გაზეთი:   ეკრანი (1991 წ. N8 მდე იხ."ეკრანის ამბები")
პერიოდულობა: ყოველკვირეული
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1991
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-689 1991 1992 1993 1994
K-1-736 1991 1992 1993 1994
K-2-736 1991 1992 1993 1994
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი