1
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X

პა პე პი პლ პო პრ პუ
პია პიკ პილ პიო პიჟ პირ
selected terms: 20 page 1 of 1
პირადი გასინჯვა
(to subject to (an) personal examination) როგორც საბაჟო კონტროლის განსაკუთრებული ფორმა, დაიშვება საბაჟო ორგანოს უფროსის ან მისი შემცვლელი თანამდებობის პირის გადაწყვეტილებით, თუ არის საკმაო More…
პირადი თავისუფლების უფლება
(Right to personal freedom) ყოველ ადამიანს აქვს პ.თ.უ. პიროვნების თვითნებური დაკავება, ან დაპატიმრება დაუშვებელია. პირადი თავისუფლების აღკვეთა შეიძლება მხოლოდ კანონით დადგენილ საფუძვლებზე. More…
პირადი საიდუმლოება
(private secret) პერსონალური მონაცემების პირად საიდუმლოებად მიჩნევის საკითხს, გარდა კანონით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, წყვეტს პირი, რომლის შესახებაც არსებობს ეს ინფორმაცია (საქართველოს More…
პირადი უფლებები
(Personal rights) ბუნებრივი (ფუნდამენტური), განუსხვისებელი უფლებებისა და თავისუფლებების ერთობლიობა, რომელიც აქვს ყველა ადამიანს, მიუხედავად იმისა, არის თუ არა იგი კონკრეტული სახელმწიფოს More…
პირადი ცხოვრების უფლება
(Right to privacy) See also: ფრაივესი, თავისუფლება =ადამიანის უფლებათა ლექსიკონი / [შეადგინა ფრიდონ საყვარელიძემ ; რედ.: ანა ჭაბაშვილი] - თბ. : დასი, 1999 - 128გვ
პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა
(inalienability of private life) ადამიანის ერთ ერთი მნიშვნელოვანი კონსტიტუციური უფლება. საქართველოს კონსტიტუციის მე-20 მუხლის თანახმად, ყოველი ადამიანის პირადი ცხოვრება, პირადი საქმიანობის More…
პირადი ხელშეუხებლობის უფლება
(Right to personal security) ყოველ ადამიანს აქვს თავისუფლებისა და პ.ხ.უ. ადამიანის ხელშეუხებლობის უფლება ირღვევა მაშინ, როდესაც სახელმწიფო თავისი ორგანოების, ან თანამდებობის პირების More…
პირატი
(pirate; piraetes) ზღვის ყაჩაღი, მეკობრე. =მოხელის სამაგიდო ლექსიკონი / გაეროს განვითარების პროგრამა; [შემდგ.: სამსონ ურიდია და სხვ.; რედ.: ვაჟა გურგენიძე] - თბ., 2004 - 483გვ.: ცხრ.; More…
პირგასამტეხლო
(fine, surcharge) მხარეთა შეთანხმებით განსაზღვრული ფულადი თანხა, რომელიც მოვალემ უნდა გადაიხადოს ვალდებულების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულებისთვის (საქართველოს „სამოქალაქო კოდექსი“, More…
პირდაპირი დისკრიმინაცია
(Direct diskriminacion) ტერმინი აღმოცენდა ბოლო წლებში არსებული შიდასახელმწიფოებრივი პრაქტიკის ანალიზის შედეგად. პდ ნიშნავს განსხვავებულ მოპყრობას, რომლის გამართლებაც შეუძლებელია რაიმე More…
პირდაპირი სახელმწიფო მმართველობა
(direct central government) დროებითი, საგანგებო ღონისძიება, რომელიც საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად (ა) საკრებულოს დათხოვნის, საქმიანობის შეჩერების, (ბ) მისი უფლებამოსილების ვადამდე More…
პირდაპირი ფლობა
(direct possession) See also: მფლობელობა;, მფლობელი პირდაპირი =მოხელის სამაგიდო ლექსიკონი / გაეროს განვითარების პროგრამა; [შემდგ.: სამსონ ურიდია და სხვ.; რედ.: ვაჟა გურგენიძე] - თბ., More…
პირველადი მოწყობის ხარჯები
(establishment charges) დიპლომატიურ წარმომადგენლობასა და საკონსულო დაწესებულებაში სამუშაოდ მივლინებული მოსამსახურისა და მისი ოჯახის წევრების საყოფაცხოვრებო მოწყობისათვის ერთჯერადად გაცემული More…
პირთა თავისუფალი გადაადგილება (ვიზები, თავშესაფარი, იმიგრაცია და სხვა)
(Free Movement of Persons (visas, asylum, immigration and other policies)) ამსტერდამის ხელშეკრულებამ ევროგაერთიანების ხელშეკრულებაში დაამატა მეოთხე თავი, რომელიც შემდეგ სფეროებს More…
პირი არასრულწლოვანი
(minor/underage person) თვრამეტი წლის ასაკს მიუღწეველი ქმედუუნარო ან შეზღუდულ ქმედუნარიანი ფიზიკური პირი (საქართველოს „სამოქალაქო კოდექსი“, მუხლი 12). =მოხელის სამაგიდო ლექსიკონი / More…
პირი იურიდიული
(legal person) See also: იურიდიული პირი =მოხელის სამაგიდო ლექსიკონი / გაეროს განვითარების პროგრამა; [შემდგ.: სამსონ ურიდია და სხვ.; რედ.: ვაჟა გურგენიძე] - თბ., 2004 - 483გვ.: ცხრ.; More…
პირი ფიზიკური არარეზიდენტი
(nonresident natural person) პირი, რომელიც ფაქტობრივად იმყოფება საქართველოს ტერიტორიაზე 182 დღეზე ნაკლებ ხანს ნებისმიერ 12-თვიან პერიოდში, რომელიც მთავრდება საგადასახადო (კალენდარულ) წელს. More…
პირი ფიზიკური რეზიდენტი
(resident natural person) პირი, რომელიც ფაქტობრივად იმყოფება საქართველოს ტერიტორიაზე 182 დღეზე მეტ ხანს ნებისმიერ 12-თვიან პერიოდში, რომელიც მთავრდება საგადასახადო წელს, ან იგი საგადასახადო More…
პირობითი გაშვება
(to let go with condition) საქონლისა და სატრანსპორტო საშუალებების გაშვება, რომელიც დაკავშირებულია პირის ვალდებულებასთან, დაიცვას დადგენილი შეზღუდვები, მოთხოვნები ან პირობები. =მოხელის More…
პიროვნების სოციოლოგიური თეორიები
პიროვნების თეორია არის იდეების, პრინციპებისა და მოდელების ურთიერთდაკავშირებული სისტემა, რომელიც გულისხმობს ადამიანის ქცევის ძირითადი ასპექტების შესწავლას. პიროვნების სოციოლოგიური More…
სამოქალაქო განათლების ლექსიკონი ლექსიკონები
to main page Top 10FeedbackLogin top of page
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9