* - <
[ {
Ֆ
მა მბ მგ მდ მე მვ მზ მთ მი მკ მლ მმ მნ მო მპ მჟ მრ მს მტ მუ მფ მქ მღ მყ მშ მჩ მც მძ მწ მჭ მხ მჯ მჳ მჴ
მუა მუბ მუგ მუდ მუვ მუზ მუკ მულ მუმ მუნ მურ მუს მუტ მუუ მუფ მუქ მუღ მუყ მუშ მუჩ მუც მუწ მუჭ მუხ მუჯ მუჰ მუჴ
selected terms: 151 page 6 of 8
მუფარახი
(მუფარა ZAaBC.) (+ ვეფხის–ტყ.4 Z) იაგუნდის მაჯუნი ZAB. განუმარტავია C. =4 შდრ. ვეფხის–ტყაოსანი, სტროფი 108,3.
მუქარა
(მუქარობა CE) სხვათა ენაა, დაქადებასავით Z. დაქადებასავით, სხვათა ენაია Aa. დაქადებასავით AbBCb. განუმარტავია CaqE. See also: დაქადება, ქადება1
მუქასარი
(ვისრამ.5) ნიფხვის ტოტი Z. ნიფხვის ცალი ტოტი A. ნიფხვის ცალი მჴარე B. საბიძალი CE. =5 იხ. ვისრამიანი, 1938 წ. გვ. 160, 1.
მუქაფა
([მუქაფა] E.) (+ ვეფხის–ტყ.6 Z) საპასუხო ZABC. სან(ა)ცლო E. =6 შდრ. ვეფხის–ტყაოსანი, სტროფი 1200,2. See also: სამუქფო
მუქერი
ZACE. საზრდელი თუ ნუზლი მგონია B. 11, 27 მამათ–ცხ.7: "(+ და Cb) ტვირთი (+ იგი მისი Cb) ყოველივე წარუღო და ძნიად(ღა) კარაულნი შეაქცინა მუქერთა მისთა თანა (∞ თანა მისთა BCb)" More…
მუქიბი
(ფეშქაშნივისი ZAaBCab, ფეშქაშვისი Cq, ამბარდარი E.) ძღვენთ (ძღვნის B) მნე ZAB. ძღვენთ შემნახავი C. განუმარტავია E.
მუღაბანა
საა(ვ)ოდ. შესაბრალისი ZABC. [ბაამიანში] D8. განუმარტავია E. = 8 D–ში ამ სიტყვასთან მიწერილია: "ვაი ფარემურზისი".
მუღარბარა
(გულქანდა ZAaBCb.) [მუღაბარად] D) (დარეჯან.9) ინდოური მურასა, რომელსა გულქანდას უწოდენ Z. ინდოური მურასა AB. განუმარტავია CbqE. გულქანდ Ca [დარეჯან.9 ]: "თვალითა და მარგალიტითა More…
მუღრაობა
(48, 2 იერემ.) ქადილი ZAB. ბუღრაობა1 C. ესე არს კუროთა მიერ ყვირილი და ბრძოლა მიწისა, ვიეთნი ბუღრაობას იტყვიან E. = 1 ასეთი განმარტება B–ში გადახაზულია. See also: ბუღრაობა, ემუღროდა, More…
მუღურობა2
(11, 10 ოსე) ლომური ზახება ZA. ზროხული ზახება (11, 10 ოსე) B. ზახება C. = 2 წყაროშია: "მუღროოდის".
მუყა
([ოჩხრ] E.) ოჩხრობა ZA. ოჩხარი BCE. See also: ოჩხარი
მუყრი
მაჰმადიანთ მოლა ZAB. See also: [მოლა
მუშა
(ლაბორატორე B.; იღართ B, იღრათ Cab, იღრათი Cq, ფაჰლა B, ფალა Cb.; მუშაკ B, მშაკ Cab.) ქვეყ(ა)ნის(ა) მოქმედი ZAB. მოქმედი ქვეყანისა C. See also: ვმუშაობ, იმუშავა, სამუშაო, მუშაკი More…
მუშაბაღი3
თათართ ენაა, ქართულად სართხმელი ჰქვიან ZA. (უჴმ.) თათრულია, ქართულად სართხმელი ჰქვიან B. = 3 ამ სიტყვიდან სიტყვამდე "მუცლით მეზღაპრე" Z–ში ტექსტი გაუცხოველებიათ, რის გამო More…
მუშავაზი
(მუშავაზა Caq) ძველის ვაზის ფერი, ამბრის ფერი(ა) ZA. ვისრამიანში სწერია, ძველი ვაზის ფერი, ამბრის ფერი B. ვაზი ნამუშავარი კვალად Cab. ვისრამიანი: "შენ რომ (რომელ E) მუშავაზისა ფერსა More…
მუშაითი
(სალტაბანქა B.; ჯამბაზ ZBC, ჯამბაზი AaE.) საბელზე(დ) მოთამაშე ZABC. განუმარტავია E.
მუშაკი
(იღრათი E, [ფლლა] E.; მუშაკ E.) (მუშაკი და მუშა E) (+ 10, 10 მათე ZA) მუშა ZABC. განუმარტავია E. See also: ვმუშაობ, სამუშაკო, მუშა
მუშამი
ბარი ან (და A) მეტად ცხელი ადგილი ZA. ბარი და ცხელი BC. კარაბად 4.: "ღვინო ზეგნისა და არა მუშამისა"5 Caq. =4შდრ. უსწორო კარაბადინი, გამოც. ლ. კოტეტიშვილისა, თბ., 1938 წ., გვ. More…
მუშკი
(მუსკო B.; მუშქ ZAa, მუსქ B, მუშკ E.) (ოთხფ.) ხაზარეთის მუშკის ცხოელი, თაჴვსა ჰგავს, ხოლო აფრიკის(ა) ცხენსა და მათის ასოთაგან არს მუშკი ZA. (ოთხფ.) ხაზარული მუშკი თაჴვსა ჰგავს, ხოლო More…
მუშტი
(ბუნიო B.; იმბრუხ ZAaB, იმრუხ CE.; ბრუნცკ BCabE, ბრუნცკი Cq.) თით–მომუჭვილი ცერის კერძო ZA. თითნი მომუჭვილ(ნ)ი BC. განუმარტავია E. See also: მუჭი
ლექსიკონი ქართული ლექსიკონები
to main page Top 10FeedbackLogin top of page
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9