გაზეთი:   კაბადონი
ორგანო : საქართველოს პროფკავშირთა გაერთიანება.
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1990
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
რედაქცია (მისამართი): ჟ.შარტავას N7
რედაქტორები: ანა ბოლქვაძე
გამომცემლობა: გლობალ პრინტი
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-752 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
K-1-778 1993 1994 1995 1997 1998
K-2-778 1992 1993
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი