გაზეთი:   ზურაბ ჯაფარიძე
პერიოდულობა: ერთჯერადი
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1997
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-1713 1997
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი