გაზეთი:   ეგრისი (1990 წ. N41 მდე იხ."კომუნიზმის დროშით")
გამოცემის ადგილი : წალენჯიხა
გამოც.დაწყების თარიღი : 1990
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-580 1990 1991 1992
K-1-694 1990 1991
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი