1
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X

ფა ფე ფი ფლ ფო ფრ ფს ფუ
ფობ ფოკ ფოლ ფონ ფორ
selected terms: 19 page 1 of 1
ფობია
(phobos შიში) რთული სიტყვების ბოლო შემადგენელი ნაწილი, რომელიც აღნიშნავს რაღაცის შიშს, რაღაცის შეუგუებლობას. =მოხელის სამაგიდო ლექსიკონი / გაეროს განვითარების პროგრამა; [შემდგ.: სამსონ More…
ფოკუს-ჯგუფი (ფოკუსირებული დისკუსია)
ეს არის ჯგუფური ინტერვიუს მეთოდი, რომლის დროს ერთდროულად რამდენიმე რესპონდენტს ვესაუბრებით და ჩვენი მიზანია, ხელი შევუწყოთ მათ შორის აზრთა გაცვლას (აქედან გამომდინარეობს ამ მეთოდის კიდევ More…
ფოკუსჯგუფის მეთოდი
სოციალური ინფორმაციის შეგროვების ხერხია. ფ.მ. კვლევითი სტრატეგიაა, რომელიც გულისხმობს წინასწარ შერჩეული ადამიანების პატარა ჯგუფების ინტერვიუირებასა და ინტენსიურ ფოკუსირებულ დისკუსიას More…
ფოლიანტი
(folio; foliant; folium ფურცელი) დიდი ფორმატის სქელი წიგნი. =მოხელის სამაგიდო ლექსიკონი / გაეროს განვითარების პროგრამა; [შემდგ.: სამსონ ურიდია და სხვ.; რედ.: ვაჟა გურგენიძე] - თბ., More…
ფოლიო
(folio; in folio ფურცელში) საანგარიშგებო წიგნის ორი (მარჯვენა, მარცხენა) ფურცელი, რომელთაც აქვთ ერთი და იგივე რიგითი ნომერი. =მოხელის სამაგიდო ლექსიკონი / გაეროს განვითარების More…
ფონდი
(fund; funds) იურიდიული პირი, როცა ერთი ან რამდენიმე დამფუძნებელი სპეციალურ ქონებას საერთო- საზოგადო სასარგებლო მიზნის მისაღწევად საკუთრებად გადასცემს დამოუკიდებელ სუბიექტს, რომელსაც არა More…
ფონდი საინვესტიციო
(investment fund) საკრედიტო დაწესებულება, რომლის საქმიანობის მიზანს შეადგენს აქციების გამოშვება ინვესტორების ფულადი სახსრების მობილიზაციის მიზნით და ფონდის სახელით სახსრების დაბანდება ფასიან More…
ფონდი სპეციალური სახელმწიფო
(state/government special fund) ფონდი, რომელიც იქმნება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი ცალკეული და განსაკუთრებული მიზნებისათვის. სპეციალურ სახელმწიფო ფონდებს მიეკუთვნება: საქართველოს More…
ფორდიზმი და პოსტფორდიზმი
წარმოების ორგანიზაციის მეთოდი განვითარებულ ინდუსტრიულ საზოგადოებებში, რომელიც ჰენრი ფორდის სახელს უკავშირდება. მიუხედავად იმისა, რომ ფ. და პ. უმთავრესად წარმოების პროცესს უკავშირდება, ისინი More…
ფორმალიზმი
(formalism; formalisme; formalismus; forma გარეგნობა, სახე) საქმის არსის საზიანოდ გარეგნული ფორმების დაცვა. =მოხელის სამაგიდო ლექსიკონი / გაეროს განვითარების პროგრამა; [შემდგ.: სამსონ More…
ფორმალური
(formal; formel; formal; formalis ფორმასთან დაკავშირებული) 1. ოფიციალური, რაიმე ფორმის დაცვით შესრულებული;2. მხოლოდ ფორმის დამცველი;3. მოჩვენებით არსებული. =მოხელის სამაგიდო ლექსიკონი More…
ფორმალური პროფესიული განათლება
ფორმალური პროფესიული განათლება მოიცავს თეორიულ და პრაქტიკულ სწავლებას და სრულდება შესაბამისი კვალიფიკაციის მინიჭებით ან შეცვლით და შესაბამისი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის გაცემით. More…
ფორმატი
(format; format; format; forma გარეგნობა) 1. ბეჭდვითი გამოცემის, რვეულის, წიგნის, ფურცლის ზომა; =მოხელის სამაგიდო ლექსიკონი / გაეროს განვითარების პროგრამა; [შემდგ.: სამსონ ურიდია და More…
ფორმაცია
(formation; Formatio განათლება, ფორმირება) საზოგადოების განვითარების განსაზღვრული სტადია, აგრეთვე, კონკრეტული სტადიისათვის დამახასიათებელი საკუთრების ფორმებისა და წარმოების საშუალებებით More…
ფორმულირება
(formulating) ზუსტად გამოთქმა, გამოხატვა (აზრისა, წინადადებისა, გადაწყვეტილებისა და მისთ.). =მოხელის სამაგიდო ლექსიკონი / გაეროს განვითარების პროგრამა; [შემდგ.: სამსონ ურიდია და სხვ.; More…
ფორს-მაჟორი
(vis major; Force majeure გადაულახავი ძალა) 1. გარემოება, რომლის თავიდან აცილება შეუძლებელია;2. დაუძლეველი ძალა, მოვლენა, რომელიც ხელშეკრულების (კონტრაქტის) ვადის გადატანის (გაგრძელების) More…
ფორსმაჟორი
(Force-majeure) საერთაშორისო (საჯარო) და საერთაშორისო კერძო სამართალში მოქმედი პირობა, რომელიც დროებით ან საერთოდ ათავისუფლებს ხელშეკრულების მხარეებს (მხარეს) ვალდებულებათა შესრულებისაგან More…
ფორუმი
(forum; forum სავაჭრო ადგილი, ბაზარი, ცენტრალური მოედანი) ფართო წარმომადგენლობითი შეკრება. =მოხელის სამაგიდო ლექსიკონი / გაეროს განვითარების პროგრამა; [შემდგ.: სამსონ ურიდია და სხვ.; More…
ფორფეტირება
(forfaiting) საგარეო ვაჭრობის გარიგებების დროს ექსპორტის დაკრედიტება მიმწოდებლის მიერ ბრუნვის გარეშე კომერციული თამასუქების, სხვა სავალო ვალდებულებების შეძენის გზით, რომლის დროსაც გარანტად More…
სამოქალაქო განათლების ლექსიკონი ლექსიკონები
to main page Top 10FeedbackLogin top of page
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9