1
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X

სა სე სვ სი სკ სლ სნ სო სპ სრ სტ სუ სფ სქ სც სწ სხ
საა საბ საგ სად საე სავ საზ სათ საი საკ სალ სამ სან საო საპ სარ სას სატ საფ საქ საყ საშ საჩ საც საწ სახ საჯ საჰ
selected terms: 18 page 1 of 1
საჯარო ინფორმაციის გასაიდუმლოების ვადა
(the term of secrecy of public information) კანონით გათვალისწინებული შემთხვევების გარდა, პროფესიული და კომერციული ინფორმაცია გასაიდუმლოვდება უვადოდ. კომერციული საიდუმლოება ღიად უნდა More…
საჯარო ინფორმაციის გასაიდუმლოების შესახებ გადაწყვეტილება
(decision on classify as secret of public information) გადაწყვეტილება საჯარო ინფორმაციის გასაიდუმლოების შესახებ შეიძლება მიღებულ იქნეს იმ შემთხვევაში, თუ კანონი აწესებს მისი გამხელისაგან More…
საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა
(access to public information) საჯარო ინფორმაცია ღიაა გარდა კანონით გათვალისწინებული შემთხვევებისა და დადგენილი წესით სახელმწიფო, კომერციულ და პირად საიდუმლოებას მიკუთვნებული ინფორმაციისა More…
საჯარო მონაცემთა ბაზა
(database of public information) საჯარო დაწესებულების ან საჯარო მოხელის მიერ სისტემატურად შეგროვებული, დამუშავებული და შენახული მონაცემები (საქართველოს „ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“, More…
საჯარო მოსამსახურე
(public servant) საქართველოს მოქალაქე, რომელიც კანონით დადგენილი წესით და დაკავებული თანამდებობის შესაბამისად ეწევა ანაზღაურებად საქმიანობას სახელმწიფო ან ადგილობრივი თვითმმართველობის More…
საჯარო მოსამსახურის სახეები
(forms of public servant) ა) სახელმწიფო-პოლიტიკური თანამდებობის პირი;ბ) მოხელე - პირი, რომელიც ინიშნება ან აირჩევა სახაზინო დაწესებულების საშტატო (შტატით გათვალისწინებულ) თანამდებობაზე;გ) More…
საჯარო მოხელეთა საკლასო ჩინი
(public official's class rank) 1. საკლასო ჩინი, რომელიც აღნიშნავს მოხელის პროფესიული დონისა და მონაცემების შესაბამისობას განსაზღვრული თანამდებობისთვის წაყენებულ საკვალიფიკაციო More…
საჯარო მოხელის ატესტაცია
(certification of public official) მოხელის პროფესიული ჩვევების, კვალიფიკაციის, შესაძლებლობის და პირადული თვისების შესაბამისობის შეფასება დაკავებულ (ან დასაკავებელ) თანამდებობასთან წაყენებულ More…
საჯარო მოხელის სამსახურებრივი ურთიერთობის შეჩერება
(laying-off of public official's service relations, stoppage of public official's employment relationship) მოხელის დროებით გათავისუფლება სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისგან და More…
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი
(public law legal person) საქართველოს კანონმდებლობით, საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულებით ან კანონის საფუძველზე სახელმწიფო მმართველობის ორგანოს ადმინისტრაციული აქტით შექმნილი, სახელმწიფო More…
საჯარო სამსახური
(public service) საქმიანობა სახელმწიფო და ადგილობრივი თვითმმართველობის სახაზინო (საბიუჯეტო) დაწესებულებებში - საჯარო ხელისუფლების ორგანოებში (საქართველოს კანონი “საჯარო სამსახურის შესახებ”, More…
საჯარო სამსახურის ენა
(language of public service) სახელმწიფო სამსახური საქართველოში ხორციელდება ქართულ ენაზე, აფხაზეთში აგრეთვე აფხაზურ ენებზე. სამსახური ადგილობრივი თვითმმართველობის დაწესებულებებში ხორციელდება More…
საჯარო სამსახურის სახეები
(kinds of public service) საჯარო სამსახური იყოფა შემდეგ სახეებად:ა) სახელმწიფო სამსახური;ბ) სამსახური ადგილობრივ თვითმმართველობაში. (საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურის შესახებ“, მუხლი 3). More…
საჯარო სამსახურის ძირითადი პრინციპები
(the main principles of public service) ა) საქართველოს სახელმწიფოსა და ხალხის ერთგულება;ბ) საქართველოს კონსტიტუციისა და კანონების უზენაესობის დაცვა მოსამსახურეთა მიერ თანამდებობრივი More…
საჯარო სამსახურში თანამდებობათა რანგირება
(ranking of posts in public service) საჯარო სამსახურში თანამდებობები იყოფა შემდეგ რანგებად:ა) მთავარი საჯარო თანამდებობა;ბ) წამყვანი საჯარო თანამდებობა;გ) უფროსი საჯარო თანამდებობა;დ) More…
საჯარო სამსახურში ყოფნის ზღვრული ასაკი
(marginal age for attendance in public service) სამსახურში ყოფნის ზღვრული ასაკი განისაზღვრება 65 წლით (საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურის შესახებ“, მუხლი 50). =მოხელის სამაგიდო More…
საჯარო სამსახურში შესვლის შეზღუდვა
(limitation/restrain the assumption of public service) განთავისუფლებული სახელმწიფო მოსამსახურე განთავისუფლების დღიდან სამი წლის მანძილზე არ შეიძლება სამსახურში შევიდეს იმ დაწესებულებაში ან More…
საჯარო სამსახურში შრომის ანაზღაურება
(productivity wage in public service) შრომითი გასამრჯელო (ხელფასი), რომელიც მოიცავს მოსამსახურის თანამდებობრივ სარგოს, პრემიას, საჯარო სამსახურში წელთა ნამსახურობისათვის დაწესებულ და More…
სამოქალაქო განათლების ლექსიკონი ლექსიკონები
to main page Top 10FeedbackLogin top of page
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9