გაზეთი:   ეკონომიკა
ორგანო : თავისუფალი საზოგადოებრივ-ეკონომიკური გაზეთი
გამოცემის ადგილი : ქუთაისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1993
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
რეგისტრირებულია: N82
დამფუძნებელი: სააქციო-კომერციული ბანკი ”იმერეთბანკი”, საინჟინრო-ეკონომიკის ინსტიტუტი
გამომცემელი: ქუთაისის საქალაქო სარაიონთაშორისო ჟურნალ-გაზეთების გამომცემლობა
რედაქტორები: რამაზ ნამიჭეიშვილი
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-1044 1993 1994
K-1-997 1993 1994
K-2-997 1994
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი