გაზეთი:   ზოოვეტერინარი
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1984
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-693 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1995 1996 1997 1998 2000 2001 2002 2004
K-1-1641 2002
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი