გაზეთი:   ელვა (1905 წ. N16 იხ."სხივი" )
ორგანო : კავკასიის ს.- დ. მუშათა ორგანიზაციები
პერიოდულობა: ყოველდღიური
გამოცემის ადგილი : თფილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1906
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
გამომცემელი: გრ.მახარაძე
რედაქტორები: გრ.მახარაძე
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-40 1906
F-2-40 1906
F-3-40 1906
K-2-37 1906
K-3-37 1906
K-09-37 1906
P 1906
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"ელვა". 1906. ყოველდღიური გაზეთი. თბილისი. კავკასიის ს.-დ. მუშათა ორგანიზაციების ორგანო. რედ.-გამომცემელი გრ. მახარაძე [ფაქტიური რედაქტორი ფ. მახარაძე]. (სტამბა კ. თავართქილაძისა).

გამოდიოდა აღკვეთილი "სხივისა" და "განთიადის" ნაცვლად; სულ გამოვიდა:

1906 წ. №1 (12/III) - №27 (15/IV), №28 (?). თით. 4 გვ.

უახლოესი თანამშრ.: ი. ბესოშვილი (სტალინი), ფ. მახარაძე, ს. ნემეზიდაშვილი (?), კ. ნ., გელა (?), ჭაღარა (თ. კიკვაძე), ლ. ფირალი (?), და-ლი (დარჩიაშვილი?).

"სახელმძღვანელო სტატიებს ბოლშევიკების ფრაქციისაგან სწერდა ამხანაგი ი. სტალინი "ბესოშვილის ფსევდონიმით" (იხ. ლ. ბერია, ამიერ-კავკასიის ბოლშევიკური ორგანიზაციების ისტორიის საკითხისათვის. მე-5 გამოც., გვ. 102).

გაზეთი აღკვეთილ იქნა პოლიციის თავდასხმის შემდეგ (ამის შესახებ იხ. "შრომა" 1906 წ. №14 და " Кавказ" 1906 წ. №59, ქრონიკა).

"ელვის" შემდეგ იცემოდა გაზეთი "ლამპარი" (1906 წ.) (გაზ. შესახებ იხ. Сталин, И.В. Сочинения. Том 1. стр. 408. ("Элва"); 1. ლ. ბერიაქს ზემოთ დასახელ. შრომა, გვ. 102-103).

(უნ; საჯ; საქ. მუზ. სარევ. მუზ.)

შენიშვნა: P ლიტერით აღნიშნული წლიური კომპლექტები იხ:  1906წ. -P7/1906

წინა გვერდი