გაზეთი:   ეკონომიკა
გამოც.დაწყების თარიღი : 1992
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
K-1-949 1992
K-2-949 1992
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი