1
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X

სა სე სვ სი სკ სლ სნ სო სპ სრ სტ სუ სფ სქ სც სწ სხ
საა საბ საგ სად საე სავ საზ სათ საი საკ სალ სამ სან საო საპ სარ სას სატ საფ საქ საყ საშ საჩ საც საწ სახ საჯ საჰ
selected terms: 48 page 1 of 3
საბაზისო ფასი
(base price) საქონლის ასორტიმენტის ან ხარისხის შესაბამისი ფასი, რომელიც მხარეთა მიერ გათვალისწინებულია ყიდვა-გაყიდვის ხელშეკრულებაში და წარმოადგენს ფაქტობრივად მიწოდებული საქონლის საბოლოო More…
საბაზრო ეკონომიკა
ეკონომიკური სისტემა, რომელშიც სახელმწიფოს მონაწილეობა მინიმუმამდეა დაყვანილი. ამგვარ ეკონომიკაში მოთხოვნილება საქონელზე, ფასწარმოქმნა და ა.შ. განპირობებულია ბაზრის სტიქიის პრინციპებით. ს. More…
საბაზრო პორტფელი
(((market) portfolio) პორტფელი, რომლის შემადგენლობაში, შემავალი ყველა აქტივი გამოირჩევა რისკის მაღალი დონით. =მოხელის სამაგიდო ლექსიკონი / გაეროს განვითარების პროგრამა; [შემდგ.: More…
საბაზრო ღირებულება
(market price, market value, commercial value) ფასი, რომელსაც ბაზარზე მოთხოვნისა და მიწოდების, აგრეთვე სუბიექტური სარგებლიანობის მიხედვით ადგენენ. როგორც წესი, მასში წარმოების დანახარჯები, More…
საბალანსო ანგარიშგება
(balance sheet) ანგარიშგება საწარმოს აქტივების და მათი ვალდებულებებითა და სააქციო კაპიტალით დაფინანსების შესახებ. იგივეა, რაც ბალანსი. =მოხელის სამაგიდო ლექსიკონი / გაეროს More…
საბანკო გარანტია
(bank guarantee, banker's guarantee) გარანტია, რომელსაც ბანკი, სხვა საკრედიტო დაწესებულება ან სადაზღვევო ორგანიზაცია (გარანტი) სხვა პირის (პრინციპალის) თხოვნით კისრულობს. ესაა More…
საბანკო კრედიტი
(banking cdedit, bank loan, bank credit) ბანკის მიერ აკუმულირებული თავისუფალი ფულადი სახსრებისა და საკუთარი კაპიტალის ნაწილის გაცემა დროებით სარგებლობაში. განასხვავებენ აქცეპტური, ონკოლური, More…
საბანკო კრედიტი აქცეპტური
(bank acceptance credit) საბანკო კრედიტის სახე, რომელსაც იღებს მსესხებელი მის მიერ გაცემული თამასუქების ბანკისთვის გადაცემის გზით. =მოხელის სამაგიდო ლექსიკონი / გაეროს განვითარების More…
საბანკო კრედიტი ონკოლური
(bank at once credit) საბანკო კრედიტი, რომელიც გაიცემა განუსაზღვრელი ვადით და იფარება მსესხებლის მოთხოვნისთანავე. =მოხელის სამაგიდო ლექსიკონი / გაეროს განვითარების პროგრამა; [შემდგ.: More…
საბანკო კრედიტი საბლანკო
(bank blank credit) საბანკო კრედიტი, რომელიც გაიცემა სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების ან ფასიანი ქაღალდების უზრუნველყოფის გარეშე. როგორც წესი, იგი გაიცემა მუდმივ კლიენტებზე, რომელთაც აქვთ More…
საბანკო კრედიტი უზრუნველყოფითი
(bank secured credit) კრედიტი, რომელსაც გარანტად უდევს სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობები, ფასიანი ქაღალდები, უძრავი ქონება და სხვა ფასეულობები - თამასუქი, ოქრო, სასაქონლო დოკუმენტები და სხვ. More…
საბანკო მომსახურება
(banking accomodation) საბანკო ოპერაციები, რომლებიც ითვალისწინებენ კლიენტთა დავალებით სხვადასხვა (საკრედიტო, საფონდო, საშუამავლო, მინდობილობითი და სხვ.) ოპერაციის განხორციელებას და More…
საბანკო რეზერვი
(reserves) რეზერვი, რომელიც მოიცავს ნაღდ ფულს, ცენტრალურ ბანკში შეტანილ უპროცენტო დეპოზიტს, ერთ ან რამდენიმე სახის კონვერტირებად ვალუტას, ძვირფას ლითონებსა და ქვებს. =მოხელის სამაგიდო More…
საბანკო საიდუმლოება
(bank secrecy) კონფიდენციალური ინფორმაცია კომერციულ ბანკებში იურიდიული და ფიზიკური პირების ოპერაციებისა და ანგარიშების შესახებ, რომლის გათქმის, გავრცელების ან პირადი სარგებლობისათვის More…
საბანკო საქმიანობა
(bank activity) კომერციული ბანკებისათვის ნებადართულია საქმიანობის მხოლოდ ქვემოთ ჩამოთვლილი სახეობანი:ა) პროცენტიანი და უპროცენტო დეპოზიტების (მოთხოვნამდე, ვადიანი და სხვა სახის) და სხვა More…
საბანკო სესხი
(bank loan) ბანკის ფულადი სახსრები, რომლებიც კრედიტის სახით არის გაცემული და რომლებზეც გადაიხდება პროცენტი. განასხვავებენ მოკლევადიან, საშუალოვადიან და გრძელვადიან სესხებს. =მოხელის More…
საბაჟო გადასახდელის სახეები
(forms of customs duties) საქონლისა და ავტოსატრანსპორტო საშუალებების საბაჟო კონტროლიდან მოხსნისას და კანონმდებლობით განსაზღვრულ სხვა შემთხვევებში გადაიხდევინება გადასახდელები - გადასახადები More…
საბაჟო კავშირი
სახელმწიფოთაშორისი ინტეგრაციის ერთ-ერთი საფეხური, რომელიც ინტეგრაციაში ჩართულ სახელმწიფოთა შორის ტარიფების გაუქმებასა და დანარჩენი მსოფლიოს მიმართ საერთო ტარიფების შემოღებას ითვალისწინებს. More…
საბაჟო კონტროლი
(custom control/superintendence) საბაჟო ორგანოების მიერ მოქმედებათა ერთობლიობა, რომელიც უზრუნველყოფს საბაჟოზე ტვირთის, სატრანსპორტო საშუალებების და სხვადასხვა სახის ფასეულობათა მოძრაობისას More…
საბაჟო მოსაკრებლის გადამხდელები
(payers of customs due) საბაჟო მოსაკრებლების გადამხდელები არიან ფიზიკური და იურიდიული პირები, რომელთაც საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე შემოაქვთ ან ამ ტერიტორიიდან გააქვთ საქონელი, ასევე More…
სამოქალაქო განათლების ლექსიკონი ლექსიკონები
to main page Top 10FeedbackLogin top of page
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9