გაზეთი:   ივერია (საპოლიტიკო და სალიტერატურო გაზეთი)
გამოცემის ადგილი : ტფილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1886
გრაფიკა: ყოველდღიური
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
გამომცემელი: ილია ჭავჭავაძე
რედაქტორები: ფილიპე გოგიჩაიშვილი(1905-1906)
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-1 1886 1887 1888 1889 1891 1894 1895 1896 1899 1901 1902 1903 1904 1905 1906
F-2-1 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1904 1905 1906 1909
F-3-1 1886 1887 1888 1889 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1905 1906
F-4-1 1894
K-1-46 1886 1892 1893 1895 1896 1899 1902 1904 1906
K-2-46 1886 1887 1888 1889 1890 1892 1893 1894 1895 1897 1898 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906
K-3-46 1886 1888 1890 1892 1893 1894 1898 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906
K-09-46 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906
K-09-2-46 1886 1892 1894 1898 1901 1902 1903 1904
P 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"ივერია". 1886-1906. საპოლიტიკო და სალიტერატურო ყოველდღიური გაზეთი. [ჟურნალ "ივერიის" 1877-1885 გაგრძელება]. ტფილისი. რედაქტორები: ილია ჭავჭავაძე (1886-1901 4/XII); ალექსანდრე სარაჯიშვილი (1901 5/XII - 1903 20/VII); გრიგოლ ყიფშიძე (1903 20/VII - 1905); ფილიპე გოგიჩაიშვილი (1905-1906). გამომცემელნი: ილია ჭავჭავაძე (1886-1902); ალ. სარაჯიშვილი (1902-1905); პავლე თუმანიშვილი (1905-1906). (სტამბა 1886 წ. ე. ხელაძისა, გ. მელიქიშვილისა, "Кавказское Обозрение"-სი (Н.Френкель); 1888 წ. - მიხელსონისა; 24/IV-დან Н. Френкель-ისა, 25/V - გ. მესხისა; 1890 წ. 25/V - 1891 16/V გ. შარაძისა; 1891 16/V-5/VIII ექ. ხელაძისა; 5/VIII - 16/XII - ჩარკვიანისა; 16/XII - 1900 7/III - ე. ხელაძისა; 1900 7/III - 5/VIII - ა. ხუდავერდოვისა; 1900 5/VIII - 1903 15/VIII სტამბა "უტენბერგი"; 1903 15/VIII - 1905 14/I ე/. ხელაძისა; 1905 14/I - "შრომა".

სულ გამოვიდა:

1886 . №1 - №282      

1887 . №1 - №275

1888 . №1 - №279

1889 . №1 - №279

1890 . №1 - №277

1891 . №1 - №277

1892 . №1 - №278

1893 . №1 - №283

1894 . №1 - №277

1895 . №1 - №283

1896 . №1 - №103 (17/V)

1897 . №1 - №271

1898 . №1 - №280

1899 . №1 - №282

1900 . №1 - №284

1901 . №1 - №283

1902 . №1 - №280

1903 . №1 - №280

1904 . №1 - №299

1905 . №1 - №224

1906 . №1 - №26 (27/VIII)

თით. 4 გვ.

გაზეთმა "ივერიამ" 1905 წელს გამოსცა სამხატვრო-სალიტერატურო  დამატება "ივერიის ბიბლიოთეკის" სახელწოდებით: პრემია №1, 168 გვ. 80; პრემია №2, 142 გვ. პრემია №3, 243 გვ.; პრ. №4, გვ. 188; პრ. №5, 236 გვ.; პრ. №6, 202 გვ.; პრ. №7, გვ. 230; პრ. №8-9, 231 გვ. და პრ. №10-11, გვ. 183. (შინაარსი ამ "პრემიებისა" იხ. "ქართულ წიგნში", ბიბლიოგრაფია 1629-1920. საქ. წიგნის პალატის გამოცემა. თბილისი, 1941 წ.).

გაზეთი "ივერია" (1886-1906) და ჟურნალი "ივერია" (1877-1885) ერთად არის ბიბლიოგრაფირებული, იხ. "ქართული ბიბლიოგრაფია" (Петроградь, 1916 г.). ოღონდ ამ ბიბლიოგრაფიაში აღნუსხულია მხოლოდ საქართველოს მცოდნეობის შინაარსის სტატიები და მასალები (ენათმეცნიერება, ეთნოგრაფია, გეოგრაფია, არქეოლოგია, ისტორია, ხალხური სიტყვიერება და ძველი მწერლობა).

"ქართულ ჟურნალებისა და კრებულების ანალიტიკური ბიბლიოგრაფიის" მე-II ნაკვეთში ბიბლიოგრაფირებულია მხოლოდ "ივერია" - ჟურნალი (1877-1885); სამაგიეროდ ამ ბიბლიოგრაფიაში "ივერია" - ჟურნალის მასალა მთლიანად არის აღნუსხული.

 

ლიტერატურა:

1.            კარიჭაშვილი, დ. ქართულ პერიოდ. გამოცემების ბიბლიოგრაფ. მიმოხილვა (ჟურნ. "წიგნის მეგობარი", 1925 წ. №1-2, გვ. 107-110).

2.            მახარაძე, ფ. თხზულებანი, ტ. IV, გვ. 88. შენიშვნა, "ივერია", ტ. V, შენიშვნები.

3.            ლასხიშვილი, გ. მემუარები. გვ. 83-89, 101-108.

4.            ინგოროყვა, პ. "ივერიის" ყოველთვიური მიმომხილველი, 1879-1885 (იხ. ილ. ჭავჭავაძის თხზულებათა სრული კრებული. ტ. VII, გვ. 321-395).

შენიშვნა: ლიტერატურა "ივერიის" შესახებ ყველაზე ვრცლად მოყვანილია ილიასადმი  მიძღვნილ ბიბლიოგრაფიულ შრომაში: "ილიას ბიბლიოგრაფია". 1861-1907. შედგენილი თ. ნაკაშიძის და ნ. კორძაიას მიერ (იხ. საიუბილეო კრებული ილია ჭავჭავაძე (1837-1937). სტალინის სახელობ. თბილ. უნივერსიტეტის გამოცემა, 1939 წ. გვ. 409-419).

(უნ; საქ. მუზ; საჯ; სარევ. მუზ.)

შენიშვნა: P ლიტერით აღნიშნული წლიური კომპლექტები იხ:  1886წ. - P1/1886;  1887წ. - P1/1887;  1888წ. - P3/1888;  1889წ. - P1/1889;  1890წ. - P4/1890;  1891წ. - P1/1891;  1892წ. - P1/1892;  1893წ. - P1/1893;  1894წ. - P1/1894;  1895წ. - P5/1895

წინა გვერდი