ მიზნით ინდმეწარმე ან More…
ინდივიდუალური საწარმოს საფირმო სახელწოდება
(business name of individual enterprise) სახელწოდება, რომელიც შედგება ინდივიდუალური მეწარმის სახელისა და გვარისგან (საქართველოს კანონი „მეწარმეთა შესახებ“, მუხლი 6.2). =მოხელის More…
ინდივიდუალური საწარმოს საწესდებო კაპიტალი
(authorized capital of individual enterprise) საწესდებო კაპიტალი, რომელიც განისაზღვრება თვით მეწარმის მიერ. =მოხელის სამაგიდო ლექსიკონი / გაეროს განვითარების პროგრამა; [შემდგ.: სამსონ More…
ინდივიდუალური საწარმოს წევრთა რაოდენობა
(quantity of individual enterprise's members) განისაზღვრება ერთი პირი ინდივიდუალური მეწარმით, რომელსაც რეგისტრაციით შეიძლება ჰყავდეს აგრეთვე დამხმარე წევრები. =მოხელის სამაგიდო More…
ინდივიდუალური საწარმოს ხელმძღვანელობა
(management of individual enterprise) ხელმძღვანელობა, რომელსაც ახორციელებს ინდივიდუალური მეწარმე (საქართველოს კანონი „მეწარმეთა შესახებ“, მუხლი 5.4.1). =მოხელის სამაგიდო ლექსიკონი / More…
ინდივიდუალური სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა
(Individual criminal law responsibility) საერთაშორისო სისხლის სამართლის პრინციპი. ამ პრინციპის მიხედვით, ნებისმიერი პირი, რომელიც მონაწილეობს ისეთი მოქმედებების დაგეგმვაში, მომზადებასა ან More…
ინდიკატორი
(Indicator - მაჩვენებელი) ეროვნულ სასწავლო გეგმაში ინდიკატორი არის მიზნის მიღწევის დონის მაჩვენებელი. ინდიკატორის საშუალებით შესაძლებელია შევაფასოთ/გავზომოთ დავალების შესრულების ხარისხი More…
ინდიფერენტული
(indifferent; indifferent; indifferent; indifferens გულგრილი) გულგრილი, უგულო, გულცივი. =მოხელის სამაგიდო ლექსიკონი / გაეროს განვითარების პროგრამა; [შემდგ.: სამსონ ურიდია და სხვ.; More…
ინდოსამენტი
(endorsement; endossement; indossement ზურგი) გადაცემის წარწერა ფასიანი ქაღალდის უკანა მხარეზე, რომელიც არის სხვა პირისთვის განსაზღვრული უფლების გადაცემის დადასტურება. =მოხელის More…
ინდოსანტი
(endorsee; indossant) პირი, რომელიც ფასიანი ქაღალდის უკანა მხარეს აკეთებს გადაცემის წარწერას. =მოხელის სამაგიდო ლექსიკონი / გაეროს განვითარების პროგრამა; [შემდგ.: სამსონ ურიდია და More…
ინდოსატი
(endorser; indossant) პირი, რომლის სასარგებლოდაც არის ფასიან ქაღალდზე გაკეთებული გადაცემის წარწერა. =მოხელის სამაგიდო ლექსიკონი / გაეროს განვითარების პროგრამა; [შემდგ.: სამსონ ურიდია More…
სამოქალაქო განათლების ლექსიკონი ლექსიკონები
to main page Top 10FeedbackLogin top of page
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9