1
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X

ხა ხე ხო ხუ
ხელ
selected terms: 43 page 1 of 3
ხელისუფლების დანაწილება
(separation of powers) პოლიტიკურ-სამართლებრივი დოქტრინა, რომლის მიხედვითაც პოლიტიკური ხელისუფლება რამდენიმე სტრუქტურას შორის უნდა გადანაწილდეს ტირანიის თავიდან ასაცილებლად. ხელისუფლების More…
ხელოვნების სოციოლოგია
სოციოლოგიის სფერო, რომელიც შეისწავლის საზოგადოების, ადამიანისა და ხელოვნების ურთიერთობას, ხელოვნების სოციალურ ფუნქციებს. მის წინაშე ისმის კითხვები: რამდენად გამოხატავს ხელოვნება მის More…
ხელფასი
(pay, remuneration, screw, wage) დაქირავებული მუშაობის შედეგად მიღებული ნებისმიერი საზღაური ან სარგებელი. See also: შრომის ანაზღაურება =მოხელის სამაგიდო ლექსიკონი / გაეროს განვითარების More…
ხელფასის სახით მიღებული შემოსავლები
(income received as wage) ფიზიკური პირის მიერ დაქირავებით მუშაობის შედეგად მიღებული ნებისმიერი საზღაური ან სარგებელი, მათ შორის წინა სამუშაო ადგილიდან პენსიის ან სხვა სახით მიღებული More…
ხელშეკრულება
(Treaty) ყველაზე ფართოდ გავრცელებული ტერმინი, რომელიც გულისხმობს სახელმწიფოთა შორის დადებულ იურიდიულ სავალდებულო შეთანხმებას, რომელიც რეგულირდება საერთაშორისო სამართლით (იხ. საერთაშორისო More…
ხელშეკრულება გადაზიდვა-გადაყვანის
(carriage/freight-traffic agreement/contract) ხელშეკრულება, რომლის დროსაც გადამზიდველი ვალდებულია შეთანხმებული საზღაურის გადახდით გადაიტანოს ტვირთი ან გადაიყვანოს მგზავრი დანიშნულების More…
ხელშეკრულება გაცვლის
(exchange agreement, interchange contract, barter) ხელშეკრულება, რომლის დროსაც მხარეებს ეკისრებათ ქონებაზე საკუთრების უფლების ურთიერთგადაცემა. ამ დროს ყოველი მხარე ითვლება იმ ქონების More…
ხელშეკრულება დავალების
(instructions/ target agreement/contract) ხელშეკრულება, რომლის მიხედვითაც რწმუნებული ვალდებულია შეასრულოს მისთვის დავალებული (მინდობილი) ერთი ან რამდენიმე მოქმედება მარწმუნებლის სახელითა და More…
ხელშეკრულება დაზღვევის
(insurance/assurance contract) ხელშეკრულება, რომლის მიხედვითაც მზღვეველი მოვალეა აუნაზღაუროს დამზღვევს სადაზღვევო შემთხვევის დადგომით მიყენებული ზიანი ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად. More…
ხელშეკრულება თავდებობის
(contract of guarantee, agreement on secured debt) 1. ხელშეკრულება, რომელიც როგორც წესი ფორმდება ბანკსა და თავდებს (იურიდიულ პირს) შორის, რის საფუძველზეც თავდები იღებს ვალდებულებას დაფაროს More…
ხელშეკრულება თხოვების
(gratis/ free of charge/without indemnity/compensation agreement on occupation/temporary use) ხელშეკრულება, რომლის მიხედვითაც გამნათხოვრებელი კისრულობს ვალდებულებას გადასცეს მონათხოვრეს More…
ხელშეკრულება იჯარის
(lease) ხელშეკრულება, რომლის მიხედვითაც მეიჯარე მოვალეა გადასცეს მოიჯარეს განსაზღვრული ქონება დროებით სარგებლობაში და საიჯარო დროის განმავლობაში უზრუნველყოს ნაყოფის მიღების შესაძლებლობა, თუ More…
ხელშეკრულება კოლექტიური
(collective agreement) სამართლებრივი აქტი, რომელიც აწესრიგებს შრომით, სოციალურეკონომიკურ და პროფესიულ ურთიერთობებს დამსაქმებელსა და მუშაკებს შორის საწარმოში, დაწესებულებასა და ორგანიზაციაში More…
ხელშეკრულება კონტოკორენტის
(guarantee agreement) ხელშეკრულება, რომლის მიხედვითაც მხარეები კისრულობენ პასუხისმგებლობას, საქმიანი კავშირებიდან წარმოშობილი მოთხოვნები და გადახდები შეიტანონ ანგარიშზე და ანგარიშის More…
ხელშეკრულება კონცე სიის
(instructions of concession) ხელშეკრულება, რომელსაც სახელმწიფო დებს კერძო საწარმოსთან, უცხო ქვეყნის ფირმასთან, რის საფუძველზეც საწარმო (ფირმა) იღებს განსაზღვრულ სამრეწველო საწარმოთა, More…
ხელშეკრულება ლიზინგის
(lease) ხელშეკრულება, რომლის მიხედვითაც ლიზინგის გამცემი ვალდებულია ლიზინგის მიმღებს გადასცეს სარგებლობაში განსაზღვრული ქონება ხელშეკრულებით დათქმული ვადით. ლიზინგის მიმღები ვალდებულია More…
ხელშეკრულება მიბარების
(agreement of bailment) ხელშეკრულება, რომლის მიხედვითაც შემნახველი კისრულობს შეინახოს მიმბარებლის მიერ მისთვის ჩაბარებული მოძრავი ნივთი (საქართველოს „სამოქალაქო კოდექსი”, მუხლი 763). More…
ხელშეკრულება ნარდობის
(contractor's agreement) ხელშეკრულება, რომლის მიხედვითაც მენარდე კისრულობს შეასრულოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო, ხოლო შემკვეთი ვალდებულია გადაუხადოს მენარდეს შეთანხმებული More…
ხელშეკრულება ნასყიდობის
(deed of conveyance, bargain and sale, sale contract, purchase deed) ხელშეკრულება, რომლის მიხედვითაც გამყიდველი მოვალეა გადასცეს მყიდველს საკუთრების უფლება ქონებაზე, მასთან დაკავშირებული More…
ხელშეკრულება საბანკო კრედიტის
(agreement on bank credit) ხელშეკრულება, რომლის მიხედვითაც კრედიტის გამცემი აძლევს ან მოვალეა მისცეს მსესხებელს სასყიდლიანი კრედიტი სესხის ფორმით (საქართველოს „სამოქალაქო კოდექსი“, მუხლი More…
სამოქალაქო განათლების ლექსიკონი ლექსიკონები
to main page Top 10FeedbackLogin top of page
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9