გაზეთი:   ზარია ვოსტოკა (გამსვლ.რედ.)
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1941
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-260 1941
K-1-571 1941
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი