გაზეთი:   ებრაელი კოლმეურნე
გამოც.დაწყების თარიღი : 1934
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
K-1-356 1934
K-2-356 1934
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი