გაზეთი:   ელექტროფიკაცია
გამოც.დაწყების თარიღი : 1935
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-411 1935
K-1-36 1935
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"ელექტროფიკაციისათვის". "За электрофикацию". 1932-1935. /. რკინის გზის მეორე საექსპლოატაციო რაიონის რაიპარტ. და რაიპროფკავშირის სამდღიური (1934 წლიდან ორდღიური) გაზეთი. (№ 86-დან - /. რკინის გზის მე-2 რაიონის პოლიტგანყოფილების ორდღიური ორგანო; 1934 წლ. ოქტომბრიდან "ელექტროფიკაცია"). თბილისი ("კომუნისტის" სტამბა). /მგებ. რედ. - სარედაქციო კოლეგია.

1932 . № 1 (10/VI) - № 39 (31/XII); თით. 2 ან 4 გვ.

1933 . № 1 (40) (3/I) - № 100 (22/XII); თით: 2 ან 4 გვ. (ტირაჟი - 3500 .)

1934 . № 1 (?) - № 112 (251) (39/XII); თით. 2 ან 4 გვ. (ტირაჟი - 2500 .)

1935 . № 1 (252) (1/I) - № 90 (330) (9/VIII); თით. 2 ან 4 გვ. (ტირაჟი - 1800 .)

ტექსტი ქართ. და რუსული.

იხ. გაზეთის შესახებ: "კომუნისტი" 1933 . 3 ოქტომბრის № 228

(უნ.; საჯ; პალატა; არქ.)

წინა გვერდი