გაზეთი:   ავანგარდი (1962 წლის 29/IV-დან იხ."კოლხეთის ცისკარი")
ორგანო : საქ. კომ.პ.(ბ) ცხაკაიას რაიკომის და რაიაღმასკომის ექვსდღიური ორგანო
გამოცემის ადგილი : ცხაკაია
გამოც.დაწყების თარიღი : 1938
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
რედაქტორები: აკაკი კილასონია
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-68 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962
K-1-506 1938 1939 1940 1941 1945 1946 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962
K-2-506 1938 1939 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962
K-3-506 1954 1955 1956 1958
P 1943 1944 1945 1946
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"ავანგარდი". 1938. საქ. კომ. . (ცხაკაიას რაიკომის და რაიაღამსკომის ექვსდღიური ორგანო. /მგებ. რედ. - აკ. კილასონია. ცხაკაია ("ავანგარდის" სტამბა).

გაზეთ "მთლიანი კოლექტივიზაციის" (1929-1938) გაგრძელება.

1938 . 30 (471) (29/V) - 68 (508) (31/XII); თით. 4 გვ.

1939 . 1 (509) (6/I) - 62 (572) (27/XII) თით. 4 გვ.

1940 . 1 (573) (1/I) - 93 (665) (29/XII) თით. 4 გვ.

1941 . 1 (666) (1/I) - 84 (749) (27/XII) თით. 4 გვ.

1942 . 1 (750) (3/I) - 74 (823) (30/XII)

1943 . 1 (824) (2/I) - 60 (886) (23/XII)

1944 . 1 (887) (1/I) - 52 (938) (21/XII)

(უნ.; პალატა; საჯარო)

შენიშვნა: P ლიტერით აღნიშნული წლიური კომპლექტები იხ:  1943წ. - P78/1943;  1944წ. - p90/1944;  1945წ. - P34/1945;  1946წ. - P34/1946

წინა გვერდი