გაზეთი:   კალმასობა
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1997
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
რეგისტრირებულია: რეგისტრაციის N06/4-445
რედაქცია (მისამართი): კოსტავას N5
რედაქტორები: შარლოტა კვანტალიანი
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-1535 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2010
K-1-1310 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი