გაზეთი:   ივერია
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1909
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
გამომცემელი: თუმანიშვილ - წერეთელი
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
K-09-59 1909
P 1909
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"ივერია". 1909. საპოლიტიკო და სალიტერატურო გაზეთი. გამოდის ორშაბათობით. თბილისი. რედ.-გამ. - კ.ი. ხერხეულიძე (სტამბა "სორაპანი").

ლიბერალური მიმართ. ორგანო; თანამშრ.: კ. თუმანიშვილი, მეთვალყურე (?), აბისელი (გ. ამირეჯიბი), ა. ხახანაშვილი, იასე რაჭველი (?) და სხვანი.

1909 წ. №1 (5/I) - №41 (12/X); თით. 4 გვ.

(უნ; საჯ; სარევ. მუზ.)

 

შენიშვნა: P ლიტერით აღნიშნული წლიური კომპლექტები იხ:  1909წ. -P2/1909

 

წინა გვერდი